Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286507162300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "BA-Staré Mesto, Nám. Slobody, TS888, VNK, NNK-SO01-Presmerovanie NN z TS888", k.ú. Staré Mesto, pozemky reg. C-KN p.č. 7776/1, 8, 11, 26, 59, p.č. 21725/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6 907,21 € 31.10.2023 31.10.2023 Zmluva
MAGTS2300303 Zastupovanie advokátskou kanceláriou v prebiehajúcich súdnych konaniach v sporovej agende. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 12 000,00 € 31.10.2023 31.12.2023 31.10.2023 Zmluva
286507372300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507372300, uzatvorená za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom Stilo Absolut", na pozemku reg. C-KN parc. č. 405, k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovácsová Jarmila 1 317,56 € 31.10.2023 02.11.2023 Zmluva
286507282300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Obytný súbor Čunovo Konopiská - Technická infraštruktúra, MČ Bratislava-Čunovo“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2357, 2358, 2359 v k.ú. Čunovo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čunovo Development s.r.o. 47235284 0,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Zmluva
MAGTS2300310 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 24 355,46 € 31.10.2023 14.10.2024 03.11.2023 Zmluva
286506612300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky k stavbe"Výstavba inžinierskych sietí a účelovej komunikácie pre RD na ul. Podbrezovská, Bratislava", k.ú. Rača, C-KN p.č. 8509/6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tkáčová Alexandra, Mgr. 84,00 € 31.10.2023 06.11.2023 Zmluva
MAGTS2300307 Nákup softvérových licencií - Licencie AutoCAD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 51 444,00 € 31.10.2023 22.10.2024 06.11.2023 Zmluva
028634155022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Heretík Peter, Ing. 675,86 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
028634154023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zbyňovcová Henrieta, Mgr. 566,86 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
028624052919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Juráková Mária,Mgr. 1,00 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
028634153523014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gašparových Vladislav, Ing. 1 096,68 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
286507112300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia VN prípojky k stavbe „Trafostanica a VN prípojka“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 9227 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 35787147 59,00 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
286507072300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia IS - SO 110.1 Verejný vodovod, SO 111.1 Verejná kanalizácia – Vetva I., SO 111.2 Verejná kanalizácia – Vetva II., SO 111.3 Verejná kanalizácia – Vetva III. k stavbe „PETRŽALKA CITY-Primárne inžinierske siete“ na pozem Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOHO Bratislava, a. s. 35933372 39 042,00 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
286507062300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia IS - SO 112.1 Verejný plynovod – vetva P1, SO 112.2 Verejný plynovod – vetva P2, SO 112.3 Verejný plynovod – vetva P3 k stavbe „PETRŽALKA CITY-Primárne inžinierske siete“ na pozemkoch hl. mesta SR BA v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOHO Bratislava, a. s. 35933372 13 202,00 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
286507052300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia IS - SO 120.1 VN rozvod – južný okruh, SO 120.2 VN rozvod – severný okruh k stavbe „PETRŽALKA CITY-Primárne inžinierske siete“ na pozemkoch hl. mesta SR BA v k.ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOHO Bratislava, a. s. 35933372 71 482,00 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
OKDSVB00001045 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia IS - SO 301 Vodovodné prípojky pre rodinné domy SO 01 - SO 05; SO 302 Vodovodné prípojky pre rodinné domy; SO 303 Vodovodné prípojky pre bytové domy; SO 304 Rozšírenie verejného vodovodu; SO 401 Prípojky splaškovej kan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alcech, spol. s r.o. 35930454 24 150,00 € 31.10.2023 08.11.2023 Zmluva
286507142300 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507142300, uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetických zariadení k stavbe "Novostavba administratívnej budovy THE MILL, Mlynské Nivy - Plynárenská" na pozemku C-KN p.č. 21844/2, k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Mill I s. r. o. 50340018 2 297,78 € 31.10.2023 09.11.2023 Zmluva
1722023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 172/2023 Satur Travel a.s. Koncert pre zahraničných turistov a prehliadka Galérie Zrkadlová sieň a Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 900,00 € 31.10.2023 10.11.2023 Zmluva
286507122300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Obytná zóna RD Podkerepušky“ na pozemkoch hl. mesta SR BA v k.ú. Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alcech, spol. s r.o. 35930454 24 150,00 € 31.10.2023 10.11.2023 Zmluva
088307172300 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0717 23 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 1406/9. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PGT PREMIUM, s. r. o. 46953272 10 014,75 € 31.10.2023 24.11.2023 Zmluva
286507102300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507102300/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN a NN rozvodov v rámci stavby "BA_Záhorská Bystrica_Donská NNk, VNK, TS", na pozemku C-KN p.č. 3253/3, k.ú. Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 797,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Zmluva
028639354923022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hrušovská Dana, Ing. 1 471,18 € 30.10.2023 31.10.2023 Zmluva
028624152823012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liszeková Irma 1,58 € 30.10.2023 31.10.2023 Zmluva
028624151922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Somová Dimitrana, Mgr. 1,59 € 30.10.2023 31.10.2023 Zmluva
028634151223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Parajka Štefan 406,16 € 30.10.2023 31.10.2023 Zmluva
028634137622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ruchovanská Mária 196,10 € 30.10.2023 31.10.2023 Zmluva
1632023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 163/2023 Rakúske veľvyslanectvo v Slovenskej republike Zachytenie čsu Alexander Rozin Zrkadlová sieň, Predsálie Zrkadlovej siene a miestnosť na prípravu jedál a nápojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Slovenskej republike 51272741 1 950,00 € 30.10.2023 08.11.2023 Zmluva
1662023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 166/2023 Spoločnosť Theodora Lotza Bratislava Mozart Festival 2023 Zrkadlová sieň, Zasálie a Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť Theodora Lotza 42257417 550,00 € 30.10.2023 08.11.2023 Zmluva
1682023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 168/2023 FSOK - SLUŽBY, s.r.o. Konferencia v energetickom priemysle pri príležitosti 30. výročia francúzsko - slovenských bilaterálnych vzťahov Zrkadlová sieň, Zasálie a Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FSOK-SLUŽBY, s.r.o. 35931477 1 300,00 € 30.10.2023 08.11.2023 Zmluva
098507242300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Lucia Doffeková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Doffeková Lucia 583,32 € 30.10.2023 09.11.2023 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »