Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZDR0000001 Dodatok č. 2 k zmluve o združení 1/1996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Zmluva
Z311031CGG4 Zmluva o PNFP: Trolejbusová trat Trencianska – Hranicná, meniaren Kaštielska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 93 717,50 € 27.10.2022 07.11.2022 Zmluva
Z311030CGG4 Zmluva o PNFP: Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 93 717,50 € 27.10.2022 04.11.2022 Zmluva
UV SR 124/2023 Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce a mesta s účelovým určením - dotácia, pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského na rekonštrukciu budovy školy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 5 000,00 € 17.04.2023 02.05.2023 Zmluva
UHAM00001 Uvedené strany týmto memorandom vyjadrujú a potvrdzujú svoj zámer podpory procesu budovania časti celomestského centra v Bratislave – Petržalke v území medzi Starým mostom a Prístavným mostom (zámer verejne známy ako projekt Nové Lido). Konajú tak uvedomu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popper Capital, s.r.o. 35957174 0,00 € 04.04.2023 04.04.2023 Zmluva
UFZS0001 Zmluva o spolupráci s BDC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 42267111 900,00 € 04.10.2023 30.06.2024 17.10.2023 Zmluva
UCBDZ00004 Dar podľa tejto Zmluvy je určený výlučne na úhradu finančných nákladov resp. poplatkov súvisiacich so zabezpečením, realizáciou projektu Welcome classes. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Volkswagen Slovakia 42137527 15 000,00 € 20.12.2023 31.12.2024 06.02.2024 Zmluva
UCBDZ00003 Darovacia zmluva na základe Memoranda o porozumení (Memorandum of Understanding) uzavretého medzi Detským fondom Organizácie spojených národov (“UNICEF”) a HM SR Bratislavou. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Detský fond OSN (UNICEF) 55099572 1 275 675,50 € 08.08.2023 30.08.2024 02.11.2023 Zmluva
UCBDZ00002 Cieľom Listu je posilniť: spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti ochrany a začleňovania žiadateľov o azyl, utečencov vrátane osôb s dočasným útočiskom a osôb bez štátnej príslušnosti (d'alej len "prijemcovia" tejto spolupráce) a poskytovania služ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNHCR Slovensko 00000004 0,00 € 24.11.2023 24.10.2024 02.02.2024 Zmluva
SX/27 Optické pripojenie pre ZŠ Ondreja Nepelu Celková cena za pripojenie je navrhovaná na 22560 Eur bez DPH mesćné platby vo výške: 470 Eur bez DPH/48m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 22 560,00 € 02.02.2024 30.08.2028 09.02.2024 Zmluva
SX/26 Služba pripojenia do optickej metropolitnej siete je zriadenie a prevádzkovanie prístupu metropolitnej optickej siete. Celková cena za danú implementáciu je navrhovaná na 268 600,00 ER bez DPH na obdobie 48 mesiacov. Hlavné mesto navrhuje v mesačných Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 0,00 € 30.11.2023 29.11.2027 01.02.2024 Zmluva
SX/25 Cieľom spolupráce založenej touto Zmluvou pre BTB je rozvoj turistickej informačnej infraštruktúry, propagácia produktov cestovného ruchu v destinácii, ako aj propagácia samotnej destinácie. Finančné prostriedky, ktorými sa BTB bude podieľať na spoluprá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 0,00 € 11.12.2023 31.12.2023 01.02.2024 Zmluva
SX/24 Hl. mesto SR BA poskytne MSP prístup do MOS na dobu 48 mesiacov: pripojenie do internetu pre Tyršák 1 - 20Eur/bez DPH pripojenie do internetu pre Tyršák 2 - 20Eur/bez DPH pripojenie do internetu pre Hl. stanica - 20Eur/bez DPH poplatok sa bude realiz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 0,00 € 27.11.2023 26.11.2023 01.02.2024 Zmluva
SX/23 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s vývojom, vývinom a používaním softvéru. V rámci prípravy digitálnej služby kupaliska.bratislava.sk pre objednávateľa dodávateľ vyvíja v prospech objednávateľa sof Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 0,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Zmluva
SVDU0001 Dohoda o urovnaní Woal developer - Nové PKO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WOAL s. r. o. 35910755 8 180 000,00 € 21.08.2023 21.08.2023 Zmluva
SSV/ODB/01/2023 Darovacia zmluva na základe ktorej Hl.m.SR Bratislava prijalo vecný dar v podobe nábytku do krízového bytu na Budyšínskej ul.č.1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 25.07.2023 26.07.2023 26.07.2023 Zmluva
SNBZZU22006 Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 100/123/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 0,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Zmluva
SNBZZU22005 Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 100/122/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 0,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Zmluva
SNBZZU22004 Zmluva o úvere č. 100_123_2023 - Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 0,00 € 28.07.2023 03.08.2023 Zmluva
SNBZZU22003 Zmluva o úvere č. 100_122_2023 - Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 28.07.2023 03.08.2023 Zmluva
SNBZZU22002 Záložná zmluva Metro č.100_123_2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 165 390,00 € 05.09.2023 11.09.2023 Zmluva
SNBZZU22001 Záložná zmluva Metro č. 100_122_2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 2 426 170,00 € 05.09.2023 11.09.2023 Zmluva
SNBZPD000006 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0014-PRB/2023 o poskytovaní dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
SNBZPD000005 Dodatok č. 1 k zmluve č. 013-PRB/2023 o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
SNBZPD000004 Dodatok č. 1 k zmluve č. 001-NNB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
SNBZPD000003 Zmluva č. 013-PRB/2023 o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republik 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 1 617 450,00 € 09.08.2023 16.08.2023 Zmluva
SNBZPD000002 Zmluva č. 0014-PRB/2023 o poskytovaní dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republik 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 70 580,00 € 09.08.2023 18.08.2023 Zmluva
SNBZPD000001 Zmluva č. 001-NNB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republik 2020799209 Stavebné práce, opravárenské práce 2 735 840,00 € 09.08.2023 16.08.2023 Zmluva
SNBZoS000001 Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská organizácia bývania sa dohodli na podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Organizácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOB n.o. 36077780 1 000,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Zmluva
SIDaI/21 Garantované pripojenie do MOS - 1270 € / mesačne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 0,00 € 24.03.2023 22.03.2027 24.03.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »