Zmluva č. 088303362200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Lobpreis Oldřich
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 088303362200
 • Názov zmluvy: Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN, parc. č. 3144/33, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 4 689 m2 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3728
 • Dátum uzavretia: 24.06.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 3 733,20 €
 • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie