Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGSP2200036 "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BENSTAV s.r.o. 34139885 299 275,34 € 15.07.2022 15.12.2022 18.07.2022 Zmluva
MAGBO2200035 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 14.04.2022 14.04.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200036 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 27.04.2022 27.04.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200056 Bezodplatná zmluva o spolupráci s Depaul Slovensko n.o. - dostupné bývanie rozširovanie (dodatok č. 1 k memorandu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200266 BVS - cisterna s pitnou vodou pre PZ a MsP na podujatí Dúhový pride 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 18.07.2022 23.07.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGBO2200045 Cenník č. 1/2021 IDS BK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.06.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200051 Centrum pre dočasné krátkodobé ubytovanie cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 0,00 € 16.08.2022 16.02.2023 16.08.2022 Zmluva
MAGBO2200039 Dar pre Mestské karanténne zariadenie - mobilná klimatizácia Hantech 9.000BTU v hodnote 199 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komerční banka, a.s., pobočka zahrani 47231564 0,00 € 26.07.2022 31.07.2022 03.08.2022 Zmluva
220D10005 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 9 509,88 € 20.07.2022 26.07.2022 Zmluva
2522D20005 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matys Michal,Mgr. 0,00 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
2522D20008 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mravčáková Michaela 0,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Zmluva
MAGBO2200042 Darovacia zmluva - bezodplatná s Accenture, ktorej predmetom je darovanie monitorov pre OSP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 03.08.2022 31.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGBO2200043 Darovacia zmluva - bezodplatná, na prijatie daru nemocničných postelí od Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, M 17318424 0,00 € 12.09.2022 31.08.2022 21.09.2022 Zmluva
0000737 Dodaotk č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 5 356,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
088802012001 Dodatkom prišlo k rozšíreniu predmetu nájmu o pozemky parc. č. 641/17 a nasl. k. ú. Lamač, parc. č. 3446/161 k. ú. Dúbravka, parc. č. 2823/18 a nasl. k. ú. Devínska Nová Ves, k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 27 329,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
088800842001 Dodatkom prišlo k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného pri pozemku k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 903,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
048801682201 Dodatok č. 04 88 0168 22 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0168 22 00 na pozemok reg. C KN parc. č. 11371/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m? k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bobovník Daniel, Ing. 0,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Zmluva
088300691412 Dodatok č. 08 83 0069 14 12 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu z dôvodu realizácie stavby soc. zariadenia pre vodičov MHD v Slávičom údolí na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2985/2 - ostatná plocha, k. ú. Kar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 0,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Zmluva
088801631601 Dodatok č. 08 88 0163 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801631600, ktorej predmetom je nájom pozemku v k. ú. Poduajské Biskupice, reg. E KN parc. č. 69 v podiele 1/24, LV č. 3837. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nagy Attila 88,75 € 09.09.2022 12.09.2022 Zmluva
MAGBO2200046 Dodatok č. 1 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 12.11.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200061 Dodatok č. 1 k memorandu (projekt dostupného bývania) - prizvanie ďalších partnerov (MVO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Proti prúdu 36068781 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200060 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2017/0282 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s 35919001 0,00 € 24.08.2022 08.09.2027 22.09.2022 Zmluva
MAGSP2200059 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Predmetom dodatku je navýšenie jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Dodatku - Cenník. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 09.09.2022 14.01.2026 13.09.2022 Zmluva
128612020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korčeková Ingrid, Ing. 3 027,38 € 06.07.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGDG2200295 Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/012/2022 o poskytnutí finačného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným posky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OPATRÍME VÁS n.o. 50001868 37 797,12 € 27.07.2022 31.12.2022 08.08.2022 Zmluva
286501172100/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501172100/0099, uzatvorený z dôvodu predĺženia trasy uloženia vsakovacieho zariadenia na dažďovú vodu zo striech garáží, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3400/6, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BARYT, s.r.o. 35792175 122,00 € 18.07.2022 18.07.2022 Zmluva
286507042000/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507042000/0099, uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba "Bytový dom - Železničná", k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železničná s. r. o. 53683196 0,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGSP2200040 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100085 na Rekonštrukciu vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMM s.r.o. 50986121 23 772,16 € 16.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGSP2200037 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2200011 na Podzemné garáže Uršulinska 2 - odstránenie zatekania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 7 226,18 € 15.07.2022 30.09.2022 22.07.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »