Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 57  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda pre časť zákazky č. 519.3.2020 120 893.52DANUBIASERVICE, a.s.
Čiastková kúpna zmluva č. 1817.3.2020MAGTS200001747 520.00AUTOCONT s.r.o.
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb ONI, MsP/20/00018
Dodatok č. 5 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica. Predmetom zmluvy je namontovanie monitorovacieho zariadenia do vozidla Peugeot Fifter, v.č. motora: VR3ECYHYCKJ867431.
Cena predmetu zmluvy je 199,-€ mesačne bez DPH. Zverejnené dňa 13.3.2020.
    
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dodatok, ktorým sa upravuje trvanie zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 04. marca 2019
13.3.2020  White & Case, s. r. o.
Kúpna zmluva č. Z20204196_Z10.3.2020MAGTS200001830 000.00Fast Web s.r.o.
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru a poskytovaní súvisiacich služieb so spoločnosťou RecruitMen s. r. o. a Oznámenie o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti, ktorá sa mení na Nalgoo s. r. o..
Obstaranie systému pre zabezpečenie HR procesov, ktorý by spravoval náborové stratégie, vyhľadával vhodných kandidátov, automatizoval procesy inzerovania, vyhľadával a evidoval kandidátov. Cieľom oddelenia ľudských zdrojov je zefektívniť proces výberových konaní, odstrániť papierovú záťaž úradu a zjednodušiť možnosti prihlásenia zaujímavých kandidátov. Proces výberového konania je potrebné zjednodušiť od možnosti prijímania žiadostí, spravovania profilov jednotlivých kandidátov až po oznámenia o výsledkoch výberových konaní. Zároveň má ponúknuť prehľadnosť a štatistické údaje o jednotlivých činnostiach výberového procesu.
6.3.2020MAGTS 2000012 RecruitMen s. r. o., od 25.2.2020 Nalgoo s. r. o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/20/00008
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi Objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra. Predmetom zmluvy je poskytnutie odbornej prípravy pre príslušníkov MsP Bratislava. Cena predmetu zmluvy je 8.820,-€ s DPH. Zverejnené 3.3.2020.
 MsP/20/00008 Mesto Nitra
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“3.3.2020nefp000021767 850.00Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho orgánu č. MAGTS1900205
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho poriadku.
24.2.2020MAGTS1900205 JUDr. Anna Polonyová
Dodatok č.6 k zmluve o dielo
Predmetom Dodatku 6 je projektová dokumentácia dodatku stavebného zámeru v zmysle ust. § 11a ods. 2 zákona (DSZ), ktorej obsahom bude riešenie predmetu zmeny technického riešenia stavby ku ktorej došlo v priebehu spracovávania projektovej dokumentácie v stupni DSP, a porovnanie so stavebným zámerom so zdôvodnením nedodržania protokolu č. 9/2018.
24.2.2020MAGTS2000013103 050.00REMING CONSULT a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava21.2.2020B-07/20190.00REMAS Servis, s. r. o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava21.2.2020B-08/20190.00Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava21.2.2020B-01/20200.00MEROCO, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 190000217.2.2020MAGTS 20000110.00Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy B-12/2010
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-12/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 08.11.2010, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy B-08/2007
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-08/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 12.09.2007, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o
Zmluva o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B a správcom AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
11.2.2020  AG – EXPERT, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 29.10.2018
Dodatkom č. 1 si podnikateľ Eugen Linka rozšíril oprávnenie vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o ďalšie druhy komunálnych odpadov .
10.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 Eugen Linka
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
Spoločnosť získala zmluvou nové oprávnenie vykonávať na území hlavného mesta zber a prepravu vybraných zložiek komunálneho odpadu,
v súlade s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020B-02/2020 ARGUSS, s. r. o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000005
Kúpna zmluva "Zálohovací systém pre server magistrátu v dátovom centre"
7.2.2020MAGTS200000553 400.00Vision IT Solutions, a.s
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava6.2.2020B-02/20190.00KOBERA NAD, s. r. o.
Kúpna zmluva "Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS"
Kúpna zmluva "Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS"
4.2.2020MAGTS190020715 745.20LightStorm Services s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb – zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti verejných chodníkoch, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka v k.ú. Vrakuňa
3.2.2020MAGTS1900206 Mestská časť Vrakuňa
Rámcová kúpna dohoda
kancelárske automaty na kávu a nápoje
3.2.2020MAGTS190019016 666.00alab solutions s. r. o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011 zo dňa 08.06.2011 medzi Tatra banka, a.s. a AG - EXPERT, s.r.o. – správcom bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
3.2.2020  Tatra banka, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 57  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.