Zmluva č. 088303392200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088303392200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 1235 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 234 m? zapísaného na LV č. 5920 a pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2479/6 - ostatná plocha vo výmere 5 m?, k. ú. Dúbravka, zapísané
  • Dátum uzavretia: 01.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1 195,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie