Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 100 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00023 na kancelársky nábytok
Kúpna zmluva č. MsP/19/00023, č, Z201919371_Z uzatvorená dňa 24.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy HOBLO, spol. s r.o.. Predmetom zmluvy je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby Mestskej polície hl. m. Bratislavy. Celková cena predmetu zmluvy je 2.646,00 € s DPH. Zmluva zverejnená dňa 25.06.2019.
25.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00025, Z201919370_Z [PDF, 118 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00025, Z201919370_Z uzatvorená dňa 24.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy Miroslav Šimko SIMEX. Predmetom zmluvy je kúpa interiérového vybavenia - dispečerské a kancelárske kreslá pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Celková cena predmetu zmluvy je 6.599,00 € s DPH. Zmluva zverejnená dňa 25.06.2019.
25.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00024, Z201919412_Z [PDF, 127 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00024, Z201919412_Z uzatvorená dňa 24.06.2019 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a fy KASON, s.r.o.. Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Celková cena predmetu zmluvy je 4.249,99 € s DPH. Zmluva zverejnená dňa 25.06.2019.
21.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00017 o predaji motorového vozidla [DOC, 72 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00017 uzatvorená dňa 21.06.2019 medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Mgr. Michalom Kišom o predaji motorového vozidla. Celková cena predmetu kúpnej zmluvy je 446,98 €. Zmluva zverejnená dňa 21.06.2019.
21.6.2019Kúpna zmluva č. MsP/19/00022, č. Z201919362_Z na nábytok, šatňové skrine, lavice, stojanové vešiaky, vešiaky [PDF, 116 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/19/00022, č. Z201919362_Z uzatvorená 20.06.2019 medzi Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislavou a fy ABAmet, s.r.o.. Predmetom zmluvy je nákup nábytku, šatňových skríň, lavíc, stojanových vešiakov a vešiakov pre potreby Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy. Celková cena predmetu kúpy vrátane DPH je 2.100,00 €. Zmluva zverejnená dňa 21.06.2019.
7.5.2019Kúpna zmluva - atuo - MsP/19/00010 [DOC, 69 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Mgr. Michalom Kišom. Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla Škoda Fabia 6Y, EČV: BL605LI. Cena kúpy je 440,72€.

Zverejnená: 7.5.2019
27.11.2018Kúpna zmluva krmivo psy MsP/18/00042 [PDF, 3,5 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a dodávateľom spoločnosťou Ani - pet, spol. s r. o., KASALOVA 37, Nitra.
Predmetom kúpy je krmivo pre služobných psov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet kúpy je 17 000 € s DPH.

Zverejnená: 27.12.2018.
8.8.2018Kúpna zmluva autá MsP/18/00028 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva MsP/18/00028 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou PPC TEAM plus s. r. o., Maróthyho 6, Bratislava.
Predmetom kúpy sú 4 osobné motorové vozidlá pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet kúpy je 98 488 eur s DPH.

Zverejnená: 8.8.2018
23.7.2018Čiastková kúpna zmluva č.9, MsP/18/00023 na počítačovú techniku
Čiastková kúpna zmluva č.9, MsP/18/00023 k rámcovej dohode uzatvorená dňa 20.7.2018 medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava a predávajúcim AutoCont SR a.s., Einsteinova č. 24, Bratislava.
Predmetom zmluvy je kúpa 8 počítačov a 2 tlačiarní pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 7.731,-€ bez DPH.
Zverejnená dňa 23.7.2018.
12.6.2018Kúpna zmluva kancelársky nábytok MsP/18/00020 [PDF, 4,4 MB]
Kúpna zmluva MsP/18/00020 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica.
Predmetom kúpy je kancelársky nábytok, kreslá, skrine, lavice.
Cena za predmet kúpy je 9 300 eur s DPH.

Zverejnená: 12.6.2018.
22.5.2018Kúpna zmluva ponožky MsP/18/00019 [PDF, 3 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmetom zmluvy je predaj a nákup ponožiek a podkolienok pre policajtov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 7 915,17 eura s DPH.

