Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
MAGDG2400009 Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 - Tenenet. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TENENET o.z. 42255015 25 312,50 € 22.02.2024 31.12.2024 22.02.2024 Zmluva
048800832400 Kúpna zmluva č. 04 88 0083 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/346 a parc. č. 5018/347. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelinková Oľga 4 680,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Zmluva
048800822400 Kúpna zmluva č. 04 88 0082 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/345 – záhrada vo výmere 11 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Buchel Peter 1 980,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Zmluva
286501242400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom - Istrijská ulica" na pozemku reg. C-KN parc. č. 1428/28, k.ú. Devínska Nová ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magula Milan 49,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286500252300/0099/1 Dodatok č. 1. k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500252300/0099, uzatvorený z dôvodu zmeny lehoty na predloženie podkladov, NN prípojka k záhrade, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1180/1, 1180/2, k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chlupková Alexandra, Bc. 0,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286501022400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501022400 uzatvorená za účelom uoloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe "EDP Stredisko Černyševského" v k. ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET Real s.r.o. 48169706 573,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286500592400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a verejenej kanalizácie k stavbe „Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava, Rusovce časť Zdravotechnika - Vodné hospodárstvo“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2748/3, 2868/1, 2876 v k.ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRI IHRISKU s.r.o. 50645331 3 484,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286500282400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Bytový dom Vajnorská" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 11279/2, 11296/1 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vajnorská s. r. o. 52485943 4 030,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
MAGTS2400036 Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hillbridges, s. r. o. 36799327 69 600,00 € 21.02.2024 31.08.2025 22.02.2024 Zmluva
286505482300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Nová prípojka vody SO 07 STL pripojovací plynovod k stavbe !REZIDENCIA MIEROVÁ", k.ú. Ružinov, pozemky reg. C-KN p.č. 866/28, 3127/6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RED_DUBY s. r. o. 51255162 1 851,77 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
286500892400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Napojenie existujúceho distribučného rozvodu NN" pre stavbu"Bytový dom s polyfunkciou", k.ú. Podunajské Biskupice, C-KN p.č. 3312/2, 3308/13, 20, 21, E-KN p.č. 1514 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bačík Marek, Ing. 1 348,40 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
286500192400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe" Rodinný dom Krahulčia", k.ú. Vinohrady, pozemok reg. C-KN p.č. 22297/7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojtaššák Jozef, MUDr. 112,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
286505802200/0099/1 Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505802200/0099 z dôvodu neuloženia kanalizačnej prípojky na pozemku vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaniščák František 92,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
MAGDG2400003 Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre DF SR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Detský fond Slovenskej republiky 00679755 54 993,20 € 20.02.2024 31.12.2024 20.02.2024 Zmluva
286500212400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný bytový dom - Drotárska cesta", k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C-KN p.č. 2401/022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aktivs, s.r.o. 36685020 198,38 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
MAGDG2400010 Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre organizáciu Doma u Kapucínov, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Doma u Kapucínov, n.o. 45742383 17 051,10 € 20.02.2024 31.12.2024 20.02.2024 Zmluva
028634160123014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iľanovský Tomáš, Ing. 225,46 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634161321012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domček Michal, Ing. 850,09 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634161921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Minčáková Iveta, Ing. 850,09 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634162121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Július 410,15 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634082020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Major Ladislav 260,13 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634166222011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomašovič Patrik 392,20 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634159922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kurdelová Margita,Ing. 342,97 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634160323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORVÁTHOVÁ Jana 305,14 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634160423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pospíšilová Jana 231,77 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028624163722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobná Jana 1,71 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028624164223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šišuláková Marta 2,10 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634115621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováčiková Lucia 741,08 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »