Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 84 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
17.10.2019zmluva o poskytovaní služieb MsP/19/00039 na licencie Office 365 [PDF, 750 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ITbubble s.r.o. Radlinského 40A Piešťany. Predmetom zmluvy je nákup licencií Microsoft - 136 ks. Cena predmetu zmluvy je 15.600,-€ s DPH. Zverejnené dňa 17.10.2019
11.5.2018Zmluva o dodávke pitnej vody MsP/18/00006 [PDF, 1 MB]
Zmluva č. PZ00002548-002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorená medzi dodávateľom Bratislavská vodárenská spol. a,s, a odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd. Zverejnená dňa 11.5.2018.
20.12.2013Výpoveďč.MsP/13/00001 kúpnej zmluvy č.MsP/11/00003 [PDF, 228 kB]
Výpoveď č. MsP/13/00001 kúpnej zmluvy č. MsP/11/00003 uzatvorenej medzi Hl.m.SR Bratislavou a Mariánom Čamarom, kde predmetom bola kúpa krmiva pre služobné kone MsP Bratislava.
Zverejnené 20.12.2013.
3.5.2013Vypovedanie kúpnej zmluvy č. 3/KZ/2011, por. č. MsP/11/00005.
Vypovedanie kúpnej zmluvy medzi Hl. m. SR Bratislavou a Ľubicou Podolcovou, Vajhnorská 131, výpovedná doba v dĺžke 2 mesiacov začína plynúť dňom 1.4.2013.
DÁTUM: 3.5.2013
15.11.2019Rámcová dohoda MsP/19/00031 krmivo pre kone MsP [PDF, 1,4 MB]
Rámcová dohoda uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim Samuelom Hôždalom - ATYP Brestovec 317 Myjava. Predmetom kúpy sú priebežné dodávky krmiva pre kone podľa objednávok kupujúceho do vyčerpania finančného limitu. Cena predmetu kúpy je 23 220,-€. Zverejnené dňa 15.11.2019.
11.5.2018Odstúpenie od Kúpnej zmluvy MsP/18/00014 [PDF, 250 kB]
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z201815503_Z uzatvorenej dňa 17.04.2018 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom AUTOSPOL VLASATÝ,spol. s.r.o., Prešovská cesta 69/B, Košice.
Predmetom zmluvy bol nákup 4 ks osobných motorových vozidiel pre príslušníkov MsP. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Zverejnené dňa 11.05.2018
11.5.2018Odstúpenie od kúpnej zmluvy MsP/18/00013 [PDF, 182 kB]
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z201814504_Z uzatvorenej dňa 10.04.2018 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom KoHa pro s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, Banská Bystrica.
Predmetom zmluvy bol nákup ponožiek a podkolienok pre príslušníkov MsP. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Zverejnené dňa 11.05.2018
14.6.2016MsP/16/00028 Kúpna zmluva - samolepky [PDF, 423 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00028 uzatvorená 26.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou EMPOWER & Holding, s.r.o., Hronská 4, Levice.
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek pre mestskú políciu Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 1 858,80 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 14.6.2016.
3.6.2016MsP/16/00024 Kúpna zmluva výpočtová technika [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00024 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Bratislava a dodávateľom Performance, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava.
Predmetom zmluvy je nákup kancelárskych strojov, vybavenia a spotrebného materiálu.
Cena predmetu zmluvy je 8 934 eur s DPH.

Zverejnená : 3.6.2016.
11.4.2017Kúpna zmluva-samolepky MsP/17/00021 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00021 uzatvorená 29.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Juraj Vargha - VARPEX, Nám. slobody 1731/59, Humenné.
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek určených pre služobné účely Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je: 1 542 eur s DPH.

Zverejnená: 11.4.2017.
19.2.2015Kúpna zmluva-pletené výrobky, č.MsP/15/00001 [PDF, 458 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00001 uzatvorená 17.2.2015 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim I.TRAN s.r.o., Predmierska 229, Turzovka.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj odevných súčiastok pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
29.9.2017Kúpna zmluva-obuv č. MsP/17/00050 [PDF, 3,8 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00050 uzatvorená 26.9.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Protech, spol. s r.o., Krupinská cesta 8502/2, Zvolen.
Predmetom zmluvy je dodanie obuvi objednávateľovi pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 36 746,10 eura s DPH.

Zverejnená: 29.9.2017.
8.11.2017Kúpna zmluva propagačné materiály MsP/17/00059 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00059 uzatvorená 7.11.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou FIBI, s.r.o., Budatínska 17, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodávka propagačných materiálov.
Cena predmetu zmluvy je 1 650 eur s DPH.

Zverejnená: 8.11.2017
22.5.2018Kúpna zmluva ponožky MsP/18/00019 [PDF, 3 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmetom zmluvy je predaj a nákup ponožiek a podkolienok pre policajtov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 7 915,17 eura s DPH.

Zverejnená: 22.5.2018
11.4.2018Kúpna zmluva ponožky MsP/18/00013 [PDF, 3 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/18/00013 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou KoHa pro s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, Banská Bystrica.
Predmetom kúpy je dodanie ponožiek a podkolienok pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 6 099,99 eura s DPH.

Zverejnená: 11.4.2018.
18.4.2018Kúpna zmluva osobné motorové vozidlá MsP/18/00014 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, Košice.
Predmetom kúpy sú 4 osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami s svetlami pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 99 900 eur s DPH.

Zverejnená: 18.4.2018.
6.12.2019Kúpna zmluva MsP/19/00052 na nákup propagačných materiálov [PDF, 117 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obj. Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Hauerland s.r.o. Matúšková 56, 811 04 Bratislava. Predmetom kúpy je nákup propagačných materiálov s podtlačou. Cena predmetu zmluvy je 6.080,-€ s DPH. Zverejnené dňa 6.12.2019.
12.11.2019Kúpna zmluva MsP/19/00046 nákup rohovej sedačky [PDF, 116 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom NABIMEX s.r.o. Borovianska 37, Zvolen. Predmetom zmluvy je nákup rohovej sedačky. Cena predmetu zmluvy je 1.264,-€ s DPH. Zverejnené dňa 12.11.2019.
13.11.2019Kúpna zmluva MsP/19/00041 na nákup výpočtovej techniky pre MsP [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24 Bratislava. Predmetom zmluvy je nákup 5 ks počítačov a 5 ks tlačiarní. Cena predmetu zmluvy je 8.755,-€ bez DPH. Zverejnené dňa 13.11.2019.
18.3.2014Kúpna zmluva MsP/14/00003 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zmluvy je dodávka krmiva pre služobné kone MsP Bratislava. Zmluva je uzatvorená medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim Samuel Hôždala - Atyp, Myjava na dobu určitú a to 4 roky odo dňa jej podpisu.
Zverejnené 18.3.2014.
25.10.2013Kúpna zmluva MsP/13/00029
Predmetom zmluvy je kúpa krmiva pre služobné psy mestskej polície Bratislava od spoločnosti Euroben s.r.o., Teplice, Česká republika.
DÁTUM: 25.10.2013
29.10.2013Kúpna zmluva MsP/13/00028 uzatvorená 28.10.2013 medzi kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou a predávajúcim VEP s.r.o. Bojnice.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie služobnej rovnošaty pre príslušníkov MsP Bratislava.
DÁTUM: 29.10.2013
11.10.2017Kúpna zmluva motocykel MsP/17/00047 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00047 uzatvorená 10.10.2017 medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Bc. Martinom Horkom príslušníkom mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom zmluvy je kúpa motocykla YUKI 250 VISTA POLICE.
Cena predmetu kúpy je 309,15 eura.

Zverejnená: 11.10.2017.
27.11.2018Kúpna zmluva krmivo psy MsP/18/00042 [PDF, 3,5 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a dodávateľom spoločnosťou Ani - pet, spol. s r. o., KASALOVA 37, Nitra.
Predmetom kúpy je krmivo pre služobných psov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet kúpy je 17 000 € s DPH.

Zverejnená: 27.12.2018.
20.12.2016Kúpna zmluva kôň Dormane č. MsP/16/00050 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00050 uzatvorená 19.12.2016 medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Parková 13, Topoľčianky.
Predmetom zmluvy je kúpa koňa Dormane pre služobné účely Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 2400 eur s DPH.

Zverejnená: 20.12.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 84 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy > Sociálne služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.