Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 13 z celkového počtu 138 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6-  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
6.6.2014Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.21/2012 "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Navýšenie ceny pri realizácii stavebných prác na stavbe "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Dátum zverejnenia: 06.06.2014
16.4.2014ZoD na výkon autorského dozoru stavby NS MHD
Zmluvné strany:Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a PIO KERAMOPROJEKT, a.s. DOlný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru na stavbe Nosný systém MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
25.3.2014Zmluva o dielo MAGSP1400002
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta SR Bratislavy
Zverejnené dňa: 25.03.2014
19.3.2014Zmluva o dielo na stavbu Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Alpine Slovakia spol. s.r.o.
Zverejnenie dňa 19.3.2014
10.12.2013Zmluva o dielo č. MAGSP 1300005
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Eurovia SK a.s. . Názov diela: Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici.
Zverejnené dňa: 10.12.2013
11.11.2013Zmluvy o dielo na stavbu Trolejbusová trať Gaštanová a Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluvný partner: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.
Dátum zverejnenia zmluvy: 11.11.2013
24.10.2013ZoD Nosný systém MHD, 1. časť
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Združenie MHD - Starý most (EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 a SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8). Predmetom zmluvy je realizácia diela "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie". Zmluva bola podpísaná dňa 22.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 24.10.2013
23.4.2013Dodatok k ZoD č.19/2012 na stavbu „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“
27.2.2013Zmluva o dielo č. 19/2012 [PDF, 110 kB]
Uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica“.
12.2.2013Zmluva o dielo č. 21/2012
2.11.2012Zmluva o dielo č. MAGSP1200006
3.10.2012Zmluva o dielo č. 05/2012
16.12.2011Zmluva o dielo

Zobrazených je 13 z celkového počtu 138 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.