Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286500012400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Vodovodná prípojka a SO 07 Kanalizačná prípojka k stavbe "RODINNÉ DOMY V LAMAČI", k.ú. Lamač, C-KN p.č. 1455 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vician Marek, MUDr. 743,79 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501032400 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí závätku č. 286501032400 uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a kanalizácie k stavbe "Technická infraštruktúra pre rodinné domy - ulica K Horánskej studni" v k. ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dúbravské záhrady 52466736 48,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501052400 Zmluva uzatvorená za účelom preloženia SO 39.3 Prekládky distribučnej skrine NN a káblového vedenia k stavbe „Obytný súbor Škultétyho, 2. fáza, zmena PH na Polyfunkčný objekt B10“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 22001/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bavint, s.r.o. 36725994 185,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501062400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Kanalizačná prípojka v Dúbravke pre parcelu č. 1960/1“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2231/6, 2234/1, 2234/2, 2236/1 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palka Peter, Ing. 260,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
MAGTS2400056 Zmluva o spolupráci pri prevádzke centra opätovného použitia na Jurigovom námestí v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 54 000,00 € 13.03.2024 30.04.2027 15.03.2024 Zmluva
312024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 31/2024 Národné osvetové centrum „TVOR*BA 2024 – Komorný sláčikový orchester Junior“ Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národné osvetové centrum 00164615 550,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Zmluva
ipz--000018 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - NSSDR Forutnáčik N20240312001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 320 000,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Zmluva
048800982400 pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/9 - zast.pl. vo výmere 13 m2, kúpna cena 4160,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Branikovič Štefan 4 160,00 € 13.03.2024 11.04.2024 Zmluva
ipz--000018 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - NSSDR Forutnáčik N20240312001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 320 000,00 € 13.03.2024 25.04.2024 Zmluva
222024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 22/2024 CESCI - Carpathia Seminár k projektu #ACCESS - Podpora právnej dostupnosti na slovensko-maďarskej hranici Mezanín a miestnosť na prípravu jedál a nápojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - Karpatia 35528346 500,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Zmluva
262024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 26/2024 Stanislav Trepáč Výstava Stano Trepáč - INAK - maľba 2023 Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trepáč Stanislav,Akad.maliar 400,00 € 12.03.2024 19.03.2024 18.03.2024 Zmluva
048801562400 pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/18 - zasta.pl. Vo výmere 17 m2,k.ú. Nové Mesto, kúpna cena 5440,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laca Peter 5 440,00 € 12.03.2024 25.03.2024 Zmluva
088301561801 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0156 18 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12153/24 a pozemku reg. „C“ parc. č. 12153/32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosenbachová Iveta, MUDr. 0,00 € 12.03.2024 26.03.2024 Zmluva
4090605232 Predmetom dodatku je predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka, reg. „C" KN, parc. č. 1558/3, novovytvorenej parc. č. 1558/6, novovytvorenej parc. č. 1557/7 a novovytvorenej parc. č. 1570/32. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bakošová Lucia 0,00 € 12.03.2024 03.04.2024 Zmluva
028639385523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93854_93855_93856_93857_93858 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trančík Ivan, Mgr. 20 252,48 € 11.03.2024 13.03.2024 Zmluva
028639351423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binder Peter,Ing. 1 396,17 € 11.03.2024 13.03.2024 Zmluva
028639400023023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Maruš Jaroslav 2 837,18 € 11.03.2024 13.03.2024 Zmluva
048801452400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/27, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Švaňa Peter, RNDr., CSc. 5 641,83 € 11.03.2024 13.03.2024 Zmluva
048801492400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/79, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laco Vladimír, Ing. 5 641,83 € 11.03.2024 13.03.2024 Zmluva
048801672400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/18, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bzdúch Peter, Ing. 5 641,83 € 11.03.2024 13.03.2024 Zmluva
152024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 15/2024 Národné osvetové centrum „TVOR*BA 2024 – komponovaný program zborového spevu a umeleckého prednesu“ Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národné osvetové centrum 00164615 450,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400057 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 15 897,56 eur pre Domov pre seniorov Golden Age v rozpočtovom roku 204. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 15 897,56 € 11.03.2024 31.12.2024 19.03.2024 Zmluva
Dodatok č. 1 61/91 Dodatok č. 1 k Protokolu č. 61/91 o zverení majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - parc. č. 576/1,3 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 08.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028639355623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93555_93556 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kačírová Ingrid,Ing. 3 060,62 € 08.03.2024 13.03.2024 Zmluva
028639383023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93830_93831 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vančová Andrea, JUDr. 9 983,26 € 07.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028639351923022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bučková Jela,Mgr. 1 379,40 € 07.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028639356423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováč Vojtech, RNDr. 1 343,22 € 07.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028634166422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojtová Kristína, Mgr. 381,68 € 07.03.2024 13.03.2024 Zmluva
028634116420011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Masaryková Jana, Mgr. 681,69 € 07.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501592400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501592400, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k budove Pohostinstva INKA, na pozemku E-KN p.č. 15574/500, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berisha Qaush, Ing. 578,75 € 06.03.2024 06.03.2024 Zmluva