Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2300298 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2200365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 0,00 € 23.10.2023 22.10.2024 25.10.2023 Zmluva
098506702300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Juraj Sterančák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sterančák Juraj 539,28 € 23.10.2023 25.10.2023 Zmluva
028624146921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bezáková Sidonia, PhDr. 2,82 € 23.10.2023 27.10.2023 Zmluva
028634151423013 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šumšala Marián,Ing. 1 271,35 € 23.10.2023 27.10.2023 Zmluva
028634151523013 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šumšala Marián,Ing. 2 395,86 € 23.10.2023 27.10.2023 Zmluva
MAGBO2300116 Memorandum o porozumení s Ministesrvom obrany Slovenskej republiky ohľadom spolupráce pri revitalizácii nového Námestia generála Viesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 30845572 0,00 € 23.10.2023 31.12.2025 06.11.2023 Zmluva
1622023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 162/2023 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Natáčanie seriálu Výnimočný Nikol 2 Kaplnka sv. Ladislava, miestnosť č. 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 750,00 € 23.10.2023 08.11.2023 Zmluva
1642023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 164/2023 Komunita Rafael n.o. 1. interný seminár Domu RAFAEL pre pomáhajúce profesie Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunita RAFAEL n.o. 53374762 275,00 € 23.10.2023 08.11.2023 Zmluva
MAGBO2300109 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb - úprava poplatku za sprievodné a detské karty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 0,00 € 20.10.2023 01.11.2025 23.10.2023 Zmluva
1582023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 158/2023 Vzdelanie, n.f. Konferencia GSU Talks - konferencia súčasnej a bývalých žiakov Gymnázia sv. Uršule Zrkadlová sieň a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vzdelanie 31783007 500,00 € 20.10.2023 27.10.2023 26.10.2023 Zmluva
118806042300 Predmetom protokolu je zverenie nehnuteľnho majetku, a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Záhorská Bystrica, registra „C" KN, parc. č. 253/10, 253/11, 253/12 a s nimi súvisiacich práv a záväzkov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 0,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Zmluva
286506112300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Polyfunkčný objekt, NP č. 1A II, Plynofikácia", k stavbe "Polyfunkčný objekt Miletičova 5, 5A, 5B", k.ú. Nivy, pozemok C-KN p.č. 21821/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dilato management, s.r.o. 45695563 419,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Zmluva
098506942300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Radimíra Bundzelová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bundzelová Radimíra 984,96 € 19.10.2023 19.10.2023 Zmluva
MAGDG2300314 Dodatok č. 1 k Zmluve o vyplatení FPP za II. polrok 2023 vo výške 6 083, 51 eur pre DOMSENIOROV KAROLÍNA, n.o. v rozpočtovom roku 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOM SENIOROV KAROLÍNA, n.o. 45745579 6 083,51 € 19.10.2023 31.12.2023 24.10.2023 Zmluva
028624148022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamišová Eva 1,76 € 19.10.2023 27.10.2023 Zmluva
028634151623014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibenská Eleonóra,Ing. 587,85 € 19.10.2023 27.10.2023 Zmluva
286507012300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojka a distribučných rozvodov pre stavbu ,,Rekonštrukcia a nadstavba budovy Bytového družstva Centrum“ na pozemku registra „ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Záhradnícka 25 s.r.o. 44663277 2 055,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Zmluva
1552023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 155/2023 Alliance Art sp. z o.o. Piano Best Cover Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alliance Art Sp. z. o. o. 52344585200000 950,00 € 18.10.2023 21.10.2023 Zmluva
MAGSP2300046 Komplexná oprava a údržba plynovej kotolne Záporožská 8, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TZB Technológie s.r.o. 44549318 186 451,66 € 18.10.2023 31.12.2023 23.10.2023 Zmluva
MAGDG2300306 Dodatok č. 1 k Zmluve na vyplatenie FPP na II. polrok 2023 vo výške 1 200,- eur pre HUMANITÁR, n.o. v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti 37886932 1 200,00 € 18.10.2023 31.12.2023 23.10.2023 Zmluva
1562023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 156/2023 SLOVAK FASHION COUNCIL o.z. Fashion Map Weekend Zrkadlová sieň, Zasálie a Predsálie Zrkadlovej siene, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Fashion Council, o.z. 42256844 2 000,00 € 18.10.2023 25.10.2023 24.10.2023 Zmluva
MAGBO2300111 Účelom zmluvy je bezodplatné prenechanie 2 ks bicyklov s príslušenstvom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TM real, spol. s r.o. 36758230 0,00 € 18.10.2023 31.10.2023 25.10.2023 Zmluva
088307082300 Zmluva o nájme pozemku č.088307082300, ktorej predmetom je nájom pozemkov, k.ú. Karlova Ves za účelom zabezpečenia dopravnej obslužnosti pre polikliniku Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 1,00 € 18.10.2023 26.10.2023 Zmluva
088306452300 Zmluva o nájme pozemku č. 088306452300, ktorej predmetom jenájom pozemku reg. "C" parc. č. 2907/1, k.ú. Dúbavka za účelom vybudovania KS pre MŠ Bazovského. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 1,00 € 18.10.2023 26.10.2023 Zmluva
2522D20024 Darovacia zmluva - predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 12 000 € (slovom: dvanásťtisíc eur) s nasledovnou špecifikáciou: výsadba trvalkových záhonov, na účely financovania nákladov spojených s obstaraním a výsadbou trvaliek na cestných Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BMW Slovenská republika s.r.o. 51112736 Stavebné práce, opravárenské práce 12 000,00 € 17.10.2023 18.10.2023 Zmluva
028624143321012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Medveď Tibor 1,84 € 17.10.2023 18.10.2023 Zmluva
028624076519012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štipanič Pavol,Ing. 0,97 € 17.10.2023 18.10.2023 Zmluva
1572023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 157/2023 Úrad Slovenskej akadémie vied Francúzsko - slovenské sympózium Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská akadémia vied 00037869 800,00 € 17.10.2023 21.10.2023 Zmluva
9190458231 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.01.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biháryová Katarína 696,00 € 16.10.2023 31.01.2024 16.10.2023 Zmluva
0286241151210121 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havlíček Peter,Mgr. 0,00 € 16.10.2023 16.10.2023 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »