Zmluva č. 286504152200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Kormoss Peter
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286504152200
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504152200, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ovocnej ulici, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1, k.ú. Jarovce
 • Dátum uzavretia: 14.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 40,20 €
 • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie