Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.11.2017Dodatok č. 1 (int. číslo MAGSP1700022) k Zmluve o dielo: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu
Stručný popis:
Dodatok zmluvy zabezpečuje rozšírenie stavebných prác o práce na odstránenie havarijného stavu narušených objektov horného hradu NKP hrad Devín, zistených koncom októbra 2017 (odstráni sa riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku, možnosť uvoľnenia kamenného deštruovaného muriva) predĺženie lehoty zhotovenia diela do 30.4.2018 a navýšenie ceny Diela. Cena za zhotovenie diela navýšená o sumu nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác na objektoch SO16 a SO17 na: cena (bez DPH) 149 900,76 €, cena celkom vrátane DPH 179 880,91 €
8.11.2017Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
9.10.2017Zmluva o združení č. 130/2017/ZoZ
Zmluva o združení za účelom zabezpečenia rekonštrukcie časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava - Vajnory.
rekonštrukcia časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch
Cena: Hlavné mesto SR Bratislava – 19.810,00 Eur vrátane DPH
Mestská časť Vajnory – 3.000,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 09.10.2017
Dátum zverejnenia: 10.10.2017
Zhotoviteľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
IČO: 00304565
Dátum platnosti: 11.10.2017
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
3.10.2017Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Stručný popis:Zmluva o dielo č. MAGTS1700185 na Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa
Predmet zmluvy: Osvetlenie lesoparku v mestskej časti Vrakuňa Cena: 40 818,89 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.10.2017
Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Dodávateľ:Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
IČO:31349307
Dátum účinnosti:dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
Dátum platnosti do: 30.11.2017
Zodpovedná osoba:Ing. Marcel Held
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
26.9.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/08 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/08 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Brnianska, Legionárska, vyradený úsek cesty III/00244 a Kremeľská ulica
26.9.2017Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava komunikácií Trenčianska, Račianska, Viedenska, Ovocná a chodník na Ružinovskej.
12.9.2017Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" č. MAGSP1700015
Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" - na realizáciu rekonštrukčných prác na stavbe "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" spočívajúcich v statickom zabezpečení odkrytých architektúr a v II. etape stavebných úprav horného hradu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín
Práce realizované v rámci tzv. 2. etapy projektu "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti", financované z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.
18.8.2017Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Oprava prepadu komunikácie v lokalite Kadnárová 21
Číslo zmluvy: Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava prepadu komunikácie v lokalite Kadnárová 21
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
Dátum uzatvorenia:16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/06
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava komunikácie Lovinského – Gaštanová – Hyrošová a Furdeková
Číslo zmluvy: MAGSP1700012/06
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava komunikácie Lovinského – Gaštanová – Hyrošová a Furdeková.
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum uzatvorenia: 16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.8.2017
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/07.
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava povrchov komunikácií Korytnická, Podháj, chodník Nám. SNP, chodník Šintavská, nástupište pod Mostom SNP
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne opravu komunikácií Korytnická, Podháj, chodník Nám. SNP, chodník Šintavská, nástupište pod Mostom SNP.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700013/04.
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava povrchov komunikácie Špitálska a oprava chodníka na Ul. 29. augusta.
Číslo zmluvy: Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/04
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne opravu Špitálska a oprava chodníka na UL. 29. augusta.
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
Dátum uzatvorenia:16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
9.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis:Oprava komunikácie Bratislavská a Odborárska.
9.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700011/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Lamačská, Uzbecká a Balkánska
8.8.2017Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
1.8.2017Zmluva o dielo MAGSP1700012/04
Zmluva o dielo č. MAGSP1700012/04 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: oprava povrchu lávky pre peších pri Zlatých pieskoch
27.7.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/02
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku na pozemných komunikáciách v správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.
Stručný popis: Oprava časti komunikácií Bratská, Osloboditeľská a Krajná
Zverejnené dňa: 27.07.2017
27.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava zastávok MHD na území HL. m. SR BA na rok 2017
21.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
19.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchu komunikácie Podunajská
18.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
14.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií a oprava výtlkov
Oprava povrchov komunikácií Tomášiková, Hradská, Prievozská a Repašského
Číslo zmluvy: MAGSP1700011/05
Názov: Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchov komunikácií Tomášiková, Hradská, Prievozská a Repašského
Dátum uzatvorenia: 11.7.2017
Dátum zverejnenia: 14.7.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 15.07.2017
30.6.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií a výtlkov
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislava
Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.