Zmluva č. 0000212

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 0000212
  • Názov zmluvy: Predmetom dohody je bezodplatné odovzdanie pozemku registra E KN parc. č. 824/200 - ostatná plocha vo výmere 5562 m2, k. ú. Ružinov, LV č. 7927
  • Dátum uzavretia: 16.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie