Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400143 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum rodiny, n.o. 37924320 5 990,00 € 13.06.2024 21.06.2024 13.06.2024 Zmluva
MAGDG2400144 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum MEMORY n.o. 31821791 5 180,00 € 13.06.2024 21.06.2024 13.06.2024 Zmluva
286503942400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503942400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Objekt domus Medica - Kramáre" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beskydská 10 s. r. o. 50993551 278,00 € 13.06.2024 13.06.2024 Zmluva
286503902400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503902400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Novostavba rodinného domu Agát" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vozatár Peter 98,00 € 13.06.2024 13.06.2024 Zmluva
058803202400 Zmluva č. 05 88 0320 24 00 o bezodplatnom prevode SO - SO E 401 Kanalizácia a ORL - Revitalizácia ulice Mlynské Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nové Apollo s. r. o. 50733851 0,00 € 13.06.2024 14.06.2024 Zmluva
MAGDG2400155 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 4 000,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400156 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum poradenstva a prevencie,Vajnorská 10595/98/D, Bratislava 30847940 4 000,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400158 Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum rodiny, n.o. 37924320 3 000,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400161 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Milana Šimečku 17314178 3 500,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400164 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Špeciálna základná škola s materskou školou, Nevädzová 3, Bratislava 51825775 3 500,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400166 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 36071277 3 500,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400167 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOROVOD 54333911 3 500,00 € 13.06.2024 31.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400168 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 InkluCiTy 50629191 3 500,00 € 13.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGDG2400182 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo bez domova 30869579 6 000,00 € 13.06.2024 19.07.2024 19.06.2024 Zmluva
028634167920011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamčíková Soňa 238,05 € 13.06.2024 19.06.2024 Zmluva
088303152400 Nájom pozemkov v k.ú.Dúbravka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VSD, s.r.o. 35814560 1,00 € 13.06.2024 20.06.2024 Zmluva
MAGDG2400135 Zmluva o poskytnutí dotácie -DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Detský fond Slovenskej republiky 00679755 9 820,00 € 12.06.2024 31.12.2024 12.06.2024 Zmluva
MAGDG2400136 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPIAN 42129681 21 456,00 € 12.06.2024 31.12.2024 12.06.2024 Zmluva
MAGDG2400140 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seniori v pohybe 51858703 18 085,00 € 12.06.2024 21.06.2024 13.06.2024 Zmluva
MAGDG2400141 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Equita 42169861 5 300,00 € 12.06.2024 21.06.2024 13.06.2024 Zmluva
MAGDG2400129 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDI Slovensko 52257622 10 000,00 € 12.06.2024 31.12.2024 13.06.2024 Zmluva
088303682400 Zmluva o nájme pozemku č. 088303682400, predmetom ktorej je časť pozemku reg.C KN parc. č. 1024/1, vo výmere 6 m2 a časť pozemku reg. E KN parc. č. 1497/9, vo výmere 6 m2, spolu vo výmere 12 m2, k.ú. Rača, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EN Stream, s.r.o. 44087756 129,60 € 12.06.2024 13.06.2024 Zmluva
MAGTS2400163 Kúpna zmluva na nákup IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 19 534,80 € 12.06.2024 31.07.2024 14.06.2024 Zmluva
MAGDG2400170 Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vietnamská komunita na Slovensku 42178835 3 500,00 € 12.06.2024 30.10.2024 15.06.2024 Zmluva
MAGTS2400167 Kúpna zmluva na dodanie s montážou - Interiérové vybavenie závesmi s príslušenstvom pre projekt "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NABIMEX, s.r.o. 36022331 30 998,96 € 12.06.2024 31.08.2024 19.06.2024 Zmluva
088302181801 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 830218 18 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č.12153/9, vo výmere 18 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 5567 (Smíkova/Teplická ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zapletal Miroslav, Ing. 263,11 € 12.06.2024 26.06.2024 Zmluva
MAGDG2400134 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Odyseus 31788734 23 691,00 € 11.06.2024 31.12.2024 11.06.2024 Zmluva
286503592400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503592400 uzatvorená za účelom uloženia plynovodu k stavbe "Bratislava, k. ú. Dúbravka, Technická infraštruktúra pre rodinné domy – ulica K Horánskej studni" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dúbravské záhrady 52466736 0,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Zmluva
286503762400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503762400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Novostavba rodinných domov - Kurucova 6". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Herich Radovan, JUDr. 200,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Zmluva
9190447224 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 30.06.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rafaelová Klaudia 2 784,00 € 11.06.2024 30.06.2025 11.06.2024 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »