Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088307232300 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0723 23 00, predmetom ktorej je pozemok parc. č. 5495/70, vo výmere 14 m2 k.ú. Podunajské Biskupice, ktorý vznikol na základe GP č. 80/19 z časti pozemku reg. "C" parc. č. 5495/47 (Bodrocká ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kostolányi Milan, Ing. 227,50 € 15.11.2023 27.11.2023 Zmluva
MAGDG2300339 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministarstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Čunovo 00641243 5 029,79 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300340 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devín 00603422 3 946,32 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300341 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 46 031,07 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300342 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85 792,39 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300344 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 81 161,46 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300345 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 19 204,99 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300346 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 104 090,90 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300348 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 57 675,41 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300355 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 16 695,07 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300351 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 201 839,54 € 15.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 Zmluva
286507322300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA PRE STAVBU BRATISLAVA - KOLOČÁNY", k.ú. Staré Mesto, pozemky reg. C-KN p.č. 21623/2, p.č. 3878/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koločány František, RNDr. 500,00 € 14.11.2023 14.11.2023 Zmluva
MAGTS2300323 Dodatok č.2 k zmluve na systém Enforcement za účelom adresovania zmenových požiadaviek nad rámec pôvodnej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 5 500,80 € 14.11.2023 10.07.2024 14.11.2023 Zmluva
MAGTS2300313 Táto zmluva sa uzatvára na základe výzvy č. 41 „Kuchynská linka na mieru“ prostredníctvom dynamického nákupného systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 5 991,60 € 14.11.2023 30.11.2023 14.11.2023 Zmluva
9190451222 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.12.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nádaši Ondrej, Ing. 900,00 € 14.11.2023 31.12.2024 15.11.2023 Zmluva
028634154423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vozárová Michaela, Ing. 574,46 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028634153422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 41533_41534_22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 El Bast Veronika 1 099,05 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028634081920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Roško Bohuš, Ing. 259,08 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028639362523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varečka Marián 1 432,35 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028639352823022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dranga Ľubomír, Ing. 1 495,90 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028624153823012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Mariena 2,28 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028639359023022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Paciga Miroslav,Ing. 1 434,12 € 14.11.2023 15.11.2023 Zmluva
MAGTS2300338 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sport & Art spol. s r.o. 35689064 120,00 € 14.11.2023 31.12.2023 16.11.2023 Zmluva
MAGTS2300330 Kúpna zmluva - zobrazovacia technika pre zasadnutia MZ a sprievodné udalosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFOS, a. s. 31318347 7 557,48 € 14.11.2023 31.12.2023 16.11.2023 Zmluva
MAGDG2300329 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Športové ihrisko" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vajnory 00304565 Stavebné práce, opravárenské práce 29 500,00 € 14.11.2023 31.12.2023 16.11.2023 Zmluva
248808212101 Predmetom dodatku je doplnenie objektovej skladby stavby „Polyfunkčný areál Prievozská -Nové Apollo o nové stavebné objekty SO E.201 Okružná križovatka a SO E206 Úprava komunikácie Prievozská – Mlynské nivy, na pozemkoch parc. č. 21844/2,5,66 k. ú. Nivy . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nové Apollo s. r. o. 50733851 0,00 € 14.11.2023 22.11.2023 Zmluva
286507002300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Preložka NN 2218000001-ZoVP“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3840/9, 3840/27 a reg. E-KN parc. č. 3760/2, 3762/24, 3839/1, 3841/3 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelina Michal, Ing., PhD. 1 693,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Zmluva
MAGDG2300343 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 7 824,02 € 14.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300350 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 10 336,41 € 14.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300354 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 50 192,94 € 14.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »