Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2200045 Cenník č. 1/2021 IDS BK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.06.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGTS2100161 Rámcová zmluva o spolupráci - projektový manažment, inžinierska činnosť, odborná činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 149 300,00 € 10.08.2021 31.12.2021 14.09.2022 Zmluva
MAGBO2200046 Dodatok č. 1 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 12.11.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
1012022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 101/2022 JEFFO.TV s.r.o. Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 jeffo.tv s. r. o. 50679830 200,00 € 18.01.2022 25.10.2022 24.10.2022 Zmluva
MAGBO2200035 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 14.04.2022 14.04.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200023 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 a 30100-085 Názov: Prenosné skladacie ultraľahké nájazdové rampy 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 0,00 € 21.04.2022 30.04.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200036 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 27.04.2022 27.04.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGTS2200172 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 0,00 € 04.05.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGDG2200245 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Prevencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Brána do života 31804713 13 203,15 € 01.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGDG2200254 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Deti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRO VIDA, o. z. 37927051 5 645,64 € 01.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGDG2200256 Zmluva o poskytnutí dotácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Moje šťastné dieťa, o. z. 52098036 5 000,00 € 07.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200215 Tyršovo nábrežie OM20011485 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 07.06.2022 31.12.2030 09.08.2022 Zmluva
MAGTS2200250 Zmluva upravuje vzajomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OmamaShopCafe s.r.o. 47372443 4 800,00 € 10.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
098501692200 Nájomná zmluva k bytu, Ing. Anton Drobný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobný Anton, Ing. 521,28 € 10.06.2022 22.08.2022 Zmluva
MAGTS2200253 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 4 800,00 € 13.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
413000222 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Záhorská Bystrica, registra „C" KN, parc. č. 2648/397, 2648/398, 2652/254, 4120/823, 4120/825, 4120/839, 4120/842, 4122/39-62 do vlastníctva kupujúcich. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obal Jozef 66 020,00 € 13.06.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200251 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 4 800,00 € 14.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200249 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 4 800,00 € 14.06.2022 31.12.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200260 Dodatok č. 3 ku PD na stavbu bytového domu s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania v projekte "Bytový súbor Terchovská" v MČ Bratislava-Ružinov v k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 The Büro, s.r.o. 07730209 3 043,20 € 15.06.2022 01.06.2023 14.07.2022 Zmluva
MAGTS2200252 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZERS s. r. o. 54103533 4 800,00 € 15.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
532022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Spoločnosť J.K.MErtza Zrkadlová sieň 46. Gitarový festival J.K.Mertza - Zoran Dukič - Aniello Desiderio Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť J. K. Mertza, o.z. 42131570 200,00 € 20.06.2022 27.06.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200187 Penetračné testy pri vývoji a rozvoji digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AEC s. r. o. 31384072 60 000,00 € 21.06.2022 17.05.2026 21.07.2022 Zmluva
088801441701 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801441700 - predmet nájmu: pozemok reg. "E" parc. č. 4750- orná pôda vo výmere 193 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 7887 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ivák Rudolf 123,12 € 21.06.2022 08.08.2022 Zmluva
098503152200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Margita Hasalíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hasalíková Margita 821,76 € 21.06.2022 07.12.2022 Zmluva
098503762200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mariana Röderová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Röderová Marianna 961,20 € 22.06.2022 07.12.2022 Zmluva
18830719110001 Dodatok č. 18830719110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307191100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830717110001 Dodatok č. 18830717110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307171100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830718110001 Dodatok č. 18830718110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307181100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK Tower Bratislava s. r. o. 35930691 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
098503142200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Monika Goldová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Goldová Monika 756,12 € 23.06.2022 07.12.2022 Zmluva
088303362200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN, parc. č. 3144/33, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 4 689 m2 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3728 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lobpreis Oldřich 3 733,20 € 24.06.2022 19.07.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »