Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 6  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.8.2017Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Oprava prepadu komunikácie v lokalite Kadnárová 21
Číslo zmluvy: Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/03
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava prepadu komunikácie v lokalite Kadnárová 21
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
Dátum uzatvorenia:16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
26.9.2017Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava komunikácií Trenčianska, Račianska, Viedenska, Ovocná a chodník na Ružinovskej.
14.6.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby [PDF, 91 kB]
Oprava povrchov komunikácií Rožňavská cesta, Panónska cesta a Staré grunty.

Dátum uzatvorenia: 14.6.2017
Dátum zverejnenia: 14.6.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 15.6.2017 (po dni zverejnenia)
30.6.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií a výtlkov
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislava
Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
18.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
14.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií a oprava výtlkov
Oprava povrchov komunikácií Tomášiková, Hradská, Prievozská a Repašského
Číslo zmluvy: MAGSP1700011/05
Názov: Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchov komunikácií Tomášiková, Hradská, Prievozská a Repašského
Dátum uzatvorenia: 11.7.2017
Dátum zverejnenia: 14.7.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 15.07.2017
9.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700011/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Lamačská, Uzbecká a Balkánska
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/07.
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava povrchov komunikácií Korytnická, Podháj, chodník Nám. SNP, chodník Šintavská, nástupište pod Mostom SNP
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne opravu komunikácií Korytnická, Podháj, chodník Nám. SNP, chodník Šintavská, nástupište pod Mostom SNP.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
26.9.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/08 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/08 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Brnianska, Legionárska, vyradený úsek cesty III/00244 a Kremeľská ulica
21.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
27.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/02 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava zastávok MHD na území HL. m. SR BA na rok 2017
19.7.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchu komunikácie Podunajská
9.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/05 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis:Oprava komunikácie Bratislavská a Odborárska.
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/06
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/06 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava komunikácie Lovinského – Gaštanová – Hyrošová a Furdeková
Číslo zmluvy: MAGSP1700012/06
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava komunikácie Lovinského – Gaštanová – Hyrošová a Furdeková.
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum uzatvorenia: 16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.8.2017
9.1.2018Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Oprava komunikácie Smolenicka a Hraničiarská
Číslo zmluvy: MAGSP1700012/07
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava komunikácie Smolenicka a Hraničiarská
Dátum uzatvorenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 9.01.2018
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti: 10.01.2018 (po dni zverejnenia)
18.8.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700013/04.
Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/04 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Oprava povrchov komunikácie Špitálska a oprava chodníka na Ul. 29. augusta.
Číslo zmluvy: Čiastková zmluve o dielo č. MAGSP1700013/04
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne opravu Špitálska a oprava chodníka na UL. 29. augusta.
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
Dátum uzatvorenia:16.8.2017
Dátum zverejnenia: 18.8.2017
Dátum účinnosti: 19.08.2017
11.1.2018Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 1700012/04 na stavbu
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na opravu povrchu lávok pre peších – Zlaté piesky.
Číslo zmluvy: MAGSP 1700012/04
Predmet zmluvy: Po vykonaní obhliadky, vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce
Suma: 60.419,0.90 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
Súbor zhotoviteľov: HOCHTIEF s.r.o.
Ulica, číslo: Miletičova 23
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
MBM-GROUP, a.s.
Ulica, číslo: Hviezdoslavovo nám. 213
Mesto: 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
Dátum účinnosti: (po dni zverejnenia)
23.11.2017Dodatok č. 1 (int. číslo MAGSP1700022) k Zmluve o dielo: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu
Stručný popis:
Dodatok zmluvy zabezpečuje rozšírenie stavebných prác o práce na odstránenie havarijného stavu narušených objektov horného hradu NKP hrad Devín, zistených koncom októbra 2017 (odstráni sa riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku, možnosť uvoľnenia kamenného deštruovaného muriva) predĺženie lehoty zhotovenia diela do 30.4.2018 a navýšenie ceny Diela. Cena za zhotovenie diela navýšená o sumu nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác na objektoch SO16 a SO17 na: cena (bez DPH) 149 900,76 €, cena celkom vrátane DPH 179 880,91 €
29.6.2016Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. MAGSP 1600007 zo dňa 30.03. 2016
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. MAGSP 1600007 na geologickú úlohu -"Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta". Dátum uzatvorenia: 29.06.2016
Dátum zverejnenia: 29.06.2016
8.11.2017Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Dodatok č. 1 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
2.10.2017Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
5.6.2020Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900008
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum uzatvorenia: 2. 6. 2020
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2020
Dátum účinnosti: 6. 6. 2020

Dodávateľ: Mobilita servis spol. s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava
25.6.2014Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo MAGP1300007
Dodatok k zhotoveniu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.