Úvery

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.5.2020Dodatok č.357/CC/7-D3 k Zmluve o úvere č. 357/CC/17
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere zo dňa 29.6.2017, uzavretej so Slovenskou sporiteľňou a.s. - zmena výšky úrokovej sadzby a konečnej splatnosti úverového rámca.

Dátum uzatvorenia: 27.5.2020
Dátum zverejnenia: 27.5.2020
Dátum účinnosti: obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom dlžník preukáže banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa Všeobecných obchodných podmienok Slovenskej sporiteľne a.s.
18.12.2019European investment bank
Účelom rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou je financovanie projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
4.10.2019Zmluva o úvere č. 000537/CORP/2019 UniCredit Bank
Účelom úveru je financovanie resp. spolufinancovanie investičných projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dátum zverejnenia: 4.10.2019
27.6.2019Dodatok č.2 o účelovom úvere č. 0858/14/80100 ČSOB
Účelom dodatku je úprava vzájomných záväzkových vzťahov - zmena úročenia a splácania

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.6.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Úvery

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.