Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286500892400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Napojenie existujúceho distribučného rozvodu NN" pre stavbu"Bytový dom s polyfunkciou", k.ú. Podunajské Biskupice, C-KN p.č. 3312/2, 3308/13, 20, 21, E-KN p.č. 1514 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bačík Marek, Ing. 1 348,40 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
286500192400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe" Rodinný dom Krahulčia", k.ú. Vinohrady, pozemok reg. C-KN p.č. 22297/7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojtaššák Jozef, MUDr. 112,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
286505802200/0099/1 Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505802200/0099 z dôvodu neuloženia kanalizačnej prípojky na pozemku vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaniščák František 92,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
MAGDG2400003 Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre DF SR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Detský fond Slovenskej republiky 00679755 54 993,20 € 20.02.2024 31.12.2024 20.02.2024 Zmluva
286500212400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný bytový dom - Drotárska cesta", k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C-KN p.č. 2401/022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aktivs, s.r.o. 36685020 198,38 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva
MAGDG2400010 Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre organizáciu Doma u Kapucínov, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Doma u Kapucínov, n.o. 45742383 17 051,10 € 20.02.2024 31.12.2024 20.02.2024 Zmluva
028634160123014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iľanovský Tomáš, Ing. 225,46 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634161321012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domček Michal, Ing. 850,09 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634161921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Minčáková Iveta, Ing. 850,09 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634162121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Július 410,15 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634082020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Major Ladislav 260,13 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634166222011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomašovič Patrik 392,20 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634159922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kurdelová Margita,Ing. 342,97 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634160323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORVÁTHOVÁ Jana 305,14 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634160423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pospíšilová Jana 231,77 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028624163722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobná Jana 1,71 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028624164223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šišuláková Marta 2,10 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634115621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováčiková Lucia 741,08 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634116620011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kmeťová Barbora 835,15 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634116820011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurčová Stella,Ing. 709,41 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
028634166323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šulavík Ján 413,54 € 20.02.2024 21.02.2024 Zmluva
2494017722001 zmluva o užívaní kolektoru v k.ú. Staré Mesto, Nivy, Prievoz, dlhé Diely za účelom uloženia inž. sietí - horúcovod, signál v celkovej dĺže 7 672,8 bm. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 132 024,55 € 20.02.2024 22.02.2024 Zmluva
028639352023022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Buday Mikuláš,Ing.CSc. 1 434,12 € 20.02.2024 22.02.2024 Zmluva
118800902400 Predmetom je zverenie cvičebných prvkov – workoutové ihrisko „cvičko- Most SNP“ situované pod Mostom SNP na časti pozemku parc. č. 5827 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 0,00 € 20.02.2024 04.03.2024 Zmluva
118808482300 inžinierske stavby vodohospodárskeho charakteru v k.ú. Vinohrady a Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestské lesy v Bratislave 30808901 0,00 € 20.02.2024 12.03.2024 Zmluva
048800352400 predaj pozemku pod garážou reg.CKN parc. č. 13149/5- zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 19 m2, k.ú. Nové Mesto, LV č. 6051 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hozza Lukáš 6 080,00 € 20.02.2024 25.03.2024 Zmluva
MAGTS2400041 Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Kopčianska 88 byt 73, 851 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 210,72 € 20.02.2024 31.12.2024 11.04.2024 Zmluva
MAGDG2400005 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre OZ Odyseus. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Odyseus 31788734 81 369,67 € 19.02.2024 31.12.2024 19.02.2024 Zmluva
MAGDG2400001 Zmuva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre IPčko, o.z. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 65 898,80 € 19.02.2024 31.12.2024 19.02.2024 Zmluva
MAGBO2400017 Zmluva o zabezpečení činnosti poskytovania služieb v lesníctve a poľovníctve Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestské lesy v Bratislave 30808901 0,00 € 19.02.2024 31.12.2024 19.02.2024 Zmluva