Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.10.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00061 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim KLS spol. s.r.o., Martina Rázusa 9, 01001 Žilina a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: kovové šatňové skrine.
Cena: 5822,50 € bez DPH, 6987 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 28.10.2021.
21.10.2021Dodatok č. 1 č. MsP/21/00062 ku Kúpnej zmluve č. MsP/21/00055 [PDF, 399 kB]
Dodatok č. 1 uzavretej medzi predávajúcim PERFORMANCE s. r. o., Rybničná 40, 83106 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: zmena časti technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia. 21.10.2021
23.9.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00055 [PDF, 2,7 MB]
Kúpna zmluva medzi predávajúcim Performace s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 15 ks. PC, 19 ks. LCD monitorov, 4 ks. notebookov.
Cena: 16.393,00€ bez DPH, 19.671,60 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 23.09.2021.
23.9.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00054 [PDF, 2,2 MB]
Kúpna zmluva medzi predávajúcim FB Group s.r.o., Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: monitor WBox , pracovná stanica HP Z2 G8 MT podľa prílohy k zmluve.
Cena: 10.894,23 € bez DPH, 13.073,08 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 23.09.2021.
17.9.2021Kúpna zmluva MsP/21/00056 [PDF, 628 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim JUDr. Michal Kiš, A. Gwerkovej 17, 85104 Bratislava.
Predmet zmluvy: Škoda Fabia 5J, EČV: BAXB323, r.v. 2007, najazdených 197961 km.
Cena: 606,76 €.
Dátum zverejnenia: 17.09.2021.
24.8.2021Kúpna zmluva č. MAGTS2100203
Zmluva na nákup 150ks webkamier
Dátum uzatvorenia: 24.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
6.7.2021Kúpna zmluva MsP/21/00035
6.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00041 [PDF, 2,6 MB]
Kúpna zmluva medzi predávajúcim TopSoft BSB s.r.o. a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: 12 ks. PC s príslušenstvom, 15 ks. monitorov, 14 ks. reproduktorov.
Cena: 9240 € bez DPH, 11088 s DPH.
Dátum zverejnenia: 06.07.2021.
23.6.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00033 [PDF, 3,3 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim FALCO SLOVAKIA s. r. o. a kupujúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: výškovo nastaviteľné stoly, rokovací stôl, kancelárske kontajnery.
Cena: 14352 € bez DPH, 17222,40 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
17.12.2020Kúpna zmluva č. MAGTS2000290 (ev. č. OSV/068/2020)
Kúpna zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou NABIMEX, s. r. o. za účelom zabezpečenia interiérového vybavenia spální v rámci projektu dostupného bývania v celkovej hodnote 6776,88 Eur s DPH.

Dátum uzatvorenia: 16. 12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum účinnosti: 18.12.2020
17.12.2020Kúpna zmluva č. MAGTS2000290 (ev. č. OSV/069/2020)
Kúpna zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou NABIMEX, s. r. o. za účelom zabezpečenia zariadení pre vybavenie priestorov bytov v rámci projektu dostupného bývania v celkovej hodnote 8072,40 Eur s DPH.

Dátum zmluvy: 16. 12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum účinnosti: 18.12.2020
2.12.2020MsP/20/00042 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva na otočné kreslá a stoličky so spoločnosťou KLS spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina. Cena predmetu kúpy je 4 536,-EUR s DPH.
Zverejnené dňa 02.12.2020
28.10.2020Zmluva č. UF/2020/001
Kúpna zmluva č. UF/2020/001 uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva č. UF/2020/001 je kúpna zmluva uzavretá medzi Hl. mestom a firmou NABIMEX, s.r.o. Predmetom kúpy je nábytok do 9 karanténnych miestností, ktoré budú súčasťou priestorov Mestskej ubytovne Fortuna.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.10.2020
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
Dátum platnosti zmluvy do: neurčité
Názov sekcie: Sekcia sociálnych vecí
6.12.2019Kúpna zmluva MsP/19/00052 na nákup propagačných materiálov
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obj. Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Hauerland s.r.o. Matúšková 56, 811 04 Bratislava. Predmetom kúpy je nákup propagačných materiálov s podtlačou. Cena predmetu zmluvy je 6.080,-€ s DPH. Zverejnené dňa 6.12.2019.
15.11.2019Rámcová dohoda MsP/19/00031 krmivo pre kone MsP [PDF, 1,4 MB]
Rámcová dohoda uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim Samuelom Hôždalom - ATYP Brestovec 317 Myjava. Predmetom kúpy sú priebežné dodávky krmiva pre kone podľa objednávok kupujúceho do vyčerpania finančného limitu. Cena predmetu kúpy je 23 220,-€. Zverejnené dňa 15.11.2019.
13.11.2019Kúpna zmluva MsP/19/00041 na nákup výpočtovej techniky pre MsP [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24 Bratislava. Predmetom zmluvy je nákup 5 ks počítačov a 5 ks tlačiarní. Cena predmetu zmluvy je 8.755,-€ bez DPH. Zverejnené dňa 13.11.2019.
12.11.2019Kúpna zmluva MsP/19/00046 nákup rohovej sedačky [PDF, 116 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom NABIMEX s.r.o. Borovianska 37, Zvolen. Predmetom zmluvy je nákup rohovej sedačky. Cena predmetu zmluvy je 1.264,-€ s DPH. Zverejnené dňa 12.11.2019.
17.10.2019zmluva o poskytovaní služieb MsP/19/00039 na licencie Office 365 [PDF, 750 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ITbubble s.r.o. Radlinského 40A Piešťany. Predmetom zmluvy je nákup licencií Microsoft - 136 ks. Cena predmetu zmluvy je 15.600,-€ s DPH. Zverejnené dňa 17.10.2019
30.9.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00035 na kovové šatňové skrine [PDF, 112 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Interiéry Riljak s.r.o. Oravský Podzámok 33. Predmetom zmluvy je nákup kovových šatňových skríň pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 2 068,-€ s DPH. Zverejnené dňa 30.9.2019.
30.9.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00034 na elektrospotrebiče [PDF, 118 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom HENRYSO s.r.o. Fraňa Mojtu 22 Nitra. Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov (stolové lampy, kávovar, monitory) pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 3 399,-€ s DPH. Zverejnená: 30.9.2019.
3.7.2019Čiastková kúpna zmluva č.13, MsP/19/00016 [PDF, 111 kB]
čiastková kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava a predávajúcim AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava. Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 7 021,20 € s DPH. Zverejnená dňa 3.7.2019.
28.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00026, č. Z201920047_Z [PDF, 114 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00026, Z201920047_Z na kúpu interiérového vybavenia pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Zmluva uzatvorená dňa 27.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy BEGA, s.r.o. Zmluva zverejnená dňa 28.06.2019.
25.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00023 na kancelársky nábytok
Kúpna zmluva č. MsP/19/00023, č, Z201919371_Z uzatvorená dňa 24.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy HOBLO, spol. s r.o.. Predmetom zmluvy je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby Mestskej polície hl. m. Bratislavy. Celková cena predmetu zmluvy je 2.646,00 € s DPH. Zmluva zverejnená dňa 25.06.2019.
25.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00025, Z201919370_Z [PDF, 118 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00025, Z201919370_Z uzatvorená dňa 24.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy Miroslav Šimko SIMEX. Predmetom zmluvy je kúpa interiérového vybavenia - dispečerské a kancelárske kreslá pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Celková cena predmetu zmluvy je 6.599,00 € s DPH. Zmluva zverejnená dňa 25.06.2019.
25.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00024, Z201919412_Z [PDF, 127 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00024, Z201919412_Z uzatvorená dňa 24.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy KASON, s.r.o.. Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Celková cena predmetu zmluvy je 4.249,99 € s DPH. Zmluva zverejnená dňa 25.06.2019.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 97 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.