Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma  Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200483 Dodatok č. 1 - Zabezpečenie zberu a prepravy KO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 -5 040 000,00 € 22.12.2022 14.07.2027 22.12.2022 Zmluva
MAGSP2300049 PS Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 -1 311,90 € 03.11.2023 02.11.2023 03.11.2023 Zmluva
MAGTS2200204 Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 0,00 € 04.07.2022 01.07.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200023 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 a 30100-085 Názov: Prenosné skladacie ultraľahké nájazdové rampy 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 0,00 € 21.04.2022 30.04.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200031 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní k projektu INTERREG Mosquito Bioregulation medzi HLM BA SR, BSK a TTSK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 30.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200022 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 Typ: Lite ramp, 70 cm Rozmery: Vnútorná šírka: 730 mm Vonkajšia šírka: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 0,00 € 13.07.2022 30.04.2023 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200035 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 14.04.2022 14.04.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200036 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 27.04.2022 27.04.2022 14.07.2022 Zmluva
118803432200 Protokol č. 11 88 0343 22 00 o odňatí pozemku "C" KN parc. č. 3110/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, LV č. 2159, k.ú. Petržalka, zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200172 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 0,00 € 04.05.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200279 Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby ,,Spojovacia komunikácia Chalupkova-Landererova" a realizácii jej prvej etapy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Portum Towers, s.r.o. 36666467 0,00 € 18.07.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
248803982200 Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka príde k bezodplatnému postúpeniu práv a povinností k vodnej stavbe "Tyršák 2020, Tyršovo námestie Bratislava - vodovodná a kanalizačná prípojka". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGBO2200028 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri umiestnení Podmieoujúcej investície, ako aj jej povolení, realizácii a kolaudácii, s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MCP Development, s.r.o. 51821486 0,00 € 19.07.2022 30.05.2032 22.07.2022 Zmluva
058804112200/0099 Zmluva uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa stavby so súpis. č. 18265 - bufet, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 4358/66 a na časti pozemku parc. č. 4358/1 k. ú. Trnávka, zapísaného na LV č. 5276, za kúpnu cenu 26 663,16 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hukel Miroslav, Ing., PhD. 0,00 € 07.07.2022 22.07.2022 Zmluva
MAGBO2200037 O sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v ZD MČ Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 22.07.2022 25.07.2027 22.07.2022 Zmluva
048801682201 Dodatok č. 04 88 0168 22 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0168 22 00 na pozemok reg. C KN parc. č. 11371/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m? k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bobovník Daniel, Ing. 0,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGTS2200267 Dodatok č.2 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie 2ks prístupov pre terminály v parkomate na Nám. Franza Liszta + 2ks prístupov pre terminály v parkomate na Tyršovom nábreží - parkovacia politika. Doba neurčitá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 0,00 € 25.07.2022 31.12.2023 26.07.2022 Zmluva
MAGTS2200268 Dodatok č.3 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie POS terminálov pre klientské miesta, miestne úrady a magistrát - parkovacia politika. Doba neurčitá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 0,00 € 25.07.2022 31.12.2023 26.07.2022 Zmluva
286504512200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia optického kábla k stavbe "Dátové prepojenie Karácsonyiho paláca a trafostanice Grasalkovičovho paláca" na pozemku reg. C-KN parc. č. 7721/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kancelária prezidenta SR 30845157 0,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
286504502200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Elektrické prepojenie Karácsonyiho paláca a trafostanice Grasalkovičovho paláca" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 7721/1 a 7721/39 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kancelária prezidenta SR 30845157 0,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
B-09/2022 úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zložiek komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 50383230 0,00 € 13.07.2022 27.07.2027 26.07.2022 Zmluva
MAGTS2200290 Dodatok č. 2 k rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb z 31.03.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 53204786 0,00 € 29.07.2022 31.12.2023 29.07.2022 Zmluva
OKDSVB00000876 Zmluva o zriadení vecného bremena, uzatvorená z dôvodu zriadenia vecného bremena pre tretí jazdný pruh na Landererovej ulici v rámci projektu "Obytný súbor Čulenova" a k projektu "Čulenova - New City Center, IV. obytná veža", k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKY PARK RESIDENCES s. r. o. 51467674 0,00 € 18.07.2022 01.08.2022 Zmluva
MAGSP2200045 ZoS_cyklomost Dúbravka a Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 0,00 € 01.08.2022 01.08.2027 02.08.2022 Zmluva
286502042100/0099/1 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia VN prípojky a prípojky plynu k stavbe "Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ul., Bratislava", k.ú. Dúbravka, pozemok reg. C-KN p.č. 1438, LV č. 847 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENNEL, s. r. o. 44728930 0,00 € 26.07.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200300 Dodatok č. 1. Rámcovej dohody č. MAGTS2100145 - navýšenie jednotkových cien +15% na 200 ks lavičiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 0,00 € 02.08.2022 23.06.2024 03.08.2022 Zmluva
MAGBO2200039 Dar pre Mestské karanténne zariadenie - mobilná klimatizácia Hantech 9.000BTU v hodnote 199 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komerční banka, a.s., pobočka zahrani 47231564 0,00 € 26.07.2022 31.07.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGBO2200042 Darovacia zmluva - bezodplatná s Accenture, ktorej predmetom je darovanie monitorov pre OSP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 03.08.2022 31.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200293 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu mestskej ubytovne Fortuna - 1. Energetická obnova budovy / 2. Modelová rekonštrukcia jedného podlažia v obytnom trakte /3. passport elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r 35893303 0,00 € 29.07.2022 30.04.2022 04.08.2022 Zmluva
MAGBO2200040 Výrobky IKEA - Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 24.06.2022 24.06.2022 05.08.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »