Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009746 refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 -1 606,54 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009662 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 327,30 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009683 výmena nefunkčného čerpadla v kotolni O.Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 788,40 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009684 pravidelný ročný servis v kotolni O.Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 294,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009685 inštalácia tlakovej expanznej nádoby v kotolni Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 848,38 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009692 znalecký posudok č. 58/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 220,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009707 znalecký úkon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán nezadané 2 600,00 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009709 právne služby a poradenstvo 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 540,00 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009643 Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 - dobropis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Procurement Publishing, s.r.o. 04764218 -212,00 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1230009608 mes.kontrola EPS 11/2023, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 71,63 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009628 mes.kontrola EPS 11/2023, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 58,80 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009644 príslušenstvo k AED CR PLUS chargepack, dopravné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 325,20 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009527 vodné, stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.11.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -38,76 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1230009528 vodné, stočné Pionierska 16, 1.8.2022-5.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -22,01 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1230009498 zhodnotenie odpadu 09/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 89,04 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009521 spísanie notárskej zápisnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Ondrej Ďuriač, notár 50697943 2 400,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009523 projektový manažment,bonus platba 10/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 2 054,47 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 8 217,82 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009524 projektový manažment 10/2023 "P+R parkovacie domy" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 1 168,27 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 673,02 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009537 online odb.seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 93,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009539 stravné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 740,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009548 odpredaj pozemkov pare. číslo 21329/100 a 200 v k. ú. Trnávka, pozemkov pare. číslo 21229/1, 18, 19, 27, 3262/2, 3263/1 a 3 v k. ú. Staré Mesto, pozemkov pare. číslo 4666/15, 4784/1, 301 a 4778/4 v k. ú. Rača a pozemkov pare. číslo 1182/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 636 249,78 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009551 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009553 elektrina 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,91 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009536 seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 166,80 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009554 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Zásadný víkend V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 307,20 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009555 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2023 2.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 11 600,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009518 činnosť stavebného dozoru 09/2023, "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 62 577,60 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009556 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 410,80 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009557 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 2 653,68 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009492 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 184,84 € 21.11.2023 30.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »