Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001 Dohoda č. 0000001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Metropolitný inštitút Bratislavy 52324940 Stavebné práce, opravárenské práce 110 312,42 € 29.01.2024 31.01.2024 Zmluva
0000002 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s výpožičkou hnuteľných vecí, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 22.07.2022 31.08.2023 31.08.2022 Zmluva
0000017 Zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy Komunálneho podniku Bratislavy , skrátene KPB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 2 517 615,50 € 30.04.2024 30.04.2024 Zmluva
0000207 Dohoda o refundácii nákladov, ktorej predmetom je dohoda o refundácii nákladov súvislosti s dodávkou viacerých médií v objekte na Záporožskej 8 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 19 320,00 € 22.12.2022 20.01.2023 Zmluva
0000208 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme č. 08 83 0626 21 00 zo dňa 22.11.2021, nájom pozemkov reg. "C" parc. č. 1866/5 a 1866/6, k. ú. Petržalka, bez VS - ide o opačný nájom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie 36070190 0,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Zmluva
0000212 Predmetom dohody je bezodplatné odovzdanie pozemku registra E KN parc. č. 824/200 - ostatná plocha vo výmere 5562 m2, k. ú. Ružinov, LV č. 7927 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Okresný úrad Bratislava nepridelené 0,00 € 16.03.2023 30.03.2023 Zmluva
0000283 Darovacia zmluva, kde predmetom daru je projektová dokumentácia vrátane inžinierskych činností, stavebný materiál a stavebné práce v areáli ZUŠ Radlinského 53 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROXENTA Private Equity, s. r. o. 35962160 0,00 € 04.10.2022 17.10.2022 Zmluva
0000283/1 Dodatok č. 1 k darovacej zmluve uzatvorenej dňa 04.10.2022, kde predmetom daru je PD vrátane inžinierskych činností, stavebný materiál a stavebné práce v areáli ZUŠ Radlinského 53 v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROXENTA Private Equity, s. r. o. 35962160 0,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Zmluva
0000493 Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa - rekonštrukcia fasády (časť zadná fasáda)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 59 932,21 € 14.12.2022 18.01.2023 Zmluva
0000734 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Salayová Romana 1 884,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000735 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikulová Jana 1 452,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000736 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 136,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000737 Dodaotk č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 5 356,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000738 Dodatok č. 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blažičeková Iveta 3 672,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000740 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
0000741 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
0000744 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mihalovičová Lenka 3 036,00 € 17.10.2022 31.10.2023 20.10.2022 Zmluva
0000745 Dodatok č. 15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 6 948,00 € 13.10.2022 20.10.2022 Zmluva
0000746 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimonová Emília 1 842,00 € 19.10.2022 31.03.2023 21.10.2022 Zmluva
00075/2023-OV-0250013/23-00 Protokol č. 00075/2023-OV-0250013/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 21740/6,12 v k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00090/2023-OV-0250016/23-00 Protokol č. 00090/2023-OV-0250016/23-00 o odovzdaní pozemkov parc. č. 1460, 1461 a 1440/2 v k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Zmluva
00094/2023-OV-0250017/23-00 Prokol č. 00094/2023-OV-0250017/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 15280/1, 15284/113, 114 a nasl. v k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
002/2024 Kúpna zmluva č. 002/2024, ktorej predmetom je predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2797/2 - záhrady vo výmere 27 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vencelová Zuzana 6 000,00 € 18.01.2024 22.02.2024 Zmluva
00286/2023-OV-0250038/23-00 Protokol č. 00286/2023-OV-0250038/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 662/200 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00354/2023-OV-0250047/23-00 Protokol č. 00354/2023-OV-0250047/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 5943/3,4,5 v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00395/2023-OV-0250053/23-00 Protokol č. 00395/2023-OV-0250053/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 2358/1, 2567, 3803/2 a nasl. v k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
0101132023 Zmluva č. 113/2023 o prevode nebytového priestoru, zmluvu uzatvorila mestská časť Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SK Centre a.s. 35882981 40 000,00 € 01.06.2023 13.07.2023 Zmluva
012023NZ Protokol č. 012023 NZ o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: Stavebné úpravy Domu smútku na Martinskom cintoríne v MČ Bratislava - Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 0,00 € 18.04.2023 19.04.2023 Zmluva
022023NZ Protokol č. 02 2023 NZ o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: Stavebné úpravy terasy vrátane hydroizolácie - Krematórium v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 0,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Zmluva
02561/2022-OV-0250214/22-00 Protokol č. 02561/2022-OV-0250214/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého je pozemok parc. č. 3232/100, k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »