Kontakt

Hlavné mesto SR Bratislava


Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

E-mail: info@bratislava.sk