Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400052 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 15 862,19 eur pre OAZIS - ZPS, o.z. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 31193897 15 862,19 € 01.03.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400054 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 16 132,04 eur pre NO Diaconia Svätý Jur v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur 45741239 16 132,04 € 01.03.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
212024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 21/2024 Národný inštitút vzdelávania mládeže Celoštátne kolo chemickej olympiády Zrkadlová sieň, Mezanín a miestnosť na prípravu jedál a nápojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 925,00 € 01.03.2024 08.03.2024 09.03.2024 Zmluva
MAGDG2400019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Občianske združenie STOPA v sume 40 536,50 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie STOPA Slovensko 42446341 40 536,50 € 01.03.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na nízkoprahové denne centrum prevádzkované neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 151 904,54 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OZ Vagus 42185971 151 904,54 € 01.03.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 97 051,59 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OZ Vagus 42185971 97 051,59 € 01.03.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
078800262400 Predmetom je nájom stavby trafostanice (A5) so súpis. č. 5648, situovanej na pozemku parc. č. 10132/10 k. ú. Nivy, zapísanej na LV č. 4053. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,20 € 01.03.2024 19.03.2024 Zmluva
Dodatok č.1 k 286503062300/0099 Dodatok uzatvorený za účelom predĺženia lehoty na uzatvorenie ostrej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bankovich Slavomír 0,00 € 01.03.2024 05.04.2024 Zmluva
118804640101 technické zhodnotenie objektu v celkovej investovanej výške fin. prostriedkov vo výške 288 908,10 eur (inštalovaná zelená strecha) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov seniorov ARCHA 30779278 0,00 € 01.03.2024 09.04.2024 Zmluva
028634161121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ondrkal Michal, MUDr. 850,09 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
162024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 16/2024 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Workshop - štátne občianstvo Zrkadlová sieň, Predsálie, Zasálie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 600,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028624161821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Onačilová Irena 2,82 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028623743414012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Márová Renáta 3,46 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028624165223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuchárik Dušan 2,10 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028634164922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sokolovská Gabriela 514,51 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028634166823012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lošoncziová Lenka, Mgr. 194,52 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028624166723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Radianska Nadežda, Ing.arch. 0,98 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
MAGTS2400054 Rámcová dohoda na profylaktické prehliadky a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení MAGTS2400054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ksmart s.r.o. 46892052 180 000,00 € 29.02.2024 29.02.2028 01.03.2024 Zmluva
028639381123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93811_93812_93813_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eko Kurier, s. r. o. 36681466 10 306,22 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028639383423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93834_93835_93836_93837_93838_93839_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zeman Viktor, Ing. 24 545,37 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028639355223022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Institorisová Jiřina 1 434,12 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028639364723022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93646_93647_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčí Július, Mgr. 2 758,80 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva
088300312400 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0031 24 00, predmetom ktorej je 1/2 spoluvlastnícky podiel pozemkov reg. "C" KN parc. č. 1511/38 vo výmere 718 m2 a parc. č. 1511/8 vo výmere 60 m2, spolu vo výmere 778 m2, k. ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BMX klub Rača 30808774 1,00 € 29.02.2024 04.03.2024 Zmluva
MAGDG2400040 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 22 645,15 eur pre VITAITA n.o. LEHNICE v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VITALITA n.o. LEHNICE 36084328 22 645,15 € 29.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400042 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 8 874,15 eur pre CSS Samaritán v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 8 874,15 € 29.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400043 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 18 977,28 eur pre TOLERANCIA22 n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOLERANCIA22 n.o. 54480264 18 977,28 € 29.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400050 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 4 922,73,- eur pre Pokoj a zdravie n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pokoj a zdravie, n.o. 45733325 4 922,73 € 29.02.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400051 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 14 400,- eur pre ALŽBETIN DOM, o.z. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALŽBETIN DOM, o.z. 42355761 14 400,00 € 29.02.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400053 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 14 325,80 eur pre Societas, o.z. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Societas, občianske združenie 51085941 14 325,80 € 29.02.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu sužbu nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 61 688,11 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 61 688,11 € 29.02.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva