Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42615/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Polyfunkčný objekt, Bazová ulica,
parc. č. 21283/49,50,51,76,83, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 14. 06. 2017
Zverejnené dňa: 08.09. 2017
30.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42724/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 24.05.2017
Zverejnené dňa: 30.06. 2017
29.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42787/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA_Petržalka, Kočánkova, kabel. L 273, VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 30.5.2017
Zverejnené dňa: 29.06.2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42925/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekreačná chata LÝRA (zmena)“, lokalita Vajnorské jazerá, kat. úz. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 19. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
11.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43002/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. V8887/V8888
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 29.06.2017
Zverejnené dňa: 11. 09. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43005/17
Žiadateľ: NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40,
929 01 Dunajská Streda
Obsah podania: F2BTS BA_TRN Trnavská cesta 46 optická prípojka a FTTH,
- líniová stavba/parc. č. 21949/2, k.ú. Ružinov, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 06. 06. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
29.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43012/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Panorama Koliba BA, optická prípojka
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 29. 05. 2017
Zverejnené dňa: 29.06. 2017
30.6.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43225/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – jarovce
Vydané dňa: 25.05.2017
Zverejnené dňa: 30.06. 2017
15.5.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43524/17
Žiadateľ: VUPEX a.s, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom Záhorské sady + SO 17 jazerá, Čerešňový sad, lokality
Boháčky, k.ú. Záhorská Bystrica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 29.03. 2017
Zverejnené dňa: 15.05.2017
21.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43618/17
Žiadateľ: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Obsah podania: Intenzifikácia Sulfenaxov na 11 kton, areál ISTROCHEM Bratislava,
kat. úz. Nové Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 24. 07. 2017
Zverejnené dňa: 21. 09. 2017
22.3.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 4361816
Žiadateľ: AVESTUS Petržalka s. r. o.
South City Retail Park A1 s. r. o.
Ventúrska 14
811 01 Bratislava
Obsah podania: AVESTUS Petržalka, s. r. o., Bratislava a South City Retail Park A1 s.
r. o., Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka,
Vydané dňa: 11.01. 2017
Zverejnené dňa: 22.03.2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43699/17
Žiadateľ: Linkayová
Obsah podania: Účelová komunikácia k rodinným domom
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 17. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
19.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43867/16
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., Balkánska 179/A,
851 10 Bratislava
Obsah podania: Obchodno-výstavné objekty – súbor nových stavieb
Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 15. 05. 2017
Zverejnené dňa: 19.07. 2017
22.12.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43887/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – dostavba
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 12. 12. 2017
Zverejnené dňa: 22. 12. 2017
27.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43890/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Rusovce, zakabelizovanie VN 144 – VNK, NNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 08. 06. 2017
Zverejnené dňa: 27.07. 2017
11.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43897/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom, ulica Záruby
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 27. 06. 2017
Zverejnené dňa: 11. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43899/17
Žiadateľ: MŽP SR
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Obsah podania: „Sanácia environmentálnej záťaže:
B2 (020)/Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD, (SK/EZ/B2/136) – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy“
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
10.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43901/17
Žiadateľ:
Obsah podania: FTTH_BA_Dúbravka_Cabanova
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 26. 10. 2017
Zverejnené dňa: 09. 11. 2017
8.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43987/17
Žiadateľ :
Obsah podania: Nadstavba polyfunkčného objektu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 20. 06. 2017
Zverejnené dňa: 08.09. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44073/17
Žiadateľ: RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a modernizácia technologickej linky na predčistenie odpadových vôd RAJO a.s.“ - k.ú. Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinova
Vydané dňa: 07. 08. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44074/17
Žiadateľ: PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21,P.O.BOX 167
974 01 Banská Bystrica
Obsah podania: FTTH_BA_KBV Majakovského
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
11.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44075/17
Žiadateľ: PAMATEL, s.r.o.
Skuteckého 21
P.O.BOX 167
974 01 Banská Bystrica
Obsah podania: INS_FTTH_BA_KARLOVA VES_KBV_KUKLOVSKÁ
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 19. 06. 2017
Zverejnené dňa: 11. 09. 2017
18.7.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44164/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6
816 47 Bratislava
Obsah podania: BA Rusovce, zakabelizovanie VN 144, II. etapa – VNK
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce a Čunovo
Vydané dňa: 05906. 2017
Zverejnené dňa: 18.07. 2017
8.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44174/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom Jarovce
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 13. 06. 2017
Zverejnené dňa: 08.09. 2017
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44331/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom, Devínska cesta, parc.č. 1716/43 v
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 12. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.