Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s výpožičkou hnuteľných vecí, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 22.07.2022 31.08.2023 31.08.2022 Zmluva
0000207 Dohoda o refundácii nákladov, ktorej predmetom je dohoda o refundácii nákladov súvislosti s dodávkou viacerých médií v objekte na Záporožskej 8 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 19 320,00 € 22.12.2022 20.01.2023 Zmluva
0000208 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme č. 08 83 0626 21 00 zo dňa 22.11.2021, nájom pozemkov reg. "C" parc. č. 1866/5 a 1866/6, k. ú. Petržalka, bez VS - ide o opačný nájom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie 36070190 0,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Zmluva
0000283 Darovacia zmluva, kde predmetom daru je projektová dokumentácia vrátane inžinierskych činností, stavebný materiál a stavebné práce v areáli ZUŠ Radlinského 53 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROXENTA Private Equity, s. r. o. 35962160 0,00 € 04.10.2022 17.10.2022 Zmluva
0000283/1 Dodatok č. 1 k darovacej zmluve uzatvorenej dňa 04.10.2022, kde predmetom daru je PD vrátane inžinierskych činností, stavebný materiál a stavebné práce v areáli ZUŠ Radlinského 53 v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROXENTA Private Equity, s. r. o. 35962160 0,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Zmluva
0000493 Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa - rekonštrukcia fasády (časť zadná fasáda)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 59 932,21 € 14.12.2022 18.01.2023 Zmluva
0000734 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Salayová Romana 1 884,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000735 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikulová Jana 1 452,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000736 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 136,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000737 Dodaotk č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 5 356,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000738 Dodatok č. 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blažičeková Iveta 3 672,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000740 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
0000741 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
0000744 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mihalovičová Lenka 3 036,00 € 17.10.2022 31.10.2023 20.10.2022 Zmluva
0000745 Dodatok č. 15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 6 948,00 € 13.10.2022 20.10.2022 Zmluva
0000746 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimonová Emília 1 842,00 € 19.10.2022 31.03.2023 21.10.2022 Zmluva
02561/2022-OV-0250214/22-00 Protokol č. 02561/2022-OV-0250214/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého je pozemok parc. č. 3232/100, k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02564/2022-OV-0250216/22-00 Protokol č. 02564/2022-OV-0250216/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 7998 a 8129 v k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02581/2022-OV-0250218/22_00 Protokol č. 02581/2022-OV-025218/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 1184/400, 1595/300 a nasl. v k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02598/2022-OV-0250221/22-00 Protokol č. 02598/2022-OV-0250221/22-00, o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obvcí, predmtom ktorého sú pozemky parc. č. 700, 1532/200 a 1533/200 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02618/2022-OV-0250224/22-00 Protokol č. 02618/2022-OV-0250224/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, ktorého predmetom sú pozemky parc. č. 3119/2, 3121/2, 3130 a nasl. v k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02655/2022-OV-0250226/22-00 Protokol č. 02655/2022-OV-0250226/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 389, 393, 644/3 a nasl. v k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02667/2022-OV-0250227/22-00 Protokol č. 02667/2022-OV-0250227/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 3582/2, 3583/2, 20013 a nasl. v k. ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02677/2022-OV-0250229/22-00 Protokol č. 02677/2022-OV-0250229/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 2013, 10148 a nasl. v k. ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
028623772215012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martinkovičová Alena 1,29 € 05.12.2022 07.12.2022 Zmluva
028624026319012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mihalik Miloš, Ing. 1,77 € 06.12.2022 07.12.2022 Zmluva
028624027619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lančarič Jozef 1,77 € 15.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624035019012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šajbenová Anna 2,54 € 17.10.2022 19.10.2022 Zmluva
028624035419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stranský Ivan 2,61 € 07.11.2022 16.11.2022 Zmluva
028624035519012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petráš Dušan, Ing. 2,61 € 04.10.2022 10.10.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »