Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634099420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zábojníková Viera,RNDr. 525,39 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jahnátek Peter 523,12 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Köváry Milan 503,07 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634099320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimková Zlatica, Ing. 256,93 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624093120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimeková Jela, RNDr. 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kulla Tomáš, Ing. 523,20 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopriva Marek, Ing. 284,21 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624094320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopjerová Daniela, Ing. 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634098220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stano Michal 256,44 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634099120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mesterová Veronika 281,53 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
248303882200 Zmluva o poskytovaní príspevku č. 24 83 0388 22 00, ktorej predmetom je príspevok poskytovateľov za údržbu Sadu Janka Kráľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 63 186,08 € 17.08.2022 23.09.2022 Zmluva
286504932200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 07 Vodovodnej prípojky a SO 08 Kanalizačnej prípojky k stavbe "Viladomy Koliba - Stráže" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21672/1 a 21680 v k.ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koliba Invest s.r.o. 52548741 97,00 € 16.08.2022 16.08.2022 Zmluva
MAGBO2200051 Centrum pre dočasné krátkodobé ubytovanie cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 0,00 € 16.08.2022 16.02.2023 16.08.2022 Zmluva
286504942200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 12 Vodovodnej prípojky k stavbe "VAJNORSKÁ - polyfunkčný komplex" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RV Development 1 s.r.o. 50158929 348,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
220D10010 implementácia a prevádzka ChatBota Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGDG2200126 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 85 000,00 € 16.08.2022 31.12.2022 17.08.2022 Zmluva
098504972200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Lukáš Vincze Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vincze Lukáš 820,44 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098505022200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Sarköziová Veronika, Banyak František Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sarköziová Veronika 703,80 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGSP2200040 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100085 na Rekonštrukciu vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMM s.r.o. 50986121 23 772,16 € 16.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 Zmluva
028624110221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurášková Martina, Ing. 1,09 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634111922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Guričanová Simona, Ing. 421,77 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
078304962200 Zmluva o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 478 všeobecne známej ako „Divadlo P. O. Hviezdoslava“, na Gorkého 17 a Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 5 675,29 m?, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DPOH n.o. 54775868 1,00 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
228612020 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koniar Tomáš 2 828,22 € 15.08.2022 15.08.2022 Zmluva
028634098520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gajdošová Veronika, Mgr. 527,58 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
028624101820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikóczyová Eva 2,18 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGSP2200057 Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProBuild SK, s.r.o. 53948858 155 264,28 € 15.08.2022 30.09.2022 31.08.2022 Zmluva
248802962200/0099 Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Zmluva
MAGBO2200050 Licenčná zmluva na zber a prepravu komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eugen Linka 11652594 0,00 € 12.08.2022 02.10.2026 16.08.2022 Zmluva
682022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom č. 68/2022 Spoločnosť Franza Schuberta Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť Franza Schuberta 50075926 300,00 € 12.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 Zmluva
9190447221 Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní 9-19-0447-22, Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rafaelová Klaudia Stavebné práce, opravárenské práce 928,00 € 12.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »