Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
038801692400 zámena nehnuteľností v rámci rekonštrukcie Ružinovskej radiály, a to parc. č. 21916/2 v k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve L. Rappa a parc. č. 1420/5 v k. ú. Ružinov vo vlastníctve HM BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rapp Ľudovít 3 360,00 € 09.04.2024 10.04.2024 Zmluva
MAGSP2400011 Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, realizácia nevyhnutných doplňujúcich stavebných a reštaurátorských prác III.etapa, Dod.č.3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 170 780,21 € 09.04.2024 31.05.2024 10.04.2024 Zmluva
078308292202 Dodatok č. 07 83 0829 22 02 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a nádvoria č. 07 83 0829 22 00 uzavretej dňa 29.03.2023 medzi hl. mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, Židovská 1, 815 15 Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 0,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Zmluva
248302312400 Zmluva o spolupráci č. 24 83 0231 24 00, ktorej predmetom je spolupráca pri organizácii dočasnej výstavy výtvarného umenia v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vox loci 55908420 0,00 € 09.04.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGBO2400047 Zmluva o spolupráci k investičnej činnosti pre realizácii stavby Jazdené vozidlá - Showroom, Panónska cesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Auto, s.r.o. 36700801 0,00 € 09.04.2024 31.12.2025 17.04.2024 Zmluva
372024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 37/2024 Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Inaugurácia dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 950,00 € 08.04.2024 15.04.2024 08.04.2024 Zmluva
OSKBOZ00000001 Zmluva o podmienkach užívania komunikácií v zóne Zuckermandel verejnosťou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské podhradie, s.r.o. 35835672 0,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400071 Kúpna zmluva č. MAGTS2400071- výzva č. 45 Kancelársky nábytok v zriadenom DNS - Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEGA, s.r.o. 36547654 9 036,00 € 08.04.2024 19.05.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400033 Rámcová dohoda na odstraňovanie vozidiel v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a umiestnenie vozidiel na určené parkovisko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. 35686375 11 940,00 € 08.04.2024 10.04.2027 10.04.2024 Zmluva
MAGBO2400038 Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.04.2024 31.12.2024 10.04.2024 Zmluva
MAGBO2400046 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o spolupráci č. MAGBO1800004, v znení dodatku č. 1 (MAGBO2200038) zo dňa 11.08.2022 pri realizácii stavby „Polyfunkčný komplex Klingerka“ zo spoločnosti Wayden, s. r. o. na spoločnosť Kalos, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 08.04.2024 30.04.2024 10.04.2024 Zmluva
MAGDG2400016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Zariadenie opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO v sume 38 102,13 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 38 102,13 € 08.04.2024 30.04.2024 11.04.2024 Zmluva
MAGDG2400062 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Diakonické sociálne centrum Élim n.o. vo výške 1 200,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Diakonické sociálne centrum Élim n.o. 31908578 1 200,00 € 08.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGDG2400064 Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ vo výške 2 604,78 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o. 45731420 2 604,78 € 08.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGDG2400066 Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre PROVIDENTIA vo výške 14 196,75 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROVIDENTIA 42156050 14 196,75 € 08.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
028634147023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gratzl Jozef, Ing. 500,03 € 08.04.2024 17.04.2024 Zmluva
028634150923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schätzel Renata 401,22 € 08.04.2024 17.04.2024 Zmluva
079/2024 Kúpna zmluva č. 079/2024, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2582/4 o výmere 44 m2 a parc. č. 2582/5 o výmere 18 m2 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sališová Eva, Ing. 15 500,00 € 08.04.2024 07.05.2024 Zmluva
MAGDG2400063 Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre Komunita Kráľovnej pokoja vo výške 1 400,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunita Kráľovnej pokoja 34003681 1 400,00 € 06.04.2024 31.12.2024 17.04.2024 Zmluva
286502302400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty na pozemku registra C-KN parc.č. 5447 a registra E-KN parc.č. 9-489/1 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karasová Zuzana 47,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Zmluva
Dohoda o ukončení 286500972300/0099 Dohoda o ukončení zmluvy z dôvodu nerealizovania inžinierskch sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Suchár Peter 175,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Zmluva
MAGTS2400096 Zmluva č. PZ002000350374_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte domu na Hrobákovej 1634/3. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 000,00 € 05.04.2024 31.12.2024 08.04.2024 Zmluva
572/2024 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYL1-73-87 zo dňa 17.01.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 91 715,95 € 05.04.2024 08.04.2024 Zmluva
921106824 Zmluva o ubytovaní v Ubytovni Fortuna do 30.6.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Granec Marek 580,00 € 05.04.2024 30.06.2024 09.04.2024 Zmluva
288802812301 Predmetom je doplnenie zaťažených a oprávnených nehnuteľností do Zmluvy o zriadení vecného bremena a doplnenie osvedčenia o oprávnení Williama C. Sandsa na podpis listín súvisiacich so zriadením vecného bremena. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spojené štáty americké nezadané 0,00 € 05.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGBO2400048 Licenčný zmluva kde predmetom zmluvy je záväzok Autorov, ktorí spoločnou vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvorili Vizuálnu identitu pre prevádzku verejnej lekárne s názvom ,,Lekáreň u Salvatora“ udeliť Nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nice Guy s. r. o. 51232669 0,00 € 05.04.2024 04.04.2050 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400072 Predmetom zmluvy je dodanie vybavenia do Youth HUB-u na Štefánikovej 39. Zmluva ja Výsledkom VO realizovaného cez DNS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 4 644,60 € 05.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400088 Predmetom zmluvy je dodanie výpočtovej techniky do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Zmluva je výsledkom VO. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 4 875,24 € 05.04.2024 15.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400075 Dodatok č. 1, č. MAGTS2400075 k Rámcovej dohode č. MAGTS2200177 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 0,00 € 05.04.2024 08.06.2026 10.04.2024 Zmluva
MAGDG2400060 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby vo výške 2 393,53 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 393,53 € 05.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »