Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028639355623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93555_93556 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kačírová Ingrid,Ing. 3 060,62 € 08.03.2024 13.03.2024 Zmluva
098506952300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Róbert Pitelka, Annamária Pitelková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pitelka Róbert Stavebné práce, opravárenské práce 1 513,44 € 08.03.2024 17.05.2024 Zmluva
028639383023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93830_93831 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vančová Andrea, JUDr. 9 983,26 € 07.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028639351923022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bučková Jela,Mgr. 1 379,40 € 07.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028639356423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováč Vojtech, RNDr. 1 343,22 € 07.03.2024 11.03.2024 Zmluva
028634166422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojtová Kristína, Mgr. 381,68 € 07.03.2024 13.03.2024 Zmluva
028634116420011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Masaryková Jana, Mgr. 681,69 € 07.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501592400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501592400, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k budove Pohostinstva INKA, na pozemku E-KN p.č. 15574/500, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berisha Qaush, Ing. 578,75 € 06.03.2024 06.03.2024 Zmluva
028639385123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93851_93852_93853 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurica Milan,Ing. 10 616,62 € 06.03.2024 11.03.2024 Zmluva
MAGSP2400004 Dodatok č.15 k ZoD NSMHD2- dodatočné práce v dôsledku zmien a nárokov Zhotoviteľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 234 466,61 € 05.03.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400045 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 23 491,84 eur pre Dom Matky Anny v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dom Matky Anny 53524144 23 491,84 € 05.03.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGTS2400023 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. MAGTS2200009 zo dňa 4.3.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 0,00 € 05.03.2024 04.03.2026 06.03.2024 Zmluva
MAGTS2400025 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. MAGTS2200010 zo dňa 4.3.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 0,00 € 05.03.2024 04.03.2026 06.03.2024 Zmluva
028639351223022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bátorová Lucia, Mgr. 1 396,17 € 05.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639358323022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93583_93648 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Neubauerová Zuzana, Ing. 5 581,15 € 05.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639382923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93827_93828_93829 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tatarková Silvia, JUDr. 10 555,20 € 05.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639355123022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Christovová Iveta 1 379,40 € 05.03.2024 07.03.2024 Zmluva
088301939902 Dodatok č. 08-83-0193-99-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0193-99-00 v znení Dodaku č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o. 31384421 0,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400055 Vyplatenie preddavku FPP vo výške 19 874,93 eur pre Harmónia života, n.o. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harmónia života, n.o. 37924168 19 874,93 € 05.03.2024 31.12.2024 12.03.2024 Zmluva
028634159623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanová Nadežda 459,95 € 05.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501082400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501082400/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetického zariadenia k stavbe "Rozšírenie areálu Prespor - obytná zóna" v k. ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 228,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286508342300/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508342300, uzatvorená za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, NN prípojka k novostavbe RD, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22244/3, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrík Ľuboš 0,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286501582300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamcová Oľga 12,47 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286501812400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812400/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty k existujúcej budove "Cukráreň a Pizzeria", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2820, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seč Mário, Ing. 89,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286501582400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamcová Oľga 12,47 € 04.03.2024 05.03.2024 Zmluva
MAGDG2400037 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 13 975,47 eur pre Casa Slovensko n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Casa Slovensko n.o. 45741140 13 975,47 € 04.03.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
028639362123022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Toma Štefan,RNDr. 1 379,40 € 04.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639380723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93804_93805_93806_93807 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hodoň Adam, Mgr. 11 712,30 € 04.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639384523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93845_93846_93847_93848_93849_93850 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvonárová Katarína, JUDr., PhDr. 17 097,53 € 04.03.2024 07.03.2024 Zmluva
192024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 19/2024 Bulharský kultúrny inštitút/Bulharské kultúrne a informačné stredisko Koncert-Mladé operné hlasy Bulharska Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie ZS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bulharské kultúrne a informačné stredisko 00441805 625,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Zmluva