Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286503432400 Zmluva uzatvorená za účelom uložených inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc. č.18064 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kulich Milan 25,00 € 17.06.2024 17.06.2024 Zmluva
088302602400 Zmluva o nájme pozemku č. 088302602400, predmetom ktorej je časť pozemku reg.C KN parc. č. 11541/1, vo výmere 32 m2, k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AG - EXPERT, s.r.o. 35730595 1,00 € 17.06.2024 18.06.2024 Zmluva
MAGTS2400157 Dohoda o ukončení MET-VR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000 134 005,96 € 17.06.2024 01.07.2024 20.06.2024 Zmluva
MAGDG2400204 Bežný transfer na podporu projektu: Spoločné m(i)esto - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie ASD VISION Friends 53977351 3 000,00 € 17.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
832024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 83/2024 Vocalatté, o.z. Koncert speváckeho zboru Vocalatté v štýle jazz, swing Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vocalatté 50896971 675,00 € 17.06.2024 24.06.2024 Zmluva
028639405923023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kečkešová Viera,Ing. 2 837,18 € 17.06.2024 24.06.2024 Zmluva
028639411223023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Riso Radoslav, PhDr. 2 837,18 € 17.06.2024 24.06.2024 Zmluva
028639406623023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kolouchová Eva 2 837,18 € 17.06.2024 24.06.2024 Zmluva
MAGTS2400068 RD projekting 004-Petržalská os- chodníky a cyklochodníky- Dohoda o postúpení práv a povinností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 0,00 € 17.06.2024 30.09.2024 15.07.2024 Zmluva
MAGTS2400069 RD projekting 002- Rekonštrukcia Jantárovej cesty- Dohoda o postúpení práv a povinností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 0,00 € 17.06.2024 30.09.2024 16.07.2024 Zmluva
28650277230099/1 Zriadenie VB za účelom uloženia SO 04 Prípojka vody a SO 07 Prípojka elektriny k stavbe "3 RODINNÉ DOMY, HRACHOVÁ", k.ú. Ružinov, E-KN p.č. 759/4, 760/201, 824/200 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rossa Invest s. r. o. 48284076 0,00 € 14.06.2024 14.06.2024 Zmluva
MAGDG2400142 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 42267111 5 357,00 € 14.06.2024 21.06.2024 14.06.2024 Zmluva
MAGDG2400160 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Islamská nadácia na Slovensku 31797601 3 500,00 € 14.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400163 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nedeľná ukrajinská škola v Bratislave 52783081 4 000,00 € 14.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400165 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 31810934 3 000,00 € 14.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400169 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SME SPOLU 50164015 4 000,00 € 14.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
286503652400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom, Javorinská 19“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21500/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slivová Miroslava, Ing. 320,00 € 14.06.2024 17.06.2024 Zmluva
286503642400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom, Javorinská 29“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21500/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čapková Anna, PhDr. 320,00 € 14.06.2024 17.06.2024 Zmluva
246502162000/01 Dodatok uzatvorený za účelom zúženia predmetu zmluvy o stavebné objekty – SO 304 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 404 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a úprava jednorazovej náhrady v dôsledku zmeny rozsahu predmetu zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alcech, spol. s r.o. 35930454 3 886,00 € 14.06.2024 17.06.2024 Zmluva
286502262400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia SO 304 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 404 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie k stavbe „Obytná zóna rodinných domov - Podkerepušky“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3868/295, 3868/297 v k.ú. Záhorská Bystri Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alcech, spol. s r.o. 35930454 12 000,00 € 14.06.2024 17.06.2024 Zmluva
MAGDG2400133 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 29 241,00 € 14.06.2024 31.12.2024 18.06.2024 Zmluva
MAGDG2400146 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na Zariadenie opatrovateľskej služby prevádzkované neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO v sume 59 207,31 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 59 207,31 € 14.06.2024 20.07.2024 18.06.2024 Zmluva
MAGDG2400148 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 34?086,95 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 34 086,95 € 14.06.2024 19.07.2024 18.06.2024 Zmluva
MAGDG2400150 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu sužbu Nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 38 311,89 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 38 311,89 € 14.06.2024 19.07.2024 18.06.2024 Zmluva
MAGDG2400157 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Proti prúdu 36068781 33 177,00 € 14.06.2024 19.07.2024 19.06.2024 Zmluva
MAGDG2400162 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Equita 42169861 5 988,00 € 14.06.2024 19.07.2024 19.06.2024 Zmluva
MAGDG2400179 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 35 985,00 € 14.06.2024 19.07.2024 19.06.2024 Zmluva
MAGDG2400181 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie STOPA Slovensko 42446341 18 180,00 € 14.06.2024 19.07.2024 19.06.2024 Zmluva
MAGBO2400087 Predmetom zmluvy je výpožička hnuteľnej veci - 4 ks osobné motorové vozidlá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 0,00 € 14.06.2024 31.05.2025 03.07.2024 Zmluva
MAGTS2400201 Predmetom zmluvy o dielo je záväzok autora vytvoriť Návrh dobrovolníckej stratégie pre potreby Centra pre ľudí s cuzdineckým pôvodom.Vytvorenie diela v celkovej sume 4000eur a odmena za udelenie licencie vytvoreného diela 500eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aravidova Sen- Petra 4 500,00 € 14.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »