Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 57  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov za účelom úpravy práv a povinností pri realizovaní odťahovej služby.
31.1.2020   
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059 – predmetom dodatku je zmena obdobia, počas ktorého budú vykonávané profylaktické prehliadky, záručné a pozáručné opravy klimatizačných a vykurovacích zariadení a Vzduchotechnických zariadení spolu s ich regulačnými elementmi v budovách patriacich magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy.
30.1.2020MAGTS1900200 Novoklim s.r.o.
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava – prístrešky MHD
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prístreškov MHD (Príloha č.1) podľa objednávky.
24.1.2020 210.36RECAR Bratislava a.s.
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti - Podunajské Biskupice podľa objednávky.
24.1.2020 109.94MČ Bratislava- Podunajské Biskupice
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa objednávky.
24.1.2020 49.39Mestská časť Bratislava- Jarovce
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves podľa objednávky.
24.1.2020 31.71MČ Bratislava- Devínska Nová Ves
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Čunovo podľa objednávky.
24.1.2020 7.03Mestská časť Bratislava- Čunovo
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby pri River Parku podľa objednávky.
24.1.2020 31.56Bratislavské nábrežie, a. s.
Mandátna zmluva (o poskytovaní právnych služieb)
Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v súvislosti s meniarňou Dolné Krčace.

Dátum zverejnenia: 17.01.2020
17.1.2020  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Zmluva o úvere č. 5166898802 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Správca, s.r.o. – správcom bytového domu Krásnohorská 20 v Bratislave15.1.20205166898802 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská pošta, a. s. - Dodatok č. 4
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby Letáky zo dňa 14.3.2011
9.1.2020MAGTS1900186 Slovenská pošta, a. s.
Kúpna zmluva
Smaltované bombírované uličné tabule
9.1.2020MAGTS190020127 000.00SMALT K.A.M., s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb NSG/003/2011
Uzatvorený medzi užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom NAM Slovakia, Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica. Predmetom dodatku je aktualizácia druhov služieb NSG a rozšírenie cenníka služieb podľa príloh. Cena predmetu dodatku je 8,38 €/mesiac s DPH. Zverejnené dňa 8.1.2020.
 MsP/19/00054 NAM Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby
Zimná údržba verejných chodníkov, námestí a zastávok
30.12.2019MAGST1900199 Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Zmluva o poskytnutí služby
Zimná údržba verejných chodníkov, námestí a zastávok
30.12.2019MAGST1900198 Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Zmluva o poskytnutí služby
Vykonanie pomocných prác
30.12.2019MAGST1900165 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Čiastková kúpna zmluva č. 17 MAGTS190016051 168.00AUTOCONT s.r.o.
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia MAGTS 1900181 Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.19.12.2019MAGTS1900174 Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia19.12.2019MAGTS 1900182 Západoslovenská distribučná, a.s.
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.18.12.2019MAGTS1900175 Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Rámcová dohoda19.12.2019MAGTS1900188 ecobox sk, s.r.o.
Kancelársky nábytok – ubytovňa Kopčany MAGTS19001847 887.00Codum, s. r. o.
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB17.12.2019MAGTS1900191126 720.00O2 Business Services, a. s.
Kúpna zmluva monitory16.12.2019MAGTS190019228 120.00Fast Web s. r. o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 57  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.