Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200204 Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 0,00 € 04.07.2022 01.07.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200023 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 a 30100-085 Názov: Prenosné skladacie ultraľahké nájazdové rampy 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 0,00 € 21.04.2022 30.04.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGSP2200031 Predmetom dodatku č. MAGSP2200031 je navýšenie pôvodnej hodnoty Rámcovej dohody č. MAGSP1900002 zo sumy 32 264 141,72 EUR bez DPH na sumu 37 100 536,56 EUR bez DPH v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 5 803 673,81 € 06.07.2022 28.02.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGDG2200245 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Prevencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Brána do života 31804713 13 203,15 € 01.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGDG2200256 Zmluva o poskytnutí dotácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Moje šťastné dieťa, o. z. 52098036 5 000,00 € 07.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGDG2200254 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Deti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRO VIDA, o. z. 37927051 5 645,64 € 01.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGSP2200033 Zmluva o dielo na akciu: Oprava a údržba vnútorných priestorov BKIS Židovská 1 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGORA s.r.o. 52833071 73 060,96 € 30.06.2022 31.08.2022 07.07.2022 Zmluva
MAGTS2200225 Predmetom Zmluvy je záväzok vykonávať pre Objednávateľa službu: organizačné a technické zabezpečenie konferencií organizovaných pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, a SŠ na území HMBA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 99 600,00 € 01.07.2022 31.12.2025 07.07.2022 Zmluva
MAGSP2200034 Stavebné práce - Urban Fitness Bratislava - Workout pod Mostom SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 Stavebné práce, opravárenské práce 154 668,73 € 01.07.2022 01.09.2022 04.07.2022 Zmluva
MAGBO2200031 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní k projektu INTERREG Mosquito Bioregulation medzi HLM BA SR, BSK a TTSK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 30.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200235 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na vykonanie diela - zabezpečenie reštaurátorských výskumov na stavbu: "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLA 13970445 15 472,20 € 27.06.2022 26.09.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200224 Rámcová dohoda na poskytovanie služieb dezinsekčného zásahu liahnísk komárov a iného škodlivého hmyzu na území Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ecoder s.r.o. 50105787 69 996,00 € 01.07.2022 30.06.2024 13.07.2022 Zmluva
532022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Spoločnosť J.K.MErtza Zrkadlová sieň 46. Gitarový festival J.K.Mertza - Zoran Dukič - Aniello Desiderio Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť J. K. Mertza, o.z. 42131570 200,00 € 20.06.2022 27.06.2022 13.07.2022 Zmluva
542022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Bratislava Music Agency, s.r.o. Zrkadlová sieň a Mezanín Medzinárodný mládežnícky hudobný festival I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
562022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Viera Hucovičová Zrkadlová sieň a Galéria Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hucovičová Viera, Bc. 100,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
582022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom JUDr. Marko Surkoš Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Surkoš Marko, JUDr. 300,00 € 04.07.2022 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
552022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Lenka Čierniková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čierniková Lenka 400,00 € 30.06.2022 08.07.2022 13.07.2022 Zmluva
572022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Zuzana Horníková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horníková Zuzana 100,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
602022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku Nádvorie sv. Juraja, Nádvorie sv. J. Nepomuckého, Nádvorie Uršulínska 6, Zrkadlová sieň, Mezanín Recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Francúzska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ambasade de France en Slovaquie Veľvysl 30804035 1 225,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
128612020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korčeková Ingrid, Ing. 3 027,38 € 06.07.2022 13.07.2022 Zmluva
592022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom OZ Galéria drôtu Justiho sieň Vtáky v drôte (drotárska výstava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GALÉRIA DRÔTU 51824566 400,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
088303392200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 1235 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 234 m? zapísaného na LV č. 5920 a pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2479/6 - ostatná plocha vo výmere 5 m?, k. ú. Dúbravka, zapísané Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ITB Development a.s. 35870176 1 195,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624061619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 40616 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pätoprstý Vladimír 1,98 € 27.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčír Ľubor 365,75 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104420011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kontra Peter,Ing. 247,18 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634095820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wernerová Petra 287,21 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624113821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41138 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bachratý Jozef 2,50 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634112422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhrín Pavel, Dr.Doc. 578,81 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624067919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vašeková Ľubica, RNDr. 1,82 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624112619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41126 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hurtošová Anna 1,98 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »