Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634171623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kamenická Zuzana, Ing. 1 068,24 € 14.05.5024 15.05.2024 Zmluva
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
692024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 69/2024 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Galérie a Zrkadlovej siene pre zahraničných turistov Predsálie Zrkadlovej siene a Galérie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 400,00 € 24.05.2025 04.06.2024 Zmluva
098502042200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Bc. Lea Csicsayová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csicsayová Lea, Bc. 779,40 € 07.08.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGTS2400155 „Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MFA, s.r.o. 36714224 4 400,00 € 21.06.2024 05.07.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400194 Bežný transfer na podporu projektu: Biele divadlo - priestor pre divadelnú sebarealizáciu detí a tínedžerov v roku 2024 - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biele divadlo o.z. 56147392 3 500,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400191 Bežný transfer na podporu projektu: Prenájom telocvične pre ľudí s duševným hendikepom - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Združenie Sofia Bratislava 31783996 500,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400188 Bežný transfer na podporu projektu: Capitol floorball Academy - detská florbalová akadémia - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Management s. r. o. 52007120 3 000,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400185 Bežný transfer na podporu projektu: Podpora najmenších športovcov - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FK Inter Bratislava mládež 52910075 3 500,00 € 21.06.2024 31.12.2021 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400177 Bežný transfer na podporu projektu: Pravidelné tréningy hravej atletiky - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK RUN FOR FUN 31805159 3 000,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400195 Bežný transfer na podporu projektu: Kvalitné výtvarné krúžky a kurzy - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 art SLNEČNICE 42364337 4 000,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400205 Bežný transfer na podporu projektu: Tancom k duševnému šťastiu a fyzickému zdraviu - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie DISTRICT DANCE 42065186 1 500,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400137 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Brána do života 31804713 26 041,00 € 20.06.2024 31.12.2024 20.06.2024 Zmluva
028639365623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93656_93657_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosinová Danica, Ing. 2 965,32 € 20.06.2024 20.06.2024 Zmluva
MAGSP2400022 Dodatok č.18 k ZoD- NSMHD2- zmena zmluvnej ceny- valorizácia- mimoriadne udalosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 636 306,49 € 20.06.2024 31.12.2024 21.06.2024 Zmluva
288801962401 Dodatok č. 28 88 0196 24 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0196 24 00 na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemkoch v k. ú. Lamač a k. ú. DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 20.06.2024 21.06.2024 Zmluva
MAGBO2400062 Zmluva o spolupráci k investičnej činnosti pri realizácii stavby: „Bytové domy a rodinné domy – Strmý vŕšok“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZB Invest s.r.o. 53332091 0,00 € 20.06.2024 01.07.2027 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400171 Bežný transfer na podporu projektu: "Festival mladých folklórnych nádejí - 2. ročník" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Hudbou k srdcu 42137799 2 800,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400172 Bežný transfer na podporu projektu: "Bratislava - mesto baseballu" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baseball for Future 55215149 4 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400193 Bežný transfer na podporu projektu: H@T pod hviezdami - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H&T Dance Company 30796041 3 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400186 Bežný transfer na podporu projektu: Rozvoj florbalovej mládeže - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SNIPERS BRATISLAVA, o. z. 42134889 2 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400184 Bežný transfer na podporu projektu: Športom k prevencii proti vzniku požiaru - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DHZ Devínska Nová Ves, o.z. 52489302 4 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400176 Bežný transfer na podporu projektu: Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 2024 - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vysokoškolský klub Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, 30853672 3 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400175 Bežný transfer na podporu projektu: Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách i bez XX" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ ZVÄZ INTEGROVANÉHO TANCA A TANEČNÉHO ŠPORTU 36070351 3 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400174 Bežný transfer na podporu projektu: Letné zážitky s Mamateykou" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže 31795323 3 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400173 Bežný transfer na podporu projektu "12. ročník: Spoznávame život našich predkov - remeslá, folklór, zvyky a tradície" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvonček, OZ 42173477 3 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400199 Bežný transfer na podporu projektu: Tanečný juniáles KTC 2024 - 22. ročník - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KTC Karloveske tanečné centrum 31788394 3 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400203 Bežný transfer na podporu projektu: Rugby v Bratislave 2024 - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Olympic RKB 53342259 1 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
286503302400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka pre pitnú fontánku na ul. Ožvoldíkova", k.ú. Dúbravka, C-KN p.č. 1253 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 41,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »