Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286501822400 Zmluva o zrušení vecného bremena a zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501822400 uzatvorená za účelom rozšírenia oprávnených nehnuteľností v zmluve Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS 5, s.r.o. 50794922 0,00 € 19.03.2024 19.03.2024 Zmluva
322024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 32/2024 Beetle s.r.o. Nakrúcanie seriálu Dunaj - 6 séria Nádvorie Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEETLE s.r.o. 36737780 400,00 € 19.03.2024 26.03.2024 19.03.2024 Zmluva
MAGSP2400001 Rámcová dohoda č. MAGSP2400001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 773 439,84 € 19.03.2024 23.03.2027 22.03.2024 Zmluva
292024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 29/2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 475,00 € 19.03.2024 26.03.2024 24.04.2024 Zmluva
028639385923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93859_93860_93861 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peleščáková Diana, MSc. 10 616,62 € 18.03.2024 19.03.2024 Zmluva
028639360523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Púčik Štefan 1 432,35 € 18.03.2024 19.03.2024 Zmluva
028639360723022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ratkoš Peter, Ing. 1 403,23 € 18.03.2024 19.03.2024 Zmluva
048801732400 Kúpna zmluva č. 04 88 0173 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/366. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rajtár Ján 2 700,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Zmluva
272024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 27/2024 Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov Snem Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o.z. 42362024 200,00 € 18.03.2024 25.03.2024 22.03.2024 Zmluva
459/2023 Predmetom KZ je prevod vlastníckeho práva z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na hlavné mesto SR Bratislavu k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ od akademického sochára Ladislava Saba a fontány „Svetový poštár“ od akademického sochára Martin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Zmluva
2522D20033 VYKONÁVACIA DOHODAvo vzťahu k Memorandu o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačnéhoprogramu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE(ďalej len ,,Dohoda“) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vajnory 00304565 Stavebné práce, opravárenské práce 111 280,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Zmluva
252024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 25/2024 Alliance Art sp. z o. o. Koncert Piano and Cello Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alliance Art Sp. z. o. o. 52344585200000 950,00 € 17.03.2024 24.03.2024 18.03.2024 Zmluva
MAGTS2400063 Rámcová zmluva č. MAGTS2400063 - Prekladateľské a tlmočnícke služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEXMAN, s. r. o. 36810657 60 000,00 € 15.03.2024 17.03.2026 18.03.2024 Zmluva
MAGBO2400029 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 0,00 € 15.03.2024 30.04.2024 21.03.2024 Zmluva
919046424 Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi do 30.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tovtyn Adriana 0,00 € 15.03.2024 30.06.2024 25.03.2024 Zmluva
D311031BNT4/02 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra" 311031BNT4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Zmluva
D311031BNQ2/02 Dodatok č. 2 k Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho" 311031BNQ2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Zmluva
286501992400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501992400/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky NN prípojky k stavbe "Zastávka Krížna, Karadžičova ul. Smer Šancova", na pozemkohc reg. C-KN parc. č. 10450/44, 10444/2, 21329/1, k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 191,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
286501582400/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena, uzatvorený z dôvodu doplnenia údajov, vodovodná prípojka k záhrade, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamcová Oľga 0,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
286502052400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502052400, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom, Delená ul.", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 220, 263, k.ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Zuzana 1 592,20 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
MAGBO2400027 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii stavby: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“ č. 246707242100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zátišie 1 s.r.o. 52205843 0,00 € 14.03.2024 31.12.2025 15.03.2024 Zmluva
MAGTS2400070 Dodatok k zmluve o spolupráci MAGTS2300326 umožňuje HMBA udelenie sublicencie na používanie Diela v rozsahu udelenej licencie s ciešom zabezpečiť poskytovsnie relevantných geopriestorových informácií medzi zmluvnými stranami. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 14.03.2024 31.12.2030 15.03.2024 Zmluva
088816480204 dodatok č. 4 k k nájomnej zmluve č. 08 88 1648 02 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 0,00 € 14.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGBO2400028 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 14.03.2024 30.04.2026 18.03.2024 Zmluva
MAGBO2400030 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 Typ: Lite ramp, 70 cm Rozmery: Vnútorná šírka: 730 mm Vonkajšia šírka: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 0,00 € 14.03.2024 30.04.2024 18.03.2024 Zmluva
028634159222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelený Ján 283,92 € 14.03.2024 19.03.2024 Zmluva
028634160623014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magová Mária 195,50 € 14.03.2024 19.03.2024 Zmluva
048801222400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/34, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurík Dušan, Ing. 11 283,66 € 14.03.2024 21.03.2024 Zmluva
078300401001 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0040 10 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu nebytových priestorov v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ÚNIA miest Slovenska 30808847 0,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Zmluva
MAGSP2400009 PD Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 128 043,20 € 14.03.2024 31.12.2024 23.04.2024 Zmluva