Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2200487 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS pre Terézia, n.o., vo výške 1644,16 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TERÉZIA, n. o. 51283590 1 644,16 € 16.12.2022 31.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGDG2200491 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS pre SVETLO, n. o. vo výške 123,31 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SVETLO n.o. 36084484 123,31 € 16.12.2022 31.12.2020 21.12.2022 Zmluva
MAGDG2200498 Dodatok č. 1 k Zmluve SSV/OSP/038/2022 o vyplatení FPP pre NPSS v ZPS na I. a II. polrok 2022 pre PE-ES, n.o. Jacovce, Diviacka Nová Ves vo výške 309,99 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PE-ES, n.o. 37923251 309,99 € 16.12.2022 31.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGTS2200494 Predmetom zmluvy je dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky klimatizačného zariadenia pre MsP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MSD Company, spol. s r.o. 35795832 18 667,86 € 16.12.2022 31.01.2023 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200462 Rámcová dohoda na nákup parkovacích automatov (on street) na základe ukončeného VO v počte 125ks. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 1 390 050,00 € 16.12.2022 31.12.2030 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200491 Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 2 880,00 € 16.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200471 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou Hopin s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 30 000,00 € 16.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
1382022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 138/2022 MS AGENCY s.r.o. Nádvorie sv. Juraja, Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MS AGENCY s.r.o. 35786213 1 100,00 € 16.12.2022 23.12.2022 12.01.2023 Zmluva
1392022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 139/2022 MS AGENCY s.r.o. Nádvorie sv. Juraja, Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MS AGENCY s.r.o. 35786213 1 100,00 € 16.12.2022 23.12.2022 12.01.2023 Zmluva
MAGTS2200459 Licencia a podpora pre VxRail Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 153 731,28 € 15.12.2022 02.12.2022 15.12.2022 Zmluva
MAGTS2200464 Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 4. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a SZUŠ Balkánska 87. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Muzika Do.Domu". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Súkromná základná umelecká škola, 42269440 2 500,00 € 15.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGTS2200465 Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 4. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ Vazovova 4. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Bylinky naše každodenné". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 36071277 2 500,00 € 15.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGTS2200466 Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 4. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ s MŠ Milana Hodžu. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Okolie nie je deťom ľahostajné". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava 31810969 2 500,00 € 15.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGTS2200467 Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 4. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ Dudova 2. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "My sme ekoškola". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Základná škola 31780547 2 500,00 € 15.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGTS2200468 Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 4. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ Holíčska 50. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Bezpečne do školy". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Základná škola 31780491 2 500,00 € 15.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGTS2200469 Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 4. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a občianskym združením "Pohodovo". Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Dobrostrom". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pohodovo, o.z. 50101773 2 500,00 € 15.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGDG2200488 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS pre Ad usum, n.o., vo výške 271,06 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ad usum, n.o. 45736031 271,06 € 15.12.2022 31.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200502 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, n.o. na I. polrok a II. polrok 2022, vo výške 245,22 v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Zlaté Moravce 37971476 245,22 € 15.12.2022 31.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200465 Predmetom zmluvy je poskytnutie fin. prostriedkov na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov verku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na kalendáry rok 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 39 618,18 € 15.12.2022 31.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200489 Zmluva o poskytnuní FPP pre NPSS v ZPS pre Dôstojnosť Horné Štitáre, o.z. vo výške 429,07 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre 48413143 429,07 € 15.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200496 Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/035/2022 o vyplatení FPP pre NP SS v ZPS na I. polrok a na II. polrok 2022 pre OAZIS ZSS, o.z. Komárno vo výške 483,98 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 31193897 483,98 € 15.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200500 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS BELLINA n.o. na I. polrok a II. polrok 2022 vo výške 261,37 eur v rozpočtovom roku 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BELLINA n.o. 52649491 261,37 € 15.12.2022 31.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGDG2200504 Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/074/2022 o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS Agapé Horný Bar, n.o. na I. polrok 2022 a na II. polrok 2022 vo výške 4960,32 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Agapé Horný Bar, n.o. 53070097 4 960,32 € 15.12.2022 31.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGTS2200477 Technické zariadenia pre zabezpečenia šérenia wifi signálu v areáli hradu Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 8 409,35 € 15.12.2022 15.01.2023 21.12.2022 Zmluva
098507882200 Nájomná zmluva k bytu, Pavel Petráš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petráš Pavel 521,28 € 15.12.2022 11.01.2023 Zmluva
MAGDG2200470 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť - Rozvodná 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLAHO-BYT, spol. s r.o. 35729899 5 000,00 € 14.12.2022 31.12.2023 14.12.2022 Zmluva
MAGDG2200471 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť - Lovinského 37 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lubahaus, s.r.o. 50538357 5 000,00 € 14.12.2022 31.12.2023 14.12.2022 Zmluva
MAGBO2200074 Licenčná zmluva na zber a prepravu komunálnych odpadov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVbiz s. r. o. 47902124 0,00 € 14.12.2022 30.11.2027 15.12.2022 Zmluva
MAGSP2200077 Dodanie a montáž zariadení pre využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia na Zimný štadión O.Nepelu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRIMACHLAD, a.s. 51229471 130 513,20 € 14.12.2022 31.03.2023 20.12.2022 Zmluva
MAGTS2200361 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 120 000,00 € 14.12.2022 31.12.2050 22.12.2022 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »