Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300037 mluva na vyplatenie FPP pre Harmónia života vo výške 19 349,86 eur na I. polrok v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harmónia života, n.o. 37924168 19 349,86 € 16.06.2023 30.06.2023 06.06.2023 Zmluva
MAGBO2300055 Dohoda o ukončení Zmluvy o virtuálnej servisne infraštruktúre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 0,00 € 06.06.2023 31.05.2023 06.06.2023 Zmluva
952023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 095/2023 Švédske veľvyslanectvo vo Viedni Krátke vystúpenie cirkusu a následná recepcia pri príležitosti národného dňa Švédska Nád. sv. Juraja, Nád. sv. J. Nepomuka,Zrkadlová sieň (mokrý variant) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Švédske veľvyslanectvo vo Viedni nezadané 1 150,00 € 05.06.2023 12.06.2023 07.06.2023 Zmluva
022023NZ Protokol č. 02 2023 NZ o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: Stavebné úpravy terasy vrátane hydroizolácie - Krematórium v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 0,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Zmluva
932023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 093/2023 Talianske veľvyslanectvo v Bratislave Recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Talianskej republiky Nád. sv. Juraja, Nád. sv. Jána Nepomuckého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veľvyslanectvo Talianskej republiky 31783392 1 000,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Zmluva
048803362300 Kúpna zmluva č. 04 88 0336 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. C KN parc. č. 2870/1 a 2870/41 podľa GP č. 125/2017, k. ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobný Miroslav, Ing. 20 700,00 € 02.06.2023 06.06.2023 Zmluva
048803352300 Kúpna zmluva č. 04 88 0335 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C KN parc. č. 2968/11 podľa GP č. 6/2023, k. ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kolářik Miroslav 600,00 € 02.06.2023 06.06.2023 Zmluva
MAGDG2300021 Zmluva o spolupráci - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 34 295,75 € 01.06.2023 30.06.2023 01.06.2023 Zmluva
028624045819012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalafut Rastislav,Ing. 1,30 € 01.06.2023 02.06.2023 Zmluva
MAGTS2300138 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 01.06.2023 30.06.2023 02.06.2023 Zmluva
882023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 088/2023 Vladimír Beníček Svadba Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benčik Vladimír 300,00 € 01.06.2023 08.06.2023 05.06.2023 Zmluva
902023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 090/2023 Katarína Frimmelová Svadba Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Frimmelová Katarína, Mgr. 300,00 € 01.06.2023 08.06.2023 05.06.2023 Zmluva
912023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 091/2023 ART40, občianske združenie NAIVA BRATISLAVA 2023 Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ART 40 42413231 600,00 € 01.06.2023 08.06.2023 05.06.2023 Zmluva
922023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 092/2023 Design Veteran Car Club Medzinárodné rallye 500 km slovenských 2023 Nád. sv. Juraja, Nád. sv. Jána Nepomuckého, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Design Veteran Car Club 51246546 1 150,00 € 01.06.2023 08.06.2023 05.06.2023 Zmluva
MAGTS2300141 Predmetom zmluvy je dodanie 2 kuchynských liniek pre MsP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 2 280,00 € 01.06.2023 31.12.2023 06.06.2023 Zmluva
286503952300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Sinokvetná 1558/5 - PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA", k.ú. Ružinov, pozemok registra E-KN p.č. 352/16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šuran Jozef, Mgr. 109,15 € 31.05.2023 31.05.2023 Zmluva
286503902300/0099 Uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí - NN, vodovodná, plynová prípojka pre stavbu "Rodinný dom SVN" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21510 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wollner Igor, Ing. 119,00 € 31.05.2023 01.06.2023 Zmluva
286503912300/0099 Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky pre stavbu "Rodinný dom R" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22423 v k.ú. Trnávka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harag Tibor, Mgr. 125,00 € 31.05.2023 01.06.2023 Zmluva
028624119222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dobrovodská Zuzana, Ing. 2,39 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028634138722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hudáková Tatiana, INg. 903,54 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028634138922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ermolaeva Natalia 903,54 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028634139023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňovič Filip 823,61 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028624139123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poláček Stanislav 2,61 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028634122622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šille Július, PharmDr., PhD. 822,92 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028624137822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vozárová Karin 2,38 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028624137922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sádecká Jana, Ing. Phd. 2,39 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028624138022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šipošová Andrea,Ing. 3,01 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028634121222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopčík Jozef 719,74 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028624138123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Špírová Dominika 3,06 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
028634138323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovács Dávid, Ing. 903,54 € 31.05.2023 02.06.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »