Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod.  Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
562022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Viera Hucovičová Zrkadlová sieň a Galéria Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hucovičová Viera, Bc. 100,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
582022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom JUDr. Marko Surkoš Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Surkoš Marko, JUDr. 300,00 € 04.07.2022 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
552022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Lenka Čierniková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čierniková Lenka 400,00 € 30.06.2022 08.07.2022 13.07.2022 Zmluva
572022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Zuzana Horníková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horníková Zuzana 100,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
128612020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korčeková Ingrid, Ing. 3 027,38 € 06.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624061619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 40616 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pätoprstý Vladimír 1,98 € 27.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčír Ľubor 365,75 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104420011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kontra Peter,Ing. 247,18 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634095820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wernerová Petra 287,21 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624113821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41138 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bachratý Jozef 2,50 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634112422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhrín Pavel, Dr.Doc. 578,81 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624067919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vašeková Ľubica, RNDr. 1,82 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624112619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41126 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hurtošová Anna 1,98 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ambrová Adriana 416,38 € 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634113221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlíková Katarína,Mgr. 262,36 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zálešák Alan, Ing. 197,66 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634113522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HUMAJ Igor, Ing. 459,63 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634111521014 Zmluva o prevode spoluvlastníkeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kandravá Katarína, PHDr. 336,46 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Labik Patrik, Ing. 309,52 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
286504162200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504162200/0099, uzatvorená za účelom rekonštrukcie existujúcich prípojok inžinierskych sietí k existujúcemu Pohostinstvu INKA, na pozemku reg. E-KN parc. 15574/500, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berisha Qaush, Ing. 500,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286504152200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504152200, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ovocnej ulici, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kormoss Peter 40,20 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
058803652200 Predmet - prevod poz. reg. "E" p.č. 1859 - orná pôda vo výmere 3419 m2, k.ú. Lamač, spol. podiel 1/2, do vl. hl.m. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hauskrecht Dušan 85 475,00 € 04.07.2022 04.07.2022 14.07.2022 Zmluva
088304172200 Zmluva o nájme pozemkov, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov parc. č. 1198 a 1240 k. ú. Čunovo o spoločnej výmere 120 m2 za účelom vybudovania časti verejnej komunikácie a jej následné odovzdanie do vlastníctva hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefanšich Ján 600,00 € 07.07.2022 18.07.2022 Zmluva
098504392200 lkjd fôdsngoifd jnbaofkhb apdmhbapjhbpmbfdbnbmnblkn Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lakatošová Andrea 855,05 € 12.07.2022 18.07.2022 Zmluva
088303362200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN, parc. č. 3144/33, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 4 689 m2 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3728 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lobpreis Oldřich 3 733,20 € 24.06.2022 19.07.2022 Zmluva
048804282200 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto registra „C" KN, parc. č. 23028/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 46 m2 a parc. č. 23028/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m2 do podiel.spoluvlastníctva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tůma Filip, Mgr. art. 50 607,98 € 18.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 Zmluva
288803612200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0361 22 00, ktorým sa zriaďuje právo prechodu a prejazdu na pozemku reg. C KN parc. č. 5617/1 ako diel 1 vo výmere 25 m2 a na pozemku reg. C KN parc. č. 22306/29 ako diel 2 vo výmere 43 m2.k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Feketeová Zuzana, Mgr. 1 221,54 € 18.07.2022 19.07.2022 Zmluva
9190444221 Prechodné ubytovanie v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šipošová Melánia Stavebné práce, opravárenské práce 1 055,00 € 06.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624103620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mlynár Peter,Ing. 0,51 € 14.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624027619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lančarič Jozef 1,77 € 15.07.2022 20.07.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »