Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 10 z celkového počtu 85 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.12.2013Výpoveďč.MsP/13/00001 kúpnej zmluvy č.MsP/11/00003 [PDF, 228 kB]
Výpoveď č. MsP/13/00001 kúpnej zmluvy č. MsP/11/00003 uzatvorenej medzi Hl.m.SR Bratislavou a Mariánom Čamarom, kde predmetom bola kúpa krmiva pre služobné kone MsP Bratislava.
Zverejnené 20.12.2013.
16.12.2013Kúpna zmluva č. MsP/13/00032 [PDF, 2,2 MB]
Predmetom kúpnej zmluvy č. MsP/13/00032 uzatvorenej 13.12.2013 medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim VEP spol. s. r.o., A. Hlinku 13 Bojnice je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre píslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 3.166,08 eura.
Zmluva bola zverejnená 16.12.2013.
6.12.2013Kúpna zmluva č. 186/2013/KZ
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" parc. č. 840/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 2. Uzatvorené dňa: 2.12.2013
Zverejnené dňa: 6.12.2013
29.10.2013Kúpna zmluva MsP/13/00028 uzatvorená 28.10.2013 medzi kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou a predávajúcim VEP s.r.o. Bojnice.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie služobnej rovnošaty pre príslušníkov MsP Bratislava.
DÁTUM: 29.10.2013
25.10.2013Kúpna zmluva MsP/13/00029
Predmetom zmluvy je kúpa krmiva pre služobné psy mestskej polície Bratislava od spoločnosti Euroben s.r.o., Teplice, Česká republika.
DÁTUM: 25.10.2013
3.7.2013Dodatok č. 1/2013 k Kúpnej zmluve MsP/12/00017 uzatvorený 27.6.2013 medzi Hl. m. SR Bratislavou a Eurobe, s.r.o.
Predmetom dodatku je doplnenie čl. II Kúpnej zmluvy o nové druhy krmiva pre služobných psov MsP.
DÁTUM: 3.7.2013
3.5.2013Vypovedanie kúpnej zmluvy č. 3/KZ/2011, por. č. MsP/11/00005.
Vypovedanie kúpnej zmluvy medzi Hl. m. SR Bratislavou a Ľubicou Podolcovou, Vajhnorská 131, výpovedná doba v dĺžke 2 mesiacov začína plynúť dňom 1.4.2013.
DÁTUM: 3.5.2013
3.5.2013Dohoda č. MsP/13/00006 o ukončení kúpnej zmluvy AB-12/2010.
Ukončenie kúpnej zmluvy medzi Hl. m. SR Bratislavou a Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. dohodou dňom 8.3.2013.
DÁTUM: 3.5.2013
19.6.2012Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa [PDF, 400 kB]
Dodatok ku Kúpnej zmluve na dodanie 13 ks samoosblužných predajných automatov. Dátum podpisu: 18.06.2012
Zverejnené dňa: 19.6.2012
7.6.2012Kúpna zmluva [PDF, 3 MB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy II. ETAPA – multifunkčný samoobslužný automat na predaj cestovných lístkov.
Zverejnené dňa: 7.6.2012

Zobrazených je 10 z celkového počtu 85 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vykonaní exekúcie

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.