Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 53  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS190006915.11.2019MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o
Zmluva o poskytnutí služby
Poskytovanie predpovedí parametrov počasia
15.11.2019MAGST1900148 Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o službách
vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2019.
14.11.2019MAGTS190003865 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zmluva o dielo „Kúpele Grössling, zameranie a dokumentácia skutočného stavu“15.11.2019MAGTS1900153 PK Digital s.r.o.
Zmluva o úvere č. 5164987297 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. – správcom bytového domu Heydukova 27 v Bratislave14.11.20195164987297 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kúpna zmluva č. Z201933454_z na nákup dvoch kusov datacentrových switchov
MAGTS1900150
12.11.2019MAGTS1900150124 602.00AUTOCONT s.r.o.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900120
11.11.2019MAGTS1900120 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900127
11.11.2019MAGTS1900127 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900128
11.11.2019MAGTS1900128 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900126
 MAGTS1900126 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900124
11.11.2019MAGTS1900124 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900123
11.11.2019MAGTS1900123 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
MAGTS1900122
11.11.2019MAGTS1900122 Západoslovenská distribučná, a.s.
KÚPNA ZMLUVA
Prevod medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súbor hnuteľného majetku, ktorý
tvoria zabudované kuchynské linky a nekancelársky nábytok
8.11.2019MAGTS19001465 000.00Masič Miroslav
Rámcová zmluva na servis, opravu a údržbu vozidiel MsP/19/00008
Rámcová zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom TODOS Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, Bratislava na dobu 4 rokov, alebo do vyčerpania finančného limitu 320.000,-€ bez DPH.. Predmetom zmluvy je servis, opravy a prevoz vozidiel MsP. Zverejnené dňa 5.11.2019.
 MsP/19/00008 TODOS s.r.o. Bratislava
Nákup tlačiarne na plastové karty s náplňami
MAGTS1900136
 MAGTS19001361 469.99KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Nákup plotra s náplňami pre OSK
MAGTS1900137
2.11.2019MAGTS19001372 050.00COPY PRINT GROUP, a.s.
DODATOK č. 1 MAGTS1900110 k zmluve na poskytnutie nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
MAGTS1900110
31.10.2019MAGTS19001100.00Sloboda zvierat, občianske združenie
Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.201430.10.2019   
Dodatok č.3 k zmluve o nájme rádiostaníc
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1041 zo dňa 1.8.2007 uzavretý medzi nájomcom Hlavným mestom SR Bratislavou a prenajímateľom Technopolom International a.s. Predmetom nájmu je prenájom 103 ks rádiostaníc pre služobnú potrebu príslušníkov MsP. Cena predmetu nájmu je 7.231,86 €/mesačne.
Zverejnené 28.10.2019.
28.10.2019MsP/19/00032 Technopol International a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava24.10.2019B-03/20190.00CMT Group s.r.o.
Zmluva o dielo k projektovej dokumentácií Ružinovská radiála
Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“
16.10.2019MAGTS1900116 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Dodatok č.4 k zmluve MsP/17/00023 o prenájme mot. vozidla CNG MsP/19/00037
Dodatok č. 4 uzatvorený medzi nájomnom Hlavným mestom SR Bratislavou a prenajímateľom SPP CNG s.r.o. Mlynské nivy 44/a Bratislava. Predmetom dodatku je predĺženie nájmu motorového vozidla CNG do 31.12.2019. Ostatné ustanovenia zmluvy MsP/17/00023 ostávajú nezmenené. Zverejnené dňa 10.10.2019
10.10.2019MsP/19/00037 SPP CNG s.r.o. Bratislava
Zmluva o Elektronickej službe Business24, Slovenská sporiteľňa, a.s.10.10.2019   
Zmluvy o poskytnutí odbornej prípravy príslušníkov MsP č. MsP/19/00036
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra. Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP. Cena predmetu zmluvy je 3.920,-€ s DPH za osem príslušníkov. Zverejnené 10.10.2019.
10.10.2019MsP/19/000363 920.00Mesto Nitra

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.