Zverejnená: 22.5.2018
11.5.2018Odstúpenie od Kúpnej zmluvy MsP/18/00014 [PDF, 250 kB]
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z201815503_Z uzatvorenej dňa 17.04.2018 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom AUTOSPOL VLASATÝ,spol. s.r.o., Prešovská cesta 69/B, Košice.
Predmetom zmluvy bol nákup 4 ks osobných motorových vozidiel pre príslušníkov MsP. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Zverejnené dňa 11.05.2018
11.5.2018Odstúpenie od kúpnej zmluvy MsP/18/00013 [PDF, 182 kB]
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z201814504_Z uzatvorenej dňa 10.04.2018 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom KoHa pro s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, Banská Bystrica.
Predmetom zmluvy bol nákup ponožiek a podkolienok pre príslušníkov MsP. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Zverejnené dňa 11.05.2018
11.5.2018Zmluva o dodávke pitnej vody MsP/18/00006 [PDF, 1 MB]
Zmluva č. PZ00002548-002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorená medzi dodávateľom Bratislavská vodárenská spol. a,s, a odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd. Zverejnená dňa 11.5.2018.
11.5.2018Čiastková kúpna zmluva č.8, MsP/18/00012 na počítačovú techniku [PDF, 1,5 MB]
čiastková kúpna zmluvy uzatvorená dňa 27.4.2018 medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava a predávajúcim AutoCont SK a.s., Eisteinova č. 24 Bratislava. Predmetom zmluvy je nákup 7 ks počítačov a jednej tlačiarne. Cena predmetu zmluvy je 6.449,-€ bez DPH.
18.4.2018Kúpna zmluva osobné motorové vozidlá MsP/18/00014 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, Košice.
Predmetom kúpy sú 4 osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami s svetlami pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 99 900 eur s DPH.

Zverejnená: 18.4.2018.
11.4.2018Kúpna zmluva ponožky MsP/18/00013 [PDF, 3 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/18/00013 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou KoHa pro s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, Banská Bystrica.
Predmetom kúpy je dodanie ponožiek a podkolienok pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 6 099,99 eura s DPH.

Zverejnená: 11.4.2018.
5.3.2018Kúpna zmluva auto č. MsP/18/00010 [PDF, 1,4 MB]
Kúpna zmluva MsP/18/00010 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Attilom Nagyom, byt. Vlastenecké nám. 8, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj motorového vozidla. Cena je 1671,20 eura.

Zverejnená: 5.3.2018.
30.11.2017Čiastková kúpna zmluva č, 4 - počítače - por.č. MsP/17/00063 [PDF, 5,8 MB]
Čiastková kúpna zmluva č. 4, por. č. MsP/17/00063 uzatvorená 30.11.2017 medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim spoločnosťou AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom kúpy je výpočtové zariadenie - počítače pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu kúpy je 5 886 eur s DPH.

Zverejnená: 30.11.2017.
8.11.2017Kúpna zmluva propagačné materiály MsP/17/00059 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00059 uzatvorená 7.11.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou FIBI, s.r.o., Budatínska 17, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodávka propagačných materiálov.
Cena predmetu zmluvy je 1 650 eur s DPH.

Zverejnená: 8.11.2017
23.10.2017Čiastková kúpna zmluva MsP/17/00054 [PDF, 4,8 MB]
Čiastková kúpna zmluva MsP/17/00054 uzatvorená 20.10.2017 medzi predávajúcim AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s predajom predmetu kúpy a to výpočtovej techniky.
Cena predmetu kúpy je 3915 eur bez DPH, pričom DPH bude pripočítaná.

Zverejnená: 23.10.2017.
11.10.2017Kúpna zmluva motocykel MsP/17/00047 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00047 uzatvorená 10.10.2017 medzi predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a kupujúcim Bc. Martinom Horkom príslušníkom mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom zmluvy je kúpa motocykla YUKI 250 VISTA POLICE.
Cena predmetu kúpy je 309,15 eura.

Zverejnená: 11.10.2017.
29.9.2017Kúpna zmluva-obuv č. MsP/17/00050 [PDF, 3,8 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00050 uzatvorená 26.9.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Protech, spol. s r.o., Krupinská cesta 8502/2, Zvolen.
Predmetom zmluvy je dodanie obuvi objednávateľovi pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 36 746,10 eura s DPH.

Zverejnená: 29.9.2017.
28.8.2017Kúpna zmluva elektrispotrebiče č. MsP/17/00041 [PDF, 3,1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00041 uzatvorená 24.8.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves.
Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov ( lampy, vysávače, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry).
Cena predmetu zmluvy je 1 924 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 28.8.2017.
2.8.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00039 na kúpu 4 ks osobných motorových vozidiel [PDF, 750 kB]
Kúpna zmluva MsP/17/00039 uzatvorená dňa 31.7.2017 medzi objednávateľom Hl.mestom SR Bratislava a dodávateľom spol.IMPA Žilina .s.r.o. Panónska cesta č. 23, 851 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je kúpa 4 ks osobných motorových vozidiel so zvláštnami výstražnými znameniami a svetlami pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 94499,99 € s DPH.
Zverejnená dňa 2.8.2017.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 100 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.