Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400055 Vyplatenie preddavku FPP vo výške 19 874,93 eur pre Harmónia života, n.o. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harmónia života, n.o. 37924168 19 874,93 € 05.03.2024 31.12.2024 12.03.2024 Zmluva
028634159623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanová Nadežda 459,95 € 05.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501082400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501082400/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetického zariadenia k stavbe "Rozšírenie areálu Prespor - obytná zóna" v k. ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 228,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286508342300/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508342300, uzatvorená za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, NN prípojka k novostavbe RD, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22244/3, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrík Ľuboš 0,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286501582300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamcová Oľga 12,47 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286501812400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812400/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty k existujúcej budove "Cukráreň a Pizzeria", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2820, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seč Mário, Ing. 89,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Zmluva
286501582400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamcová Oľga 12,47 € 04.03.2024 05.03.2024 Zmluva
MAGDG2400037 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 13 975,47 eur pre Casa Slovensko n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Casa Slovensko n.o. 45741140 13 975,47 € 04.03.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
028639362123022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Toma Štefan,RNDr. 1 379,40 € 04.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639380723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93804_93805_93806_93807 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hodoň Adam, Mgr. 11 712,30 € 04.03.2024 07.03.2024 Zmluva
028639384523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 93845_93846_93847_93848_93849_93850 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvonárová Katarína, JUDr., PhDr. 17 097,53 € 04.03.2024 07.03.2024 Zmluva
192024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 19/2024 Bulharský kultúrny inštitút/Bulharské kultúrne a informačné stredisko Koncert-Mladé operné hlasy Bulharska Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie ZS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bulharské kultúrne a informačné stredisko 00441805 625,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Zmluva
MAGDG2400056 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 1 240,77 eur pre biely orgován, n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 biely orgován, n. o. 45740941 1 240,77 € 04.03.2024 31.12.2024 12.03.2024 Zmluva
286501662400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 14803/1 v k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beckovská s.r.o. 52961028 176,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Zmluva
MAGSP2400005 SV/ODS/Clean mobility Panónska cesta- Dodatok č.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 0,00 € 01.03.2024 27.02.2024 01.03.2024 Zmluva
248800122400 Predmetom je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluva o zriadení budúceho vecného bremena na pozemkoch parc. č. 21844/17,66,67 a 21836/12 k. ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 01.03.2024 04.03.2024 Zmluva
MAGDG2400041 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 1 200,- eur pre Pokoj v duši n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POKOJ V DUŠI, n.o. 45732264 1 200,00 € 01.03.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
288801252400/0099 Predmetom je zriadenie budúceho vecného bremena práva vybudovania zateplenia na časti pozemku parc. č. 250/1 k. ú. Rusovce, v rozsahu cca 2 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stašová Mária 40,95 € 01.03.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400048 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 1 690,30 eur pre SVETLO n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SVETLO n.o. 36084484 1 690,30 € 01.03.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400049 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 1 200,- eur pre CEDRON SENIOR Mojmírovce n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEDRON SENIOR Mojmírovce n.o. 45740551 1 200,00 € 01.03.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400052 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 15 862,19 eur pre OAZIS - ZPS, o.z. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 31193897 15 862,19 € 01.03.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400054 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 16 132,04 eur pre NO Diaconia Svätý Jur v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur 45741239 16 132,04 € 01.03.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
212024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 21/2024 Národný inštitút vzdelávania mládeže Celoštátne kolo chemickej olympiády Zrkadlová sieň, Mezanín a miestnosť na prípravu jedál a nápojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 925,00 € 01.03.2024 08.03.2024 09.03.2024 Zmluva
MAGDG2400019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Občianske združenie STOPA v sume 40 536,50 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie STOPA Slovensko 42446341 40 536,50 € 01.03.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na nízkoprahové denne centrum prevádzkované neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 151 904,54 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OZ Vagus 42185971 151 904,54 € 01.03.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 97 051,59 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OZ Vagus 42185971 97 051,59 € 01.03.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
078800262400 Predmetom je nájom stavby trafostanice (A5) so súpis. č. 5648, situovanej na pozemku parc. č. 10132/10 k. ú. Nivy, zapísanej na LV č. 4053. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,20 € 01.03.2024 19.03.2024 Zmluva
Dodatok č.1 k 286503062300/0099 Dodatok uzatvorený za účelom predĺženia lehoty na uzatvorenie ostrej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bankovich Slavomír 0,00 € 01.03.2024 05.04.2024 Zmluva
118804640101 technické zhodnotenie objektu v celkovej investovanej výške fin. prostriedkov vo výške 288 908,10 eur (inštalovaná zelená strecha) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov seniorov ARCHA 30779278 0,00 € 01.03.2024 09.04.2024 Zmluva
028634161121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ondrkal Michal, MUDr. 850,09 € 29.02.2024 01.03.2024 Zmluva