Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 53  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb VNET Dátové služby9.10.2019MAGTS190010784 000.00VNET, a.s.
Licenčná zmluva8.10.2019MAGTS1900092 stengl a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb8.10.2019MAGTS190009357 600.00stengl a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-18/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava4.10.2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-18/20180.00TASTA s.r.o.
Čiastková kúpna zmluva č. 15
MAGTS1900101
1.10.2019MAGTS190010147 520.00AUTOCONT s.r.o.
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/2016
pre objekt Ulica Ondreja Štefanka 5
25.9.2019MAGTS1600160 Veolia Energia Slovensko, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Pripojenie odberného miesta Bazová
19.9.2019MAGTS1900109528.44Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava19.9.2019B-02/20190.00Bezplatná skartácia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-13/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava19.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-13/20180.00A-Z STAV, s.r.o.
Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej dohode č. MAGTS1600056
Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej dohode č. MAGTS1600056 – nákup kancelárskeho materiálu pre potreby pracovníkov Hlavného mesta SR Bratislavy
12.9.2019MAGTS1900089 Tibor Varga TSV Papier
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201926370_Z
Obstaranie zvýšenia počtu licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 o 100 ks licencií
5.9.2019MAGTS190010619 500.00SOFTIP, a. s.
Rámcová zmluva o dielo – vypracovanie statických posudkov3.9.2019MAGTS 190009513 700.00Link projekt SK s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201917735_Z - Nákup a implementácia HCI serverovej platformy28.8.2019MAGTS1900103195 900.00Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve a správe objednávateľa
27.8.2019MAGTS1900102 MR SERVIS spol. s r.o.
Zmluva o dodaní diela26.8.2019MAGBO1900032 Market Locator SK s.r.o.
Zmluva o dodaní diela č. MAGBO1900032 uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o dodaní diela
26.8.2019MAGBO1900032 Market Locator SK s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb MAGTS1900074
Zabezpečenie prevádzky a údržby podzemnej garáže na Uršulínskej ul.
21.8.2019MAGTS190007420 880.00Best in Parking - Slovakia s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS 1900096
Poskytovanie služieb Balík služieb elektronickej inzercie pracovných ponúk na slovenskom, českom a maďarskom trhu
19.8.2019MAGTS 190009612 926.00Profesia, spol. s r.o.
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAGTS180011715.8.2019MAGTS19000980.00ECONS ENERGY, a.s.
Zmluva o poskytovaní systému Josephine a služieb s ním spojených13.8.2019MAGTS19000765 832.00NAR marketing s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť službu – kosenie verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa.
9.8.2019MAGTS1900094 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Zmluva o poskytovaní služieb Programu MultiSport č. MsP/19/00029
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb MsP/19/00029 uzatvorená medzi klientom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6 Bratislava. Predmetom zluvy je poskytovanie služby v oblasti zamestnaneckých benefitov a to Programu Multisport. Zmluva je bezodplatná. Zverejnená dňa 7.8.2019.
 MsP/19/000290.00Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb letnej údržby 2019 Oblasť č.3
Zmluva o poskytovaní služieb upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone letnej údržby komunikácii, peších zón, vyčistenia chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenia zastávok MHD, splachovania komunikácii, odstraňovania buriny z chodníkov, obrubníkov, z prídlažieb ciest a z dláždených priestranstiev
6.8.2019MAGTS1900091 FCC Bratislava, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb letnej údržby 2019 Oblasť č.4
Zmluva o poskytovaní služieb upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone letnej údržby komunikácii, peších zón, vyčistenia chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenia zastávok MHD, splachovania komunikácii, odstraňovania buriny z chodníkov, obrubníkov, z prídlažieb ciest a z dláždených priestranstiev
5.8.2019MAGTS1900090 FCC Bratislava, s.r.o.
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. Z201922708_Z30.7.2019MAGTS1900085 Ib-elektro s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.