Zmluva č. 058804112200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Hukel Miroslav, Ing., PhD.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 058804112200/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa stavby so súpis. č. 18265 - bufet, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 4358/66 a na časti pozemku parc. č. 4358/1 k. ú. Trnávka, zapísaného na LV č. 5276, za kúpnu cenu 26 663,16 eur.
 • Dátum uzavretia: 07.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Dátum zverejnenia: 22.07.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie