Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 85 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.4.2018Kúpna zmluva osobné motorové vozidlá MsP/18/00014 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, Košice.
Predmetom kúpy sú 4 osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami s svetlami pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 99 900 eur s DPH.

Zverejnená: 18.4.2018.
11.4.2018Kúpna zmluva ponožky MsP/18/00013 [PDF, 3 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/18/00013 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou KoHa pro s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, Banská Bystrica.
Predmetom kúpy je dodanie ponožiek a podkolienok pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 6 099,99 eura s DPH.

Zverejnená: 11.4.2018.
5.3.2018Kúpna zmluva auto č. MsP/18/00010 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva MsP/18/00010 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Attilom Nagyom, byt. Vlastenecké nám. 8, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla. Cena je 1671,20 eura.

Zverejnená: 5.3.2018.
30.11.2017Čiastková kúpna zmluva č, 4 - počítače - por.č. MsP/17/00063 [PDF, 5,8 MB]
Čiastková kúpna zmluva č. 4, por. č. MsP/17/00063 uzatvorená 30.11.2017 medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim spoločnosťou AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom kúpy je výpočtové zariadenie - počítače pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 5 886 eur s DPH.

Zverejnená: 30.11.2017.
8.11.2017Kúpna zmluva propagačné materiály MsP/17/00059 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00059 uzatvorená 7.11.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou FIBI, s.r.o., Budatínska 17, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodávka propagačných materiálov.
Cena predmetu zmluvy je 1 650 eur s DPH.

Zverejnená: 8.11.2017
23.10.2017Čiastková kúpna zmluva MsP/17/00054 [PDF, 4,8 MB]
Čiastková kúpna zmluva MsP/17/00054 uzatvorená 20.10.2017 medzi predávajúcim AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s predajom predmetu kúpy a to výpočtovej techniky.
Cena predmetu kúpy je 3915 eur bez DPH, pričom DPH bude pripočítaná.

Zverejnená: 23.10.2017.
11.10.2017Kúpna zmluva motocykel MsP/17/00047 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00047 uzatvorená 10.10.2017 medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Bc. Martinom Horkom príslušníkom mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom zmluvy je kúpa motocykla YUKI 250 VISTA POLICE.
Cena predmetu kúpy je 309,15 eura.

Zverejnená: 11.10.2017.
29.9.2017Kúpna zmluva-obuv č. MsP/17/00050 [PDF, 3,8 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00050 uzatvorená 26.9.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Protech, spol. s r.o., Krupinská cesta 8502/2, Zvolen.
Predmetom zmluvy je dodanie obuvi objednávateľovi pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 36 746,10 eura s DPH.

Zverejnená: 29.9.2017.
28.8.2017Kúpna zmluva elektrispotrebiče č. MsP/17/00041 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00041 uzatvorená 24.8.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves.
Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov ( lampy, vysávače, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry).
Cena predmetu zmluvy je 1 924 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 28.8.2017.
2.8.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00039 na kúpu 4 ks osobných motorových vozidiel [PDF, 750 kB]
Kúpna zmluva MsP/17/00039 uzatvorená dňa 31.7.2017 medzi objednávateľom Hl.mestom SR Bratislava a dodávateľom spol.IMPA Žilina .s.r.o. Panónska cesta č. 23, 851 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je kúpa 4 ks osobných motorových vozidiel so zvláštnami výstražnými znameniami a svetlami pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 94499,99 € s DPH.
Zverejnená dňa 2.8.2017.
1.8.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00038 na obytný príves [PDF, 792 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00038 uzatvorená dňa 28.7.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom spol. Novosedlík-AEN s.r.o., so sídlom Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je kúpa jedného obytného prívesu. Cena predmetu zmluvy je 19 999,20 € s DPH.
Zverejnená dňa 1.8.2017.
22.6.2017Čiastková kúpna zmluva-výpoč.technika MsP/17/00029 [PDF, 4,9 MB]
Čiastková kúpna zmluva 2 por. č. MsP/17/00029 uzatvorená 22.6.2017 medzi predávajúcim AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, Bratislava a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy.
Predmetom je predaj a kúpa výpočtovej techniky. Cena za predmet zmluvy je 12 231 eur bez DPH.

Zverejnená: 22.6.2017.
28.4.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00024 na magnetické majáky na služobné vozidlá MsP. [PDF, 690 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 27.4.2017 medzi objednávateľom Hl.m.SR Bratislava a dodávateľom spol. SELVIT s.r.o., Tichá č. 15/A/8560, Žilina.
Predmetom kúpy je 5 ks magnetických majákov na služobné mot. vozidlá. Cena predmetu kúpy je 3.192,-eur s DPH.
Zverejnené dňa 28.7.2017.
20.4.2017Čiastková kúpna zmluva č.6, por.č. MsP/17/00017 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 na nákup rovnošiat [PDF, 983 kB]
Čiastočná kúpna zmluva č.6 por.č. MsP/17/00017 k Rámcovej dohode č. MsP14/00053 uzatvorená medzi predávajúcim VEP s.r.o., A.Hlinku č. 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru-služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hl. mesto SR Bratislava.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 3.425,92 eur.
Zverejnená dňa 20.4.2017.
18.4.2017Kúpna zmluva č.Z201716890_Z na nákup stravných poukážok
Nákup stravných poukážok pre účinkujúce deti zo základných umeleckých škôl na podujatí Bratislavské mestské dni 2017
Číslo zmluvy: Z201716890_Z
Dátum účinnosti: 18.04.2017
Zverejnené dňa: ?
11.4.2017Kúpna zmluva-samolepky MsP/17/00021 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00021 uzatvorená 29.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Juraj Vargha - VARPEX, Nám. slobody 1731/59, Humenné.
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek určených pre služobné účely Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je: 1 542 eur s DPH.

Zverejnená: 11.4.2017.
14.2.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00003 na nepriestrelné vesty pre MsP
Kúpna zmluva č. MsP/17/00003 uzatvorená dňa 13.2.2017 medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava a predávajúcim spoločnosťou PYRA s.r.o., so sídlom Vajnorská č. 103, 831 04 Bratislava.
Predmetom zmluvy je nákup nepriestrelných viest pre Mestskú políciu hl.mesta SR Bratislavy v počte 30 kusov.
Cena predmetu zmluvy je 23 724,- € s DPH.
Zverejnené 14.2.2017.
25.1.2017kúpna zmluva č. MsP/17/00001 na server
Kúpna zmluva č. MsP/17/00001 uzatvorená dňa 30.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Performance, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava.
Predmetom je nákup výpočtovej techniky - serveru. Cena predmetu zmluvy je 3489,-€ s DPH. Zverejnená 25.1.2017.
20.12.2016Kúpna zmluva kôň Dormane č. MsP/16/00050 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00050 uzatvorená 19.12.2016 medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Parková 13, Topoľčianky.
Predmetom zmluvy je kúpa koňa Dormane pre služobné účely Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 2400 eur s DPH.

Zverejnená: 20.12.2016
15.12.2016Kúpna zmluva elektrospotrebiče č. MsP/16/00053 [PDF, 2,9 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00053 uzatvorená 9.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom Ivan Hoferica - Limar, Pod Komínom 8, Prešov.
Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov pre domácnosť - mikrovlnných rúr, varných kanvíc a pod.
Cena za predmet zmluvy je 2 157, 99 eura s DPH.

Zverejnená: 15.12.2016.
22.11.2016Kúpna zmluva č. Z201633151_Z
Kúpna zmluva č. Z201633151_Z, ktorej predmetom je dodanie GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS, doplnkového príslušenstva a vybavenia a dodanie RTK korekcií cez GPRS zo siete referenčných staníc vrátane technickej podpory.
Uzatvorená dňa: 20. 10. 2016
Zverejnená dňa: 22. 11. 2016
20.7.2016Čiastková kúpna zmluva č.5 por.č. MsP/16/00034 k Rámcovej dohiode č. MsP/14/00053 na nákup služobných rovnošiat [PDF, 461 kB]
Čiastočná kúpna zmluva č.5 por.č. MsP/16/00034 k Rámcovej dohode č. MsP14/00053 uzatvorená medzi predávajúcim VEP s.r.o., A.Hlinku č. 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru-služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hl. mesto SR Bratislava.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 13873,18 eur.
Zverejnená dňa 20.7.2016.
14.6.2016MsP/16/00028 Kúpna zmluva - samolepky [PDF, 423 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00028 uzatvorená 26.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou EMPOWER & Holding, s.r.o., Hronská 4, Levice.
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek pre mestskú políciu Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 1 858,80 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 14.6.2016.
3.6.2016MsP/16/00024 Kúpna zmluva výpočtová technika [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00024 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Bratislava a dodávateľom Performance, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava.
Predmetom zmluvy je nákup kancelárskych strojov, vybavenia a spotrebného materiálu.
Cena predmetu zmluvy je 8 934 eur s DPH.

Zverejnená : 3.6.2016.
31.5.2016Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 na kancelársky nábytok [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou BEGA, s.r.o., Hlavná 5, Lehota.
Predmetom zmluvy je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 6 598 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 31.5.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 85 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vykonaní exekúcie

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.