Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634169423014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kolár Karol 331,10 € 06.05.2024 09.05.2024 Zmluva
028624171323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štetinová Ľudmila,Ing. 4,09 € 06.05.2024 09.05.2024 Zmluva
028634152722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Košíková Judita, Mgr. 478,48 € 06.05.2024 09.05.2024 Zmluva
028624168523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kozelová Renata 1,53 € 06.05.2024 09.05.2024 Zmluva
028624171023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Križan Ernest,Ing. 3,93 € 06.05.2024 09.05.2024 Zmluva
12/2024/2337 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu MV SR na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch. Predmetom zmluvy je príspevok na obnovu pamätnej tabule padlým obyvateľom Karlovej Vsi počas SNP na Molecovej ulici v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2 721,55 € 06.05.2024 31.12.2024 10.05.2024 Zmluva
13/2024/2337 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu MV SR na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch. Predmetom zmluvy je príspevok na obnovu pamätnej tabule Violy Valachovej na Tobruckej ulici v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 0,00 € 06.05.2024 31.12.2024 10.05.2024 Zmluva
552024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 55/2024 Spoločnosť J. K. Mertza koncert - 48. Gitarový festival J. K. Mertza Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť J. K. Mertza, o.z. 42131570 200,00 € 06.05.2024 13.05.2024 16.05.2024 Zmluva
582024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 58/2024 Eszter Gergely Svadobné fotenie Zrkadlová sieň, Galéria, Kaplnka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gergely Eszter 100,00 € 06.05.2024 13.05.2024 16.05.2024 Zmluva
412000324 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valentínyová Dagmar, Ing. 1 870,00 € 06.05.2024 22.05.2024 Zmluva
MAGTS2400094 Dodatok č.1. o formáte SMS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 0,00 € 03.05.2024 01.05.2024 07.05.2024 Zmluva
9190461232 Predĺženie ubytovania v ubtovni Kopčany do 31.12.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miháliková Martina 952,00 € 02.05.2024 31.12.2024 02.05.2024 Zmluva
286502552400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a revíznej šachty k stavbe "Rodinný dom - Rusovská cesta, Petržalka", k.ú. Petržalka, C-KN p.č. 4354/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šturdíková Danka 500,00 € 02.05.2024 02.05.2024 Zmluva
286503311600_2 Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503311600 uzatvorený za účelom opravy znenia čl. I. ods. 2 písmena c) zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 02.05.2024 02.05.2024 Zmluva
MAGTS2400131 Zmluva č. PZ002000350375_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd na Holíčska 2, Bratislaba -Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 000,00 € 02.05.2024 31.12.2024 06.05.2024 Zmluva
028634168224012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bošeľa Dušan, Ing. 399,24 € 02.05.2024 09.05.2024 Zmluva
028624167424012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Melicherčík Tibor,RNDr. 2,79 € 02.05.2024 09.05.2024 Zmluva
MAGDG2400113 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Agapé Horný Bar, n.o. vo výške 8 860,93 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Agapé Horný Bar, n.o. 53070097 8 860,93 € 02.05.2024 31.12.2024 14.05.2024 Zmluva
0000017 Zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy Komunálneho podniku Bratislavy , skrátene KPB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 2 517 615,50 € 30.04.2024 30.04.2024 Zmluva
249404920300 Zmluva o užívaní kolektoru v k.ú. Dlhé diely, k.ú. Vrakuňa, k.ú. Prievoz za účelom uloženia inž. sietí v celkovej dĺžke 14 505 bm v celkovom zábere v kolektore1932,77 bm3. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 42 746,47 € 30.04.2024 03.05.2024 Zmluva
512024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 51/2024 Zuzana Kiseľová Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kiseľová Zuzana 300,00 € 30.04.2024 03.05.2024 Zmluva
492024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 49/2024 Flora Tour, s.r.o. Koncert pre zahraničných klientov Nádvorie sv. Jána Nepomuckého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FLORA TOUR spol. s.r.o. 17317363 400,00 € 30.04.2024 03.05.2024 Zmluva
502024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 50/2024 Petra Maliniaková Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Maliniaková Petra 300,00 € 30.04.2024 03.05.2024 Zmluva
MAGDG2400017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu službu - Nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom Domov sv. Jána z Boha n.o. v sume 101 187,20 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 101 187,20 € 30.04.2024 23.05.2024 03.05.2024 Zmluva
028634167523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Masárová Helena 459,95 € 30.04.2024 09.05.2024 Zmluva
028634167623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klabník Stanislav,Ing. 837,77 € 30.04.2024 09.05.2024 Zmluva
028634167823014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimo Ľubomír,Ing. 662,21 € 30.04.2024 09.05.2024 Zmluva
118802442400 Predmetom dodatku je doplnenie hodnôt zverených stavieb o údaje technického zhodnotenia za účelom zosúladenia účtovných údajov s údajmi uvedenými v protokole Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 0,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Zmluva
412000424 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Knaperek Jozef 3 740,00 € 30.04.2024 22.05.2024 Zmluva
1552024 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tiňo Radko, Ing.PhD. 14 152,28 € 30.04.2024 22.05.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »