Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
5.9.2018Zmluva o poskytovaní prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Číslo zmluvy: MAGSP1800015
Predmet zmluvy: Dodatok v dôsledku potreby realizácie ďalších prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej dohody č. MAGSP 1700012
Dátum uzatvorenia: 28.8.2018
Dátum zverejnenia: 5.9.2018
Zmluvná strana: Hochtief SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 44298170
Zmluvná strana: MBM-Group, Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Bratislava
IČO: 36740519
Dátum účinnosti: 6.9.2018 (po dni zverejnenia)
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
5.9.2018Zmluva o poskytovaní prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Číslo zmluvy: MAGSP1800017
Predmet zmluvy: Dodatok v dôsledku potreby realizácie ďalších prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej dohody č. MAGSP 1700013
Dátum uzatvorenia: 28.8.2018
Dátum zverejnenia: 5.9.2018
Zmluvná strana: Swietelsky-Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 008962225
Dátum účinnosti: 6.9.2018 (po dni zverejnenia)
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Zaťko
21.8.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800012
Číslo zmluvy: MAGSP1800012
Predmet zmluvy: „„Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Zmluvná strana: UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Cena za dielo: 337 059,84 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 21.08.2018
Dátum zverejnenia: 21.08.2018
Dátum účinnosti: 22.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
10.8.2018Zmluva na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
Číslo zmluvy: MAGSP1800011
Predmet zmluvy: Stavebný dozor „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
Cena za dielo: 6 588 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 10.08.2018
Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Dátum účinnosti: 11.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
10.8.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800010
Číslo zmluvy: MAGSP1800010
Predmet zmluvy: „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Zmluvná strana: MMB – Group a.s., Hviezdoslavovo námestie, 029 01 Námestovo
Cena za dielo: 262 148,42 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 10.08.2018
Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Dátum účinnosti: 11.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.6.2018Dodatok k protokolu o schválení súčasti schváleného projektu nájomcu časť „naviac práce“
Stručný popis: schválený projekt - časť „naviac práce“ – podchod Trnavské mýto
20.6.2018Dohoda o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov
Číslo zmluvy: MAGSP1800009
Predmet zmluvy: Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2010
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s., REMING Consult a.s., Alfa 04 a.s., PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
13.6.2018Stavebné práce na osadenie nových 154 ks 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
Obsahom diela je obnova 154 ks zrezaných 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
Číslo zmluvy: MAGSP1800006
Typ: Stavebné práce
Predmet zmluvy:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Stavebné práce na osadenie nových 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave“ (ďalej len „Dielo“).
2. Obsahom diela je obnova 154 ks zrezaných 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stave
8.6.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800008 „Odborný geologický dohľad na geologickú úlohu Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Stručný popis: zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGSP1800008
Názov: zmluva o dielo č. MAGSP1800008
Predmet zmluvy: Odborný geologický dohľad na geologickú úlohu Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, vrátane vypracovania správ o priebehu vykonávania geologickej úlohy a oponentského posudku na „Záverečnú správu zo sanácie geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Zmluvná strana: GEOFOS s.r.o.
Cena za dielo: 14.552,40 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 8.06.25018
Dátum zverejnenia: 8.06.2018
Dátum účinnosti: 9.06.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
29.5.2018Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov
Titulok: Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
1. Stručný popis: Obsahom diela je obnova 116 ks zrezaných 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
25.5.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800003 „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez“
Stručný popis: zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGSP1800003
Názov: zmluva o dielo č. MAGSP1800003
Predmet zmluvy: Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, vrátane vypracovania záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia.
Zmluvná strana: En Libre s r.o.
Cena za dielo: 328.437,12 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.05.25018
Dátum zverejnenia: 11.05.2018
Dátum účinnosti: 12.05.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Fajčíková, PhD.
Názov prílohy s diakritikou:
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800005
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu – výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800005
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800005
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 177 457,55 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800004
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800004
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800004
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 176 366,22 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
11.4.2018Zmluva o spolupráci MAGSPO1800002
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia, kolaudácie stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta - Stavebný objekt E 803
Suma: 1,20 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.03.2018
Dátum zverejnenia: 11.04.2018
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
FINEP Jégeho alej, a.s.
Ulica, číslo: Plynárenská 2/A
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 43 866 778
27.3.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 „NKP hrad Devín – aktualizácia projektovej dokumentácie“
Titulok: Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“

Stručný popis:
Zabezpečenie aktualizácie projektovej dokumentácie pre zámer výstavby budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť:
a) aktualizácia projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu vypracovanej do r. 2005 (Projekt pre stavebné povolenie „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, december 1999, Realizačný projekt „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, apríl 2004) vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - jednostupňový projekt - na stavbu „NKP hrad Devín – Budova správy hradu“
b) aktualizáciu pôvodného projektu interiéru
c) výkon občasného odborného autorské
27.3.2018Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Číslo zmluvy: MAGBO1800005
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800005
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt EUROVEA 2
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
19.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800004
Stručný popis: Zmluva o spolupráci – Projekt Klingerka
Číslo zmluvy: MAGBO1800004
Názov: Zmluva o spolupráci MAGBO1800004
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci – Projekt Klingerka
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 19.03.2018
11.1.2018Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 1700012/04 na stavbu
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na opravu povrchu lávok pre peších – Zlaté piesky.
Číslo zmluvy: MAGSP 1700012/04
Predmet zmluvy: Po vykonaní obhliadky, vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce
Suma: 60.419,0.90 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
Súbor zhotoviteľov: HOCHTIEF s.r.o.
Ulica, číslo: Miletičova 23
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
MBM-GROUP, a.s.
Ulica, číslo: Hviezdoslavovo nám. 213
Mesto: 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
Dátum účinnosti: (po dni zverejnenia)
9.1.2018Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012
Oprava komunikácie Smolenicka a Hraničiarská
Číslo zmluvy: MAGSP1700012/07
Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700012/07 k rámcovej dohode č. MAGSP1700012 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava komunikácie Smolenicka a Hraničiarská
Dátum uzatvorenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 9.01.2018
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti: 10.01.2018 (po dni zverejnenia)
9.1.2018Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby – Bory OK1
Stavba: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Stavebné objekty: D 031 Sadové úpravy v OK1
D 101 Úprava cesty II/505 v OK1
D 611 Verejné osvetlenie OK1
Cena: 403 289, 57 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 08.01.2018
Dátum zverejnenia: 09.01.2018
Prevádzajúci: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 10.01.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
19.12.2017Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Titulok: Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
Predmet zmluvy:
Dodatok v dôsledku potreby rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce na oprave zastávky MHD Drobného, Šípová, Bzovicka, Nákupná zóna Lúky, najmä rozšírenie opravy povrchu nástupišťa MHD a stabilizácia podkladových vrstiev zastávky MHD.
29.11.2017Protokol č. 11 64 0695 17 00 o zverení majetku
Stručný popis: Protokol o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.1 Miestna obslužná komunikácia vrátane zelene
SO 01.2.1a Miestna obslužná komunikácia – oporný múr s protihlukovou stenou
SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01 Križovatka Račianska – prístupová komunikácia REDING
SO 01.2.2 Verejné osvetlenie
SO 01.2.8 Preložka napájacích vedení DP Bratislava
SO 02 Električkové priecestie
SO 02.1 Električkové priecestie – koľaj ako spätný vodič
SO 04 Prekládka uličných vpustov
SO 05.1A Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu
SO 05.2 Elektrická prípojka pre CDS
SO 06 Kamerový dohľad v križovatke s CDS
SO 08 Prekládka Verejného osvetlenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.