Stanoviská 2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 16  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44516/16
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., Balkánska 179/A,
851 10 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný komplex, RENDEZ VOUS, ul. Pri Šajbách
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12. 07. 2017
Zverejnené dňa: 18. 09. 2017
12.1.2018Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44846/17
Žiadateľ: ARTPLAN spol.s.r.o. – Ing. Oľga Szabóová, Karadžičova ul.č. 27, 811 08 Bratislava
Obsah podania: KAROLIA – OBYTNÝ SÚBOR“, ul. Hany Meličkovej,
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 6.12.2017
Zverejnené dňa: 12. 01. 2018
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44872/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom OPTIMAL 1639/1“, ul. Za mlynom, kat. úz. Vajnory
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 31. 08. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
24.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 44873/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Zariadenie elektronickej komunikačnej siete pre rodinné domy
Bratislava – Nové záhrady I až VII
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 12. 09. 2017
Zverejnené dňa: 24. 10. 2017
6.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45033/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba budovy Bytového družstva Centrum
Lokalita: MČ Bratislava – Staré mesto
Vydané dňa: 27. 09. 2017
Zverejnené dňa: 06. 11. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45085/17
Žiadateľ: ZLINPROJEKT a. s.
Palackého 85/5
911 01 Trenčín
Obsah podania: Slovak Telekom a. s., Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 03. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
23.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45089/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba RD – Bratislava – Devín“, Zlaté schody, parc.č. 2062 a 2063/1
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 17. 10. 2017
Zverejnené dňa: 23. 11. 2017
8.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45092/17
Žiadateľ: K.T.plus, s. r. o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava
Obsah podania: AUPARK Bratislava, P9 VITALITY, Zmena dokončenej stavby
Lokalita: MČ Bratislava – Petržálka
Vydané dňa: 29. 6. 2017
Zverejnené dňa: 08.09. 2017
23.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45137/17
Žiadateľ: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Obsah podania: LIMBOVA – 0288BR, BRATISLAVA-Na Revine – 1279BR, DERERA
– 1100BR, PROKOPA VELKEHO – 0010BR, TV JOJ – KOLIBA –
0619BR, KOLIBA – 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 – 1220BR,
BRATISLAVA_SUCHA – 1981BR, optické pripojenie“, v širšom okolí
lokality Koliby, kat. úz. Vinohrady a Staré Mesto
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 20. 10. 2017
Zverejnené dňa: 23. 11. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45240/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu, Fándlyho 2,
parc. č. 1544, 1545, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 12. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
9.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45241/17
Žiadateľ: Holý
Obsah podania: Rodinný dom CLASS
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 28.08.2017
Zverejnené dňa: 09. 10. 2017
8.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45262/17
Žiadateľ : BADING, s. r. o.
P.O.BOX 191
851 40 Bratislava 5
Obsah podania: Rodinný dom - Rusovce
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 13. 06. 2017
Zverejnené dňa: 08.09. 2017
23.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45296/17
Žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292,
810 00 Bratislava 1
Obsah podania: BA Rača, Pri Šajbách – NNK“, lokalita ul. Pri Šajbách
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 13. 10. 2017
Zverejnené dňa: 23. 11. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45315/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Rodinný dom – Jarovce východ
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 15. 06. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45502/17
Žiadateľ: MZ INGIS spol. s r. o., Medveďovej 17,
851 04 Bratislava 5
Obsah podania: Optická prípojka Fuxova
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 04. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
26.4.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45544/16
Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o.,Kopčianska 15,851 01 Bratislava
Obsah podania: Obytný súbor Škultétyho, 2. Fáza“– SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10, Račianska ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové MestO
Vydané dňa: 08.03. 2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017
24.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45676/17
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Rusovce, Vývojová 8,
851 10 Bratislava
Obsah podania: Revitalizácia autobusového otočiska a vybudovanie cyklotrasy,
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 28. 09. 2017
Zverejnené dňa: 24. 10. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45677/17
Žiadateľ: MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava
Obsah podania: Stavebná uzávera pre oblasť, pod ktorou sa nachádza environmentálna
záťaž: „B2 (020)/Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136)“, k.ú. Vrakuňa, k.ú. Ružinov
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 23. 08. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
7.11.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45679/17
Žiadateľ: ATELIÉR A. BKPŠ ŠUTEK s.r.o., Trnavská 61,
821 01 Bratislava
Obsah podania: Autocentrum VW – HÍLEK – PRESTAVBA a DOSTAVBA“ – zmena dokončenej stavby Saratovská ul.č. 26/A, Bratislava – Dúbravka
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 27. 09. 2017
Zverejnené dňa: 07. 11. 2017
17.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45730
Žiadateľ: Závodský s.r.o., Fadrusova 11, 841 05 Bratislava
Obsah podania: Polyfunkčný objekt – Prístavba a nadstavba
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 28. 08. 2017
Zverejnené dňa: 17. 10. 2017
12.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46020/17
Žiadateľ:
Obsah podania: Prekládka dažďovej kanalizácie“, Agátová ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 24. 07. 2017
Zverejnené dňa: 12. 09. 2017
14.9.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46318/17
Žiadateľ: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava
Obsah podania: Vodovod Eisnerova - Záhradná
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 04. 07. 2017
Zverejnené dňa: 14. 09. 2017
24.2.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46468/16
Žiadateľ:
Obsah podania: BA Nové Mesto, Vidlicová, NNK, SO 01- Nové NN káblové vedenie
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 13.01. 2017
Zverejnené dňa: 24.02.2017
4.10.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46569/16
Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Racianska 66, 831 02 Bratislava
Obsah podania: F2BTS_BA_SVJ_Stará Vajnorská, optická prípojka
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2017
Zverejnené dňa: 04. 10. 2017
16.3.2017Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46590/16
Žiadateľ:
Obsah podania: Skladové plochy na pozemku parc. č. 3641/1, 3641/2 a 3646 v k.ú.
Podunajské Biskupice
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 18.01. 2017
Zverejnené dňa: 16.03.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 394 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 16  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 10.1.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2017

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.