Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 53  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva na poskytovanie dátových komunikačných služieb č. MAGTS1900031
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi dátové služby v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok odberateľa poskytované dátové služby používať v súlade s touto zmluvou a platiť za ich používanie dohodnutú cenu.
6.5.2019MAGTS190003169 600.00O2 Business Services, a.s.
Zmluva č. MAGTS 1900036 č. zmluvy audítora: C1838504HIMeBA na poskytnutie audítorských služieb
Predmetom zmluvy je záväzok audítora zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa audítorské služby za rok 2018
30.4.2019MAGTS1900036 Deloitte Audit s.r.o.
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o dodávke tepla
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi dodávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a odberateľom Agentúrou SMETR, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy č. 2/2010 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019.
30.4.2019MsP-19-00015105.00Hlavné mesto SR
Dodatok 3 k zmluve č. MsP/17/00028 o dodávke tepla
Dodatok 3 z zmluve č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova, s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy MsP/17/00028 v znení dodatku 1 a dodatku 2 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019
30.4.2019MsP-19-00014105.00Hlavné mesto SR
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201999937_Z
Licencie platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 - predĺženie na obdobie 1 roka - do 1.4.2020
26.4.2019MAGTS1900035180 000.00SOFTIP, a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb spočívajúce v zabezpečení zriadenia a prevádzkovania dynamického nákupného systému, súvisiace s činnosťou Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
25.4.2019MAGTS1900034 APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Zmluva o spolupráci, kde BVS zabezpečí cisternu s pitnou vodou a HMBA zabezpečí reklamné služby a propagáciu pre podujatie IXPO 2019
25.4.2019MAGTS1900021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Kúpna zmluva č. Z201912266_Z
Kúpna zmluva na nákup tovaru – stravné poukážky pre účinkujúce deti Základných umeleckých škôl Bratislavy na podujatí Bratislavské mestské dni 2019
16.4.2019Z201912266_Z Ticket Service, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS1900032
Kúpna zmluva č. MAGTS1900032 – Výroba a dodanie vizitiek na obdobie 48 mesiacov pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
16.4.2019MAGTS1900032 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní dátových komunikačných služieb č. MAGTS150002111.4.2019MAGTS19000309 816.00SWAN, a.s.
Zmluva odborná príprava MsP/19/00012
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom mestom Nitra.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 1470 € s DPH.

Zverejnená: 11.4.2019.
11.4.2019MsP-19-000121 470.00Mesto Nitra
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov8.4.2019MAGBO1900016 ASKUS s. r. o.
Zmluva so spoločnosťou Bittner print, s. r. o.
Polygrafická tlač reklamných, prezentačných materiálov a vizuálov na reklamné nosiče HMBA
5.4.2019MAGTS1900022 Bittner print, s. r. o.
Nájomná zmluva strelnica MsP/19/00003
Nájomná zmluva č. MsP/19/00003 uzatvorená medzi prenajímateľom Hunter Club, s.r.o., Haburská 37, Bratislava a nájomcom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom je poskytnutie priestorov strelnice za účelom výkonu strelieb príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková cena je 4.950 € s DPH.

Zverejnená: 3.4.2019.
3.4.2019MsP-19-000034 950.00Hunter Club s.r.o.
Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác v objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
2.4.2019MAGTS1900027 Chemix-D, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGSP1900023
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
1.4.2019MAGTS190002354 157.00LEXMAN EU s.r.o.,
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MAGTS1800095 na zabezpečenie propagácie v rámci projektu EU-GUGLE29.3.2019MAGTS1900096 MONARCH, akciová spoločnosť
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č.1054/201829.3.20191054/2018 Tatra banka, a.s.
Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.MAGTS1900020
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho poriadku.
25.3.2019MAGTS1900020 JUDr. Anna Polonyová, advokátka
Rámcová dohoda č. MAGTS1800142 na údržbu kolektorov
Predmetom dohody je údržba, sevis a nepretržitá prevádzka kolektorov na území hlavného mesta SR Bratislavy
15.3.2019MAGTS1800142 OSVETLENIE, s.r.o.
Zmluva o dielo č. Z20197390_Z
Výroba a montáž žalúzií
14.3.2019MAGTS19000192 149.99Obnovstav s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Právne služby v súvislosti s obchodnou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. a METRO Bratislava, a.s.
13.3.2019MAGTS190001890 000.00White & Case, s. r. o.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Právne služby v súvislosti s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Dopravný podnik Bratislava, a.s.
13.3.2019MAGTS190001790 000.00TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.,
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl.mesta SR Ba
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
12.3.2019B-14/2018 KASTE KONTA, s.r.o
Zmluva o poskytnutí služieb End. MsP/18/00039
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom Ing. Zoltán Endrész, Levice.
Predmetom je záväzok zabezpečiť pre objednávateľa podporu a servis v súvislosti s prevádzkou informačného systému Centrála.
Cena je 19 990 € bez DPH.

Zverejnená: 18.2.2019.
18.2.2019MsP-18-0003919 990.00Ing. Zoltán Endrész

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.