Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
921105921 Zmluva o ubytovaní - 9-21-1059-21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chrenková Denisa 1 800,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
921104519 Predĺženie zmluvy o ubytovaní na rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ružovičová Jarmila 3 180,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200328 Nájomná zmluva č. MAGTS2200328 o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 680,00 € 22.08.2022 30.09.2023 31.08.2022 Zmluva
098505512200 Nájomná zmluva k bytu, Zdenka Michalíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalíková Zdenka Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 22.08.2022 05.09.2022 Zmluva
288804682200/0099 Predmetom zmluvy je zaťaženie pozemkov C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 - ostatné plochy vo výmere 61 m2 a parc. č. 1956/7 - ostatné plochy vo výmere 405 m2, stavebným objektom SO 10 Areálová komunikácia a spevnené plochy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Razsochy Development, s. r. o. 53649133 13 840,20 € 22.08.2022 09.09.2022 Zmluva
088304492200 Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0449-22-00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 971 - ostatná plocha vo výmere 436 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KoZa v Háji 51641721 1,00 € 22.08.2022 09.09.2022 Zmluva
288803612200/0099 Predmetom zmuvy je budúce zaťaženie časti pozemku registra E KN, parc. č. 920/100, druh pozemku ostatné plochy v rozsahu predbežne určenom na 100 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica pod stavebným objektom SO 03 Zjazdný chodník - prístupová komunikácia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horváthová Miriam 1 991,50 € 22.08.2022 13.09.2022 Zmluva
MAGTS2200323 kúpna a licenčná zmluva - Grafika k 50. výročiu Mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ondrej Važan nezadané 625,00 € 19.08.2022 20.08.2022 19.08.2022 Zmluva
248804912200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8864/2 a na časti pozemku s parc. č. 8864/1 v zmysle projektu vo vlastníctve Rowill s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rowill s. r. o. 48288705 0,00 € 18.08.2022 19.08.2022 Zmluva
058805412200 Kúpna zmluva č. 05 88 0541 22 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov reg. C KN parc. č. 15850/36, 15850/37, 15850/42 a 15850/201, k. ú. Trnávka v prospech hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sobolič Peter, Ing. 386 850,00 € 18.08.2022 18.08.2022 22.08.2022 Zmluva
MAGTS2200319 Právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 0,00 € 18.08.2022 31.12.2023 22.08.2022 Zmluva
048505612200 Predaj bytového domu na Medveďovej 21, mestskej časti Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 1,00 € 18.08.2022 23.08.2022 Zmluva
028634112922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ptáček Dávid, Ing. 662,72 € 18.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634113022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gallasová Ivana, Mgr. 351,53 € 18.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098504072200 Nájomná zmluva k bytu, Božena Oravcová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oravcová Božena 804,12 € 17.08.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGDG2200022 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "[fjúžn] 17 – Spoznaj svet, ktorý máme doma" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Milana Šimečku 17314178 25 000,00 € 17.08.2022 31.12.2022 19.08.2022 Zmluva
028624086220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Botoš Eugen 1,41 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lukáč Dušan,Ing. 1,81 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kvál Juraj,Bc. 0,90 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634096520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Taričová Anna 279,66 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624087520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Repiská Anna 0,90 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chloubová Mária 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mihóková Mária 0,86 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefeková Georgina 1,73 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624087720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimovčeková Blažena,MUDr. 0,89 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624086520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Somorová Elena 1,82 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634096720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ščasná Mária 260,66 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624086620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sláčiková Eva 1,78 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624087120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ševčíková Júlia 1,34 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624089420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Takács Ján,Ing. 1,68 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »