Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 231 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 10  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100056
Zmluva o dielo č. MAGSP2100056 "Rekonštrukcia osvetlenia - Cesta na Kamzík"
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Cena: 345 511,87 € bez DPH
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3//A, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
27.10.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia osvetlenia lávky na moste SNP - Viedenská strana"
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGSP2100055
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Cena: 94 782,15 € bez DPH
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
26.10.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100053
Zmluva o dielo na stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava"
Cena: 86060,40 eur
Dodávateľ: Business Funding Solutions, s.r.o., Nevädzová 6F, 82101 Bratislava, IČO: 45926174
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.10.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na zákazku "Výmena zdroja tepla plynovej kotolne vrátane riadiaceho systému v objekte DPOH, Gorkého 17, Bratislava"
Číslo zmluvy: MAGSP2100059
Dodávateľ: Kalorim, s.r.o., 02341 Nesluša 759, IČO: 50625781
Cena: 72001,60
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Sekcia správy nehnuteľností
11.10.2021Dodatok č.3
Naviac práce spojené s DKR
Číslo dodatku zmluvy: SP1900005
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
6.10.2021Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900011 zo dňa 24.01.2020
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100045
Dátum uzatvorenia: 30.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.10.2021
Dátum účinnosti: 07.10.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
30.9.2021Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1900016 zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.09.2021
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1900016 zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.09.2021 so spol. Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca
Dátum uzatvorenia: 30.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Sekcia správy nehnuteľností
30.9.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100050
Rekonštrukcia bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava na ul. Rezedová 3, 82101 Bratislava. 1.Etapa: Dodávka a montáž okien a balkónových dverí.
Cena: 90888
Dodávateľ: Okienkovo, s.r.o., Platanová 1/A, 010 07 Žilina, IČO 52230937
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Sekcia nájomného bývania
30.9.2021Dodatok číslo 1. k rámcovej dohode MAGSP2000034
Dodatok číslo 1 k rámcovej dohode MAGSP2000034
- navýšenie celkovej ceny Rámcove dohody- Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva
Dodávateľ: Vadet s.r.o, Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97405, IČO: 43 900 950
Cena: 180000
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100047
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
24.9.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900016
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900016
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100034
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Sekcia správy nehnuteľností
24.9.2021Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000042, Rekonštrukcia osvetlenia lávky Most SNP
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100037
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.9.2021Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1900014, Osvetlenie priechodov pre chodcov a inštalácia LED gombíkov
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100038
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.9.2021Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900012, Sanácia skorodovaných stožiarov VO 8m
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100036
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
24.9.2021Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č MAGSP1900011, Sanácia skorodovaných stožiarov VO 4m
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100035
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021O
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
23.9.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo MAGSP2100049
Modernizácia verejného osvetlenia DKR
Cena: 510 022,72€
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
23.9.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo MAGSP2100048
Dobudovanie verejného osvetlenia - Čunovo, Schengenská, Dobudovanie verejného osvetlenia - Ružinov, Cesta k nocľahárni DePaul, Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Lamač, Zlatohorská, Borinská.
Cena: 166838,73 €
Dodávateľ: Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
21.9.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100033 k Zmluve o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov č. MAGSP2100018
Od okamihu podpísania Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy nepočítalo, pričom tieto skutočnosti nemajú za následok zvýšenie odmeny za Dielo pre Zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Cena: - 10596,60.- €
Dodávateľ: zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Dátum účinnosti: 22.09.2021
Dátum platnosti: 31.12.2025
Sekcia životného prostredia a mestskej zelene
20.9.2021Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020, cyklochodník Ružinovská ulica
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom "Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislava časť 1 " Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100031
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Referát cyklodopravy
31.8.2021Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná, obsahujúca obnovu pôvodných mlatových povrchov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, výsadbe zelene, nový mobiliár, závlahový systém a detské ihrisko.
Cena: 241189,20€ s DPH
Dodávateľ: DRYADA garden, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 379
Číslo zmluvy: MAGSP2100032
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Dátum platnosti: 31.12.2021
Sekcia životného prostredia
24.8.2021Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov„Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu“
Zmluva o dielo - Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, k.ú. Petržalka, stavebné práce.
Dodávateľ: MATEP, spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Cena vrátane opcie: 514 976,57€ s DPH eur
Dátum uzatvorenia: 18.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
29.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000026
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000026 "Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava - Staré Mesto"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2000026
Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Sekcia správy nehnuteľností
1.7.2021Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. MAGSP2100003
Dodatok na práce navyše pri realizácií diela Parčík Krížna -Karadžičova
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100029
Dátum uzatvorenia: 01.01.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
30.6.2021Rámcová dohoda
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov
Číslo zmluvy: MAGSP2100030
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie správy komunikácií
18.6.2021Dodatok č. 2 ku Zmluve o združení zo dňa 30.11.2021
Predĺženie termínu lehoty použitia poskytnutých finančných prostriedkov na relaizáciu : "Detské ihrisko Lamač - Malokarpatské námestie",MČ BA Lamač
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100071
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Sekcia výstavby
17.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 30/2020 zo dňa 18.12.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Úprava existujúcich priechodov pre chodcov ul. Vysoká a ul. Mickiewiczova" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100023
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Sekcia výstavby

Zobrazených je 25 z celkového počtu 231 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 10  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.