Úvery

 
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
17.7.2020Zmluva o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020
Zmluva o úverovom rámci, uzavretá s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky - úverový rámec v dojednanej sume 10 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Dátum zverejnenia: 17.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
4.10.2019Zmluva o úvere č. 000537/CORP/2019 UniCredit Bank
Účelom úveru je financovanie resp. spolufinancovanie investičných projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dátum zverejnenia: 4.10.2019
16.7.2020Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100
Zmluva o účelovom úvere, uzavretá s Československou obchodnou bankou, a.s. - účelový úver na krytie investičných potrieb do výšky úverového limitu 20 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
16.7.2020Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0338/20/80100
Zmluva o kontokorentnom úvere, uzavretá s Československou obchodnou bankou, a.s. - kontokorentný úver do výšky úverového limitu 10 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
18.12.2019European investment bank
Účelom rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou je financovanie projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
27.5.2020Dodatok č.357/CC/7-D3 k Zmluve o úvere č. 357/CC/17
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere zo dňa 29.6.2017, uzavretej so Slovenskou sporiteľňou a.s. - zmena výšky úrokovej sadzby a konečnej splatnosti úverového rámca.

Dátum uzatvorenia: 27.5.2020
Dátum zverejnenia: 27.5.2020
Dátum účinnosti: obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom dlžník preukáže banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa Všeobecných obchodných podmienok Slovenskej sporiteľne a.s.
27.6.2019Dodatok č.2 o účelovom úvere č. 0858/14/80100 ČSOB
Účelom dodatku je úprava vzájomných záväzkových vzťahov - zmena úročenia a splácania

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.6.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Úvery

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.