Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028624160022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kosárová Helena,Ing. 0,94 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634165723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pančík Peter,Ing. 102,33 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634160523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Elková Jana,Mgr. 572,13 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634164622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Frenková Natália 630,76 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624165122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kmetík Štefan 1,71 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624156423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wenzl Eduard 1,10 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634165323014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hollý Tomáš,Ing. 2 546,08 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634161023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Grúniková Jana, Ing. 390,06 € 22.02.2024 28.02.2024 Zmluva
MAGDG2400022 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 7 067,88 pre HESTIA, n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HESTIA n.o. 36077313 7 067,88 € 22.02.2024 31.12.2024 28.02.2024 Zmluva
MAGDG2400023 Vyplatenie preddavku FPP v roku 2024 vo výške 1 200,- eur pre HUMANITÁR, n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti 37886932 1 200,00 € 22.02.2024 31.12.2024 28.02.2024 Zmluva
MAGDG2400025 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Senior dom Terézia n.o. vo výške 7 811,48, - eur v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Senior dom Terézia n.o. 37986198 7 811,48 € 22.02.2024 31.12.2024 28.02.2024 Zmluva
MAGDG2400032 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 1 200,- eur pre BONAVITA DSS n.o. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BONAVITA DSS, n.o. 42052416 1 200,00 € 22.02.2024 31.12.2024 28.02.2024 Zmluva
MAGDG2400033 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 1 200,- eur pre PROMERITAE QUETI sv. Svorada n.o. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROMERITAE QUIETI sv. Svorada n.o. 55497772 1 200,00 € 22.02.2024 31.12.2024 28.02.2024 Zmluva
048801132400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/4, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lacinová Ľubica, doc.RNDr., DrSc 5 641,83 € 22.02.2024 04.03.2024 Zmluva
048801122400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/13, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kráľ Martin, Ing. 5 641,83 € 22.02.2024 04.03.2024 Zmluva
048801192400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/68, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Machút Michal, Mgr. 5 641,83 € 22.02.2024 04.03.2024 Zmluva
048801112400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/60, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Heretík Vendelín 5 641,83 € 22.02.2024 04.03.2024 Zmluva
MAGDG2400029 Vyplatenie preddavku FPP vo výške 113 086,08 eur pre EVITO, o.z. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EVITO 42253560 113 086,08 € 22.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
028634160223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peško Ján, Ing. 169,73 € 22.02.2024 11.03.2024 Zmluva
MAGBO2400022 Park Banšelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 0,00 € 22.02.2024 20.02.2024 22.03.2024 Zmluva
286501242400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom - Istrijská ulica" na pozemku reg. C-KN parc. č. 1428/28, k.ú. Devínska Nová ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magula Milan 49,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286500252300/0099/1 Dodatok č. 1. k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500252300/0099, uzatvorený z dôvodu zmeny lehoty na predloženie podkladov, NN prípojka k záhrade, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1180/1, 1180/2, k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chlupková Alexandra, Bc. 0,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286501022400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501022400 uzatvorená za účelom uoloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe "EDP Stredisko Černyševského" v k. ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET Real s.r.o. 48169706 573,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286500592400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a verejenej kanalizácie k stavbe „Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava, Rusovce časť Zdravotechnika - Vodné hospodárstvo“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2748/3, 2868/1, 2876 v k.ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRI IHRISKU s.r.o. 50645331 3 484,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
286500282400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Bytový dom Vajnorská" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 11279/2, 11296/1 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vajnorská s. r. o. 52485943 4 030,00 € 21.02.2024 21.02.2024 Zmluva
MAGTS2400036 Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hillbridges, s. r. o. 36799327 69 600,00 € 21.02.2024 31.08.2025 22.02.2024 Zmluva
MAGTS2400057 Predmetom Mandátnej zmluvy je zabezpečiť právne poradenstvo, právne služby a zastúpenie pre Mandanta v súdnych konaniach v rozsahu podľa zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 60 000,00 € 21.02.2024 31.12.2025 27.02.2024 Zmluva
028634159423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smiešková Alica,MUDr. 230,47 € 21.02.2024 28.02.2024 Zmluva
240D10005 Darovacia zmluva č. 039/23_S na základe ktorej Hl.m.SR Bratislava prijme finančnú sumu 15 000 Eur určených na podporu projektu "Rekonštrukcia súboru historických skleníkov v Prügerke - 1. etapa". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Volkswagen Slovakia 42137527 15 000,00 € 21.02.2024 19.03.2024 18.03.2024 Zmluva
286505482300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Nová prípojka vody SO 07 STL pripojovací plynovod k stavbe !REZIDENCIA MIEROVÁ", k.ú. Ružinov, pozemky reg. C-KN p.č. 866/28, 3127/6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RED_DUBY s. r. o. 51255162 1 851,77 € 20.02.2024 20.02.2024 Zmluva