Stanoviská 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 280 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50525/18 [PDF, 236 kB]
Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4,
832 03 Bratislava
Obsah podania: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
SO 213-00 Most na vlečke SPaP, a.s. v žkm 1,585 nad miestnou komunikáciou v km 0,556 MK
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 12. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54520/18 [PDF, 272 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Nadstavba rodinného domu - Bratislava, Kupeckého ul.
Lokalita: MČ Bratislava – – Ružinov
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
15.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57886/18 [PDF, 190 kB]
Žiadateľ: TDI – Kompleting s.r.o., Trnavská cesta 13,
831 04 Bratislava
Obsah podania: Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy pre Obytný súbor
na Podpriehradnej ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 30. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
27.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53843/18 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: SO-01 Novostavba rodinného domu, Tibenského ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Vajnory
Vydané dňa: 27. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 04. 2019
29.4.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39758 /19 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
rektorát, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440
814 99 Bratislava
Obsah podania: Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08. 04. 2019
Zverejnené dňa: 29. 04. 2019
19.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50185/18 [PDF, 221 kB]
Žiadateľ: hauskrecht architects s.r.o., Pionnierska 9,
831 01 Bratislava
Obsah podania: Novostavba RD
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 16. 01. 2019
Zverejnené dňa: 19. 03. 2019
19.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50974/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: Hauskrechts architects, s.r.o., Ing.arch. Matej Hauskrecht, Pionierska 1585/9, 831 01 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 12.12.2018
Zverejnené dňa: 19. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56610/18 [PDF, 155 kB]
Žiadateľ: OPTOMONT s.r.o., Ing. Lenka Seemannová
Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín
Obsah podania: INS FTTH BA Olbrachtova - líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 12. 2018
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48221/18 [PDF, 163 kB]
Žiadateľ: Obchodné družstvo PROFIT, Mierová 83,
821 05 Bratislava
Obsah podania: Viladomy Jaskový Rad, lokalita ulíc Jaskový rad a Sudová, kat. úz. Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 11. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 35336/19 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: SPP - distribúcia a. s., Útvar investícií, projekcia - západ, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava TU Stará Vajnorská - RS BA Pekná cesta; 2. stavebný celok - líniová stavba
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 23. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53583/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 24. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56840/18 [PDF, 161 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Radový rodinný dom Zátišie“, ul. Zátišie
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 31. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48731/18 [PDF, 191 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 23. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51497/18 [PDF, 183 kB]
Žiadateľ: HELIOS, spol. s r.o., Herlianska 15,
821 02 Bratislava
Obsah podania: HELIOS – POLYFUNKČNÝ DOM V RUŽINOVE
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37063/18 [PDF, 202 kB]
Žiadateľ: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23,
821 09 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba a prístavba polyfunkčného objektu na ul. Ružová dolina 33
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 23. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57360/18 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: INS_FTTH_BA_Bulharská“ - líniová stavba komunikačného optického vedenia, k.ú. Trnávka, Bratislava II
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
15.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39628/18 [PDF, 253 kB]
Žiadateľ: MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., architektonická kancelária, Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu Levická, k.ú. Nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 21. 02. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40190/18 [PDF, 226 kB]
Žiadateľ: 2M ateliér architektúry s.r.o., Guothova 13
831 01 Bratislava
Obsah podania: Prestavba a prístavba rodinného domu,
Alešova x, k.ú. Nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 01. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56234/18 [PDF, 179 kB]
Žiadateľ: Healthy Work s.r.o., Mgr. Lenka Fašáneková,
Jankolova 7, 851 06 Bratislava
Obsah podania: BD „Štartovacie byty“ Rozvody NN
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 17. 01. 2019
Zverejnené dňa: 15. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42325/18 [PDF, 201 kB]
Žiadateľ: Ing. Július Olšiak, CSc.- EKOSOFTCENTRUM
Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
Obsah podania: Rodinný dom - zmena dokončenej stavby, Slowackého xx, parc. č. xxxxxxxxxxx, k.ú. Trnávka
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 12. 2018
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53489/18 [PDF, 187 kB]
Žiadateľ: DJ engineering s.r.o., Krajná 23,
900 42 Dunajská Lužná
Obsah podania: Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov, pre účely výstavby obchvatu Bratislavy Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 11. 12. 2018
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č.34278 /19 [PDF, 238 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu s dostavbou - Bulharská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 01. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53828/18 [PDF, 213 kB]
Žiadateľ: ALEVA s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia a nadstavba objektu Jesenského , parc. č. xxx, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 22. 01. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52055/18 [PDF, 253 kB]
Žiadateľ: I.P.B partner – združenie podnikateľov
Orenburská ul. 17A, 821 06 Bratislava
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu, Brnianska ul. č. xx, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 16. 01. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019
14.3.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56820/18 [PDF, 158 kB]
Žiadateľ: Engicon s.r.o., Levanduľová 23, 900 43 Hamuliakovo
Obsah podania: Rekonštrukcia vedenia 110kV č. 8884, 8885, 8886 – zaústenie vedení
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 21. 01. 2019
Zverejnené dňa: 14. 03. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 280 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 1.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.