Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088302682000 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0268 20 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21965/13 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 17 m?, k. ú. Nové Mesto (Kukučínova ul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klecová Margita 0,00 € 14.12.2022 23.12.2022 Zmluva
088305442022 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0544 20 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 17557/16 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m?, k. ú. Rača (Hlinická ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gubricová Ľubica 0,00 € 14.12.2022 23.12.2022 Zmluva
088303281600 Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883 0328 1600. Pozemok pod garážou na Kulíškovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baláž Herman, Mgr. Stavebné práce, opravárenské práce 224,27 € 14.12.2022 29.12.2022 Zmluva
1342022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 134/2022 Švédske veľvyslanectvo vo Viedni Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Švédske veľvyslanectvo vo Viedni nezadané 650,00 € 14.12.2022 21.12.2022 12.01.2023 Zmluva
0000493 Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa - rekonštrukcia fasády (časť zadná fasáda)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 59 932,21 € 14.12.2022 18.01.2023 Zmluva
MAGDG2200457 Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci pre darcovský partnerský projekt (Klimaticky odolná Bratislava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 The Capital City of Iceland, Reykjavik City 530269-7609 0,00 € 14.12.2022 31.12.2023 07.02.2023 Zmluva
MAGDG2200482 Dodatok č. 3 k Zmluve č. SSV/OSP/012/2022 o poskytnutí finančného príspevku na DOS v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OPATRÍME VÁS n.o. 50001868 2 545,92 € 13.12.2022 31.12.2022 13.12.2022 Zmluva
9190449221 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Záhumenská Brigita 471,00 € 13.12.2022 31.03.2023 14.12.2022 Zmluva
137/2022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 137/2022 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 100,00 € 13.12.2022 20.12.2022 14.12.2022 Zmluva
028634122322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szászová Nikoletta 719,74 € 13.12.2022 15.12.2022 Zmluva
288802552200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia elektronického zariadenia na časti pozemku parc. č. 4691/3 k. ú. Petržalka, v rozsahu 62 m 2, pre účely stavby „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 440,00 € 13.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGTS2200490 Servisná zmluva o poskytovaní servisu na multifunkčné zariadenia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 Stavebné práce, opravárenské práce 6 999,98 € 13.12.2022 12.12.2025 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200494 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS pre TOLERACIA22 n.o. vo výške 4 784,78 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOLERANCIA22 n.o. 54480264 4 784,78 € 13.12.2022 31.12.2022 21.12.2022 Zmluva
1372022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 137/2022 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 100,00 € 13.12.2022 20.12.2022 12.01.2023 Zmluva
028634130922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kysel Michal, Mgr. 357,02 € 12.12.2022 13.12.2022 Zmluva
028624120222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hušťava Ivan,Mgr. 3,38 € 12.12.2022 13.12.2022 Zmluva
028634127020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrík Marcel, Ing. 491,21 € 12.12.2022 13.12.2022 Zmluva
MAGTS2200456 Zmluva o dielo_ na zhotovenie diela - zhotovenie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa R18: Rusovce - štátna hranica Slovensko - Maďarsko" v MČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 25 080,00 € 12.12.2022 30.03.2023 16.12.2022 Zmluva
MAGTS2200470 Predmetom zmluvy je dodanie dispečerských kresiel. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 Stavebné práce, opravárenské práce 4 196,40 € 12.12.2022 31.01.2023 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200455 Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci pre darcovský partnerský projekt (Klimaticky odolná Bratislava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Agency for Water and Sewerage Works, City of Bergen 964338531 0,00 € 12.12.2022 31.12.2023 07.02.2023 Zmluva
MAGDG2200266 Zmluva o poskytnutí dotácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seniori v pohybe 51858703 9 560,00 € 09.12.2022 31.12.2022 09.12.2022 Zmluva
MAGBO2200081 Dohoda o vzájomnom započítaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seniori v pohybe 51858703 0,00 € 09.12.2022 31.12.2022 09.12.2022 Zmluva
SIDAI/17 dodatkom č. 4 sa upravuje celková cena (navýšenie mesačného poplatku o 450 EUR) t.j. mesačne - 4 660,60 € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 0,00 € 09.12.2022 09.12.2022 Zmluva
SIDAI/18 Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri poskytovaní služieb v súvislosti s verejnou Wifi sieťou. BTB sa zaväzuje pravidelne mesačne uhrádzať sumu vo výške 3 000,- Eur na účet Hlavného mesta uvedený Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 0,00 € 09.12.2022 31.12.2023 09.12.2022 Zmluva
MAGSP2200081 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000038 na uskutočnenie stavebných prác stavby "Rekonštrukcia Michalskej veže". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 571 595,93 € 09.12.2022 31.12.2022 10.12.2022 Zmluva
SIDAI/19 Vytvorenie novej vizuálnej identity, zjednodušenie a zatraktívnenie užívateľského zážitku a vyhľadávanie obsahu v rámci portálu pre BTB. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 0,00 € 09.12.2022 11.12.2022 Zmluva
MAGDG2200466 Zmluva na poskytnutie dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa - Mokrohájska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HomePro Správcovská, s.r.o. 44934556 5 000,00 € 09.12.2022 31.12.2023 12.12.2022 Zmluva
MAGDG2200467 Zmluva na poskytnutie dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa - Ota Holúska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HomePro Správcovská, s.r.o. 44934556 5 000,00 € 09.12.2022 31.12.2023 12.12.2022 Zmluva
MAGDG2200469 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť - Martina Granca 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HomePro Správcovská, s.r.o. 44934556 5 000,00 € 09.12.2022 31.12.2023 12.12.2022 Zmluva
MAGTS2200416 Predmetom zmluvy je vyplatenie honoráru autorke za vytvorenie grafického Návrhu vizuálnej identity komunikačno-participálnej platformy pre mládež - položka rozpočtu Mladá Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Erdélyiová Bernadett 3 000,00 € 09.12.2022 31.12.2022 12.12.2022 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »