Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 61 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Darca: M. Mňahončák
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
21.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Darca: L. Šicková
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
14.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.12.2020
Darca: Ingka Centres Slovensko, s. r. o.
Dátum účinnosti: 15.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
14.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.12.2020
Darca: Marek Chudík
Dátum účinnosti: 15.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
14.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.12.2020
Darca: nadácia VÚB
Dátum účinnosti: 15.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
11.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Darca: PIXEL FEDERATION, s r. o.
Dátum účinnosti: 14.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
11.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Darca: Bratislavský maratón, o. z.
Dátum účinnosti: 14.12.2020
11.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Darca: MCGA legal, s. r. o.
Dátum účinnosti: 14.12.2020
11.12.2020Zmluva k iniciatíve 10000 stromov
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Darca: M.Martinka
Dátum účinnosti: 14.12.2020
11.12.2020Darovacia zmluva k Iniciatíve 10 000 stromov
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Darca: Slovenský paralympijský výbor
Dátum účinnosti: 14.12.2020
10.12.2020Darovacia zmluva k Iniciatíve 10 000 stromov
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
Darca: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Bratislava
Dátum účinnosti: 11.12.2020
9.12.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Darca: Z. Furmanczuk
Dátum účinnosti: 10.12.2020
Predmet: darovacia zmluva – príjmové – k Iniciatíve 10 000 stromov na OTMZ
9.12.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Darca: Mira Nedobova
Dátum účinnosti: 10.12.2020
Predmet: darovacia zmluva – príjmové – k Iniciatíve 10 000 stromov na OTMZ
9.12.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Darca: BVS, a. s.
Dátum účinnosti: 10.12.2020
Predmet: darovacia zmluva – príjmové – k Iniciatíve 10 000 stromov na OTMZ
6.11.2020Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je úprava vybraných práv a povinnosti zmluvných strán pri prevode vlastníckeho práva k daru.
Darca: J & T REAL ESTATE, a.s. so Sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava

Dátum uzatvorenia: 05.11.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
28.10.2020Darovacie zmluva
Číslo zmluvy: MAGBO2000056
Stručný popis: Healthy Food Supplements, s.r.o. daruje pre Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 ks superfood tyčinky „Záchranka“
Typ: Odberateľské zmluvy

Predmet zmluvy: Healthy Food Supplements, s.r.o., daruje na základe dohody hlavnému mestu 20.000 ks superfood tyčinky "Záchranka" pre účel celoplošného testovania na COVID-19 v Bratislave.

Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
Dátum ukončenia: 30.10.2020
27.4.2020Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
Darca: Nadácia Centra pre filantropiu
Ulica, číslo: Baštová 5
Mesto: 811 03 Bratislava
IČO: 422 628 01
Dátum účinnosti: 28.04.2020
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava
8.4.2020Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
ipz—000004
Predmet zmluvy: Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19
Zmluvná strana: Nadácia Tatra banky
Výška daru: 3 000 Eur s DPH

Dátum uzatvorenia: 2.4.2020
Dátum zverejnenia: 8.4.2020
Dátum účinnosti: 9.4.2020
23.3.2020Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova

Zmluvná strana: Nadácia Tatra banky

Výška daru: 20 000 Eur s DPH

Dátum uzatvorenia: 20.3.2020
Dátum zverejnenia: 23.3.2020
Dátum účinnosti: 24.3.2020
9.1.2020Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: Red Bull Slovensko, s. r. o. daruje Hlavnému mestu SR Bratislava 600,- ks plechoviek energetického nápoja RED BULL pri príležitosti Vianočného večierku. Dar nemusí byť využitý v plnom rozsahu na dohodnutý účel.

Darca: Red Bull Slovensko, s. r. o.
Obdarovaný: Hlavné mesto SR Bratislava

Dátum uzatvorenia: 08.01.2020
Dátum zverejnenia: 09.01.2020
Dátum účinnosti: 10.01.2020
19.7.2017Darovacia zmluva
Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva dvoch kusov autobusov typu Irisbus Iveco CROSWAY bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 darovacej zmluvy z Hlavného mesta na spoločnosť Dopravný podnik, a. s. za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste.

Dátum uzatvorenia : 14.07.2017
Dátum zverejnenia : 19.07.2017
Dátum účinnosti : 20.07.2017
30.12.2015Zmluva o sponzorskom dare
Poskytnutie nefinančného sponzorského daru vo forme poskytnutia služby KnowSpot pre akciu "Vianočné trhy Bratislava 2015".
Dátum zverejnenia: 30. 12. 2015
12.9.2014Dod.č.1 k darovacej zmluve MsP/13/00015
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. MsP/13/00015. Predmetom je finančný dar na softvér a hardvér pre LAN Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené : 12.9.2014.
16.4.2014Darovacia zmluva mostných polí Starého mosta
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Obec Kladzany, 094 21 Kladzany 100; Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce; Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo; Obec Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov 520. Predmetom zmluvy je darovanie oceľovej mostnej konštrukcie 1., 6. a 7. mostného poľa Starého mosta na petržalskom brehu Dunaja. Zmluva bola podpísaná dňa 15.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 16.4.2014
31.1.2014Darovacia zmluva medzi Západoslovenskou energetikou, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava
Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 9 000,- € darcom obdarovanému na úhradu nákladov spojených s odkúpením elektromobilu Citroen pre potreby Krízového centra. Zmluva bola podpísaná 20. 01. 2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.1.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 61 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.