Zmluva č. 048804282200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Tůma Filip, Mgr. art.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048804282200
 • Názov zmluvy: Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto registra „C" KN, parc. č. 23028/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 46 m2 a parc. č. 23028/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m2 do podiel.spoluvlastníctva
 • Dátum uzavretia: 18.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 18.07.2022
 • Celková hodnota: 50 607,98 €
 • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